Contact

Klachtenreglement Geld.nl

1. Wat verstaan wij onder een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over het handelen of nalaten door Geld.nl.

2. Wat kan ik doen als ik klacht heb over Geld.nl?

Ben je ontevreden over het handelen van Geld.nl of vind je dat we iets hebben nagelaten? Dan kun je hierover contact opnemen met onze klantenservice. In de meeste gevallen vinden we dan gezamenlijk een oplossing.

Kom je er niet uit met de klantenservice, dan kun je een officiële klacht indienen. Onze klachtverantwoordelijke zal deze dan in behandeling nemen.

3. Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht indienen kan per e-mail of per post. Wil je je klacht per e-mail doorgeven, stuur dan een mail naar service@geld.nl. Wil je je klacht per post doen, stuur dan een brief naar:

Geld.nl
Willemstraat 1K
5611 HA
Eindhoven

Vermeld in je klacht in elk geval de volgende zaken:

  • Je naam, adres en telefoonnummer
  • Omschrijving van je klacht
  • Met wie je contact hebt gehad bij Geld.nl.

4. Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Na ontvangst van je klachtbrief of e-mail sturen we je een bevestiging van ontvangst. Onze klachtverantwoordelijke neemt de klacht in behandeling en kan eventueel nog contact met je opnemen voor extra informatie. Meestal ontvang je binnen vier weken een beslissing over je klacht. Mochten we langer de tijd nodig hebben, dan laten we je dit altijd binnen deze vier weken weten.

In de beslissing over de klacht vermelden we in elk geval hoe de beslissing tot stand is gekomen en welke maatregelen zijn genomen.

5. Oneens met de beslissing of de klachtafhandeling?

Ben je het niet eens met de beslissing of de manier waarop de klacht is afgehandeld? Dan kun je je klacht neerleggen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten. Je kunt de klacht online of schriftelijk indienen bij Kifid. Vermeld bij het indienen van je klacht ons AFM-nummer: 12039914. Dit bespoedigt de behandeling van de klacht.

;