Datamonitor autoverzekering

Laatst bijgewerkt op: 6 september 2021

Geld.nl houdt als onafhankelijke vergelijkingssite  nauwgezet de premieontwikkeling van autoverzekeringen in de gaten. Ook onderzoeken we op basis van vergelijkingen en aanvragen op Geld.nl welke keuzes mensen maken rondom hun autoverzekering . In dit document vind je de meest actuele cijfers en trends.

Heb je vragen over de cijfers of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze productspecialisten of persvoorlichters.

Over het onderzoek

Op basis van ruim 52.500 vergelijkingen in de eerste helft van 2021 analyseerden we welke keuzes mensen maken rondom hun autoverzekering. Daarbij keken we ook naar hoeveel premie mensen gemiddeld betalen voor hun autoverzekering en hoe dat bijvoorbeeld verschilt per leeftijd, provincie en woonplaats.

Premies autoverzekering blijven (voorlopig) stabiel

In de periode van januari tot en met juni 2021 was de gemiddelde premie voor een autoverzekering € 83,31 per maand. Daarmee is de premie in het eerste halfjaar van 2021 redelijk stabiel gebleven. In het tweede halfjaar van 2020 was gemiddelde premie namelijk nog € 83,99 per maand. 

Tussen de eerste helft en tweede helft van 2020 zagen we zelfs nog een lichte daling van de autoverzekeringpremie. Dit lijkt een breuk met de alsmaar stijgende autopremies van de laatste jaren. Toch verwachten wij dat het effect tijdelijk is. 

De factoren die ervoor zorgen dat de premies voor autoverzekeringen de laatste jaren vooral stegen, zijn namelijk niet verdwenen. Denk aan autoschades die steeds duurder worden, zeker bij ongevallen met letselschade. Daarnaast worden onderdelen van auto’s steeds duurder, waardoor reparaties ook duurder zijn. Hierdoor stegen de premies bij sommige verzekeraars de afgelopen jaren soms met wel enkele tientallen procenten. Dat de premies in 2020 licht daalden, komt vooral door de corona-maatregelen. Mensen gingen veel minder vaak naar hun werk en ook voor andere redenen werd veel minder met de auto gereisd. Gevolg is dat verzekeraars de schadelast zagen dalen. Hierdoor bleven premieverhogingen uit en verlaagde een enkele verzekeraar zelf de premie.

Nu de corona-maatregelen steeds verder worden versoepeld en we weer meer de weg op gaan, neemt ook het aantal autoschades toe. “Als deze lijn zich voortzet, gaan autoverzekeraars uiteindelijk ook weer door met het verhogen van hun premies”, zegt financieel expert Amanda Bulthuis van Geld.nl.


Premie WA hoger dan WA plus?

Als we kijken naar de gemiddelde premie per dekkingsvariant, dan zien we dat de premie voor WA autoverzekeringen gemiddeld hoger ligt dan voor WA plus beperkt cascoverzekeringen. Dit lijkt vreemd, maar er zijn een aantal logische verklaringen voor.

Onder de WA-dekking vallen letselschades die je veroorzaakt bij anderen bij een ongeval door jouw schuld. En letstelschadeclaims leveren steeds hogere claims op, waardoor de schadelast bij WA-verzekeringen relatief hoog is.

Wie bij een ongeval door eigen schuld zelf letselschade oploopt, kan hiervoor een beroep doen op de zorgverzekering. Hierdoor hebben cascoverzekeringen (waarop je schades aan je eigen auto claimt) niet te maken met de vergoeding van letselschades.

Daarnaast speelt een rol dat mensen die door weinig schadevrije jaren of omdat ze nog jong zijn een hoge premie betalen voor hun autoverzekering meer geneigd zijn zich enkel WA te verzekeren. Hierdoor valt de gemiddelde premie bij WA verzekeringen hoger uit.


Premie autoverzekering per provincie

De premie van je autoverzekering hangt niet alleen af van de dekking die je kiest, ook waar je woont maakt veel verschil. De verschillen in premie tussen de diverse provincies in Nederland zijn groot. De provincie Zuid-Holland heeft in de eerste helft van 2021 gemiddeld de hoogste premie. De provincie Friesland is gemiddeld het goedkoopst om je auto te verzekeren.

De premiesverschillen tussen de provincies komen doordat autoverzekeraars bij het bepalen van je autoverzekeringpremie ook kijken naar waar je woont. In grote steden en drukbevolkte gebieden is de kans op een ongeluk groter. Daarnaast vindt in grote steden ook vaak meer criminaliteit plaats, zoals diefstal en vandalisme aan auto’s.

In Zuid-Holland liggen bijvoorbeeld de grote steden Rotterdam en Den Haag. Deze steden hebben de hoogste autoverzekering premies van Nederland. Dat duwt de gemiddelde premie van deze provincie omhoog.

In provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn de premies het laagst, omdat daar in verhouding meer mensen in landelijkere gebieden wonen, waar de kans op schades kleiner is en de premies dus lager liggen.


Gemiddelde premie autoverzekering – 10 grootste steden

Als we verder inzoomen op de top 10 grootste steden in Nederland, dan zien we opnieuw grote premieverschillen. In Tilburg zijn de premies met 111,44 euro per maand gemiddeld het duurste. In de stad Groningen zijn de premies het laagst. Hier betalen automobilisten gemiddeld 78,86 euro per maand.Premieverschillen per leeftijdsgroep

Tot slot speelt je leeftijd een belangrijke rol in de premie die je betaalt. Jonge automobilisten (tot 25 jaar) betalen tot ruim 2 keer meer dan gemiddeld. Dit komt doordat autoverzekeraars zien dat jonge automobilisten relatief meer schade rijden. Vanaf 25 jaar zien we de gemiddelde premie dalen. Vanaf 65 jaar zien we de gemiddelde premie weer iets toenemen. Ook 70-plussers zijn namelijk relatief vaker betrokken bij ongevallen en autoschades.

Leeftijdgroep Gemiddelde maandpremie H1 2021 % van landelijk gemiddelde maandpremie H1 2021*
18 t/m 20 jaar € 182,78 219,40%
21 t/m 24 jaar € 123,76 148,55%
25 t/m 29 jaar € 91,17 109,43%
30 t/m 34 jaar € 75,35 90,45%
35 t/m 39 jaar € 71,81 86,20%
40 t/m 44 jaar € 72,63 87,18%
45 t/m 49 jaar € 66,07 79,13%
50 t/m 54 jaar € 63,04 75,67%
55 t/m 59 jaar € 56,00 67,22%
60 t/m 64 jaar € 53,66 64,41%
65 t/m 69 jaar € 56,45 67,76%
70 jaar en ouder € 58,54 70,27%

*Gemiddelde premie in Nederland in januari t/m juni 2021 was € 83,31

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten