Contact

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Geld.nl

Bij Geld.nl staat het klantbelang altijd voorop. Onderdeel daarvan is dat Geld.nl voor haar medewerkers een beheerst beloningsbeleid hanteert. Dit draagt er aan bij dat klanten zorgvuldig behandeld worden en de medewerkers zich niet laten leiden door financiële prikkels. Er zijn voor medewerkers dus geen financiële prikkels die de verkoop van een bepaald product aan de klant promoten.

Welke beloningen krijgen medewerkers van Geld.nl?

Medewerkers van Geld.nl krijgen een vast, maandelijks salaris en vakantiegeld. Daarnaast kunnen ze jaarlijks een variabele bonus krijgen. Verder biedt Geld.nl nog enkele extra vergoedingen voor haar medewerkers, bijvoorbeeld voor reiskosten en een thuiswerkvergoeding. In de blokken hieronder lees je meer over deze beloningen.

Vast salaris

Medewerkers van Geld.nl krijgen allemaal een vast, maandelijks salaris. Bij het bepalen van dit salaris is rekening gehouden met de relevante kwaliteiten van de medewerker voor zijn werkzaamheden, de functie binnen de organisatie, ervaring, opleiding, en leeftijd.

Geld.nl streeft er naar elke medewerker een marktconform salaris te bieden. Salarissen kunnen elk jaar opnieuw bepaald worden. Dit op basis van de jaarlijkse waardering in het functioneren en het beschikbare budget binnen de organisatie.

Daarnaast ontvangen de medewerkers van Geld.nl eenmaal per jaar 8 procent vakantiegeld bovenop het salaris.

Variabele beloningen

Naast het vaste salaris kunnen medewerkers van Geld.nl die minimaal 8 maanden in dienst zijn in aanmerking komen voor een jaarlijkse variabele bonus van maximaal 1 maandsalaris. De hoogte van de bonus is afhankelijk van het persoonlijk functioneren van de medewerker en van de doelstellingen van de organisatie. Er is geen individuele bonus gekoppeld aan persoonlijke (verkoop)targets. Het toekennen van een bonus en de hoogte daarvan wordt bepaald door de directie van Geld.nl.

Het deel van de bonus op basis van persoonlijk functioneren weegt voor 50%. Het deel van de bonus op basis van de organisatiedoelstellingen weegt ook voor 50%.

De te behalen organisatiedoelstellingen zijn vooraf voor het betreffende jaar vastgesteld door de directie van Geld.nl en naar alle medewerkers gecommuniceerd tijdens de jaarlijkse update in januari van het betreffende boekjaar.

Extra vergoedingen

Naast het salaris ontvangen medewerkers nog enkele vergoedingen die onderdeel uit maken van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reiskosten Medewerkers van Geld.nl ontvangen een volledige vergoeding voor hun reiskosten per openbaar vervoer of een kilometervergoeding bij reizen met de eigen auto.

Telefonie, internet- en thuiswerkvergoeding Iedere medewerker van Geld.nl ontvangt een maandelijkse vergoeding voor thuiswerken onder andere in verband met telefonie- en internetkosten.

Bevordering spaargedrag Geld.nl biedt geen pensioenregeling via een pensioenfonds of -verzekeraar. Wij geloven namelijk dat medewerkers het best zelf in hun pensioen kunnen voorzien. Om medewerkers hierin te stimuleren ontvangen zijn een jaarlijkse bijdrage ter bevordering van spaargedrag.