Datamonitor autoverzekering

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021

Geld.nl houdt als onafhankelijke vergelijkingssite nauwgezet de premieontwikkeling van autoverzekeringen in de gaten. Ook onderzoeken we op basis van vergelijkingen en aanvragen op Geld.nl welke keuzes mensen maken rondom hun autoverzekering . In dit document vind je de meest actuele cijfers en trends.

Heb je vragen over de cijfers of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze productspecialisten of persvoorlichters.

Over het onderzoek

We analyseerden welke keuzes mensen maken voor hun autoverzekering. Daarnaast keken we hoeveel premie zij gemiddeld betalen voor hun autoverzekering. Deze data is gebaseerd op ruim 109.000 bezoekers die in 2020 een vergelijking maakten voor hun autoverzekering op Geld.nl.

Gemiddelde premie autoverzekering minder hard gestegen

In 2020 was de gemiddelde premie voor een autoverzekering 86,97 euro per maand. Dat is ongeveer 3 procent meer dan in 2019. Toen was de gemiddelde premie nog 84,11 euro per maand.

De laatste jaren stijgen de premies voor autoverzekeringen. Dit komt vooral doordat autoschades steeds duurder worden, zeker bij ongevallen met letselschade. Daarnaast worden onderdelen van auto’s steeds duurder, waardoor reparaties ook duurder zijn. Dit alles zorgt ervoor dat autoverzekeraars meer geld kwijt zijn aan schadeclaims. Hierdoor stegen de premies bij sommige verzekeraars de afgelopen jaren soms wel met enkele tientallen procenten.

Dat de premies in 2020 relatief weinig zijn gestegen, komt doordat er ook autoverzekeraars zijn die de premies hebben verlaagd. Door de corona-pandemie en de lockdowns hebben we minder auto gereden en dus ook minder schades geclaimd. Dit was voor ABN AMRO, Univé en Promovendum reden om de premies te verlagen. Meer hierover lees je in het artikel Minder autoschade door corona, verzekering toch niet goedkoper.


Premies stijgen het hardst bij WA-verzekeringen

In de onderstaande afbeelding zie je de gemiddelde premie per dekking.

Het is opvallend dat de premies voor WA autoverzekeringen in verhouding het hardst zijn gestegen.

Tot 2013 leden veel autoverzekeraars verlies op hun WA autoverzekering. De verzekeraars bleven elkaar beconcurreren met lage premies, terwijl de schadelast steeds hoger werd. De Nederlandsche Bank (DNB) dringt er sindsdien op aan dat verzekeraars geen verliesgevende verzekeringen meer aanbieden. Hierdoor moesten de verzekeraars de premies van hun WA autoverzekeringen verhogen.

De stijgende schadelast bij WA verzekeringen komt vooral door letselschades. Als iemand een ongeluk veroorzaakt waarbij de tegenpartij letselschade oploopt, moet de WA autoverzekering van de veroorzaker de letselschade vergoeden. Aangezien letselschades steeds hogere claims opleveren, stijgt de schadelast bij WA verzekering dus het hardst.

Als je zelf een ongeluk veroorzaakt en hierbij letselschade oploopt, valt dit onder je eigen zorgverzekering. Hierdoor hebben cascoverzekeringen (waarop je schades aan je eigen auto claimt) geen last van letselschades. Bij deze verzekeringen spelen we de stijgende kosten van auto-onderdelen en reparaties een rol. Hierdoor stijgen de premies bij WA beperkt casco autoverzekeringen en all risk autoverzekeringen wel, maar minder hard.


Premie autoverzekering per provincie

De premie van je autoverzekering hangt niet alleen af van de dekking die je kiest, ook waar je woont maakt veel verschil. De verschillen in premie tussen de diverse provincies in Nederland zijn groot. De provincie Zuid-Holland heeft in 2020 gemiddeld de hoogste premie. De provincie Groningen is gemiddeld het goedkoopst om je auto te verzekeren.

De premiesverschillen tussen de provincies komen doordat autoverzekeraars bij het bepalen van je autoverzekeringpremie ook kijken naar waar je woont. In grote steden en drukbevolkte gebieden is de kans op een ongeluk groter. Daarnaast vindt in grote steden ook vaak meer criminaliteit plaats, zoals diefstal en vandalisme aan auto’s.

In Zuid-Holland liggen bijvoorbeeld de grote steden Rotterdam en Den Haag. Deze steden hebben de hoogste autoverzekering premies van Nederland. Dat duwt de gemiddelde premie van deze provincie omhoog.

In provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn de premies het laagst, omdat daar in verhouding meer mensen in landelijkere gebieden wonen, waar de kans op schades kleiner is en de premies dus lager liggen.

Provincie Gemiddelde premie 2019 Gemiddelde premie 2020 % Stijging
Zuid-Holland € 91,79 € 93,69 2,07%
Utrecht € 87,78 € 92,06 4,88%
Noord-Brabant € 84,85 € 89,21 5,14%
Noord-Holland € 86,16 € 87,65 1,73%
Limburg € 83,73 € 85,11 1,65%
Flevoland € 81,60 € 84,72 3,82%
Overijssel € 78,69 € 83,78 6,47%
Gelderland € 79,74 € 81,96 2,78%
Zeeland € 70,58 € 81,58 15,59%
Drenthe € 72,06 € 72,14 0,11%
Friesland € 64,23 € 71,75 11,71%
Groningen € 66,87 € 68,27 2,09%

We keken ook hoe hard de premies in de verschillende provincies zijn gestegen ten opzichte van 2019.

In Zeeland stegen de premies het hardst, namelijk met bijna 16 procent. Deze relatief grote premiestijging in Zeeland komt doordat in sommige delen van deze provincie het aantal verkeersdoden en het aantal gevallen van vandalisme aan auto's is gestegen.

Ook in Friesland zijn de premies flink gestegen. Dit komt mede doordat er in deze provincie relatief veel gevallen van criminaliteit rondom auto's waren. Zo steeg zowel het aantal autodiefstallen, het aantal vernielingen aan auto's als het aantal autobranden.


Gemiddelde premie autoverzekering – 10 grootste steden

Als we verder inzoomen op de top 10 grootste steden in Nederland zien we opnieuw grote premieverschillen. In de stad Utrecht zijn autoverzekeringen met gemiddeld 131,39 euro per maand het duurst. In de stad Groningen zijn ze met gemiddeld 75,61 euro per maand het goedkoopste uit voor een autoverzekering. In Rotterdam zijn de premies met 113,43 euro per maand gemiddeld het duurste. In de stad Groningen zijn de premies het laagst. Hier betalen automobilisten gemiddeld 69,09 euro per maand.

Opvallend is dat in Tilburg en Breda de premies hard zijn gestegen. Dit komt mede doordat er in deze West-Brabantse steden relatief veel autobranden worden gemeld. In Amsterdam daalde de gemiddelde premie juist. Hier zien we dat vandalisme en diefstal van auto’s afnemen. Daarnaast voert deze gemeente actief beleid om grote, vervuilende auto’s uit de stad te weren. Hierdoor bezitten minder Amsterdammers een auto. Degenen die wel een auto hebben, hebben steeds vaker een kleinere auto, die dus ook goedkoper is om te verzekeren.

10 grootste steden Gemiddelde premie 2019 Gemiddelde premie 2020 % Stijging
Rotterdam € 109,86 € 113,43 3,25%
Utrecht € 105,33 € 107,31 1,88%
Tilburg € 93,02 € 106,55 14,55%
Den Haag € 105,49 € 106,36 0,82%
Amsterdam € 104,57 € 103,92 -0,62%
Breda € 86,14 € 99,11 15,06%
Eindhoven € 86,80 € 92,99 7,13%
Nijmegen € 85,25 € 92,74 8,79%
Almere € 85,95 € 88,77 3,28%
Groningen € 66,03 € 69,09 4,63%

Premieverschillen per leeftijdsgroep

Tot slot speelt je leeftijd een belangrijke rol in de premie die je betaalt. Jonge automobilisten (tot 25 jaar) betalen tot ruim 2 keer meer dan gemiddeld. Dit komt doordat autoverzekeraars zien dat jonge automobilisten relatief meer schade rijden. Vanaf 25 jaar zien we de gemiddelde premie dalen. Vanaf 70 jaar zien we de gemiddelde premie weer toenemen. Ook 70-plussers zijn namelijk relatief vaker betrokken bij ongevallen en autoschades.

Leeftijdgroep Gemiddelde premie 2019 Gemiddelde premie 2020 % van gemiddelde premie in 2020*
18 t/m 20 jaar € 173,49 € 179,88 207%
21 t/m 24 jaar € 120,21 € 122,85 141%
25 t/m 29 jaar € 84,91 € 90,73 104%
30 t/m 34 jaar € 70,52 € 76,77 88%
35 t/m 39 jaar € 67,79 € 70,54 81%
40 t/m 44 jaar € 65,74 € 69,86 80%
45 t/m 49 jaar € 62,11 € 65,72 76%
50 t/m 54 jaar € 58,91 € 62,07 71%
55 t/m 59 jaar € 53,98 € 57,35 66%
60 t/m 64 jaar € 50,44 € 52,86 61%
65 t/m 69 jaar € 50,02 € 52,96 61%
70 jaar en ouder € 54,20 € 58,61 67%

*Gemiddelde premie in Nederland in 2020 was € 86,97

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten