False
Klantenservice

Datamonitor autoverzekering

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022

Geld.nl houdt als onafhankelijke vergelijkingssite  nauwgezet de premieontwikkeling van autoverzekeringen in de gaten. Ook onderzoeken we op basis van vergelijkingen en aanvragen op Geld.nl welke keuzes mensen maken rondom hun autoverzekering . In dit document vind je de meest actuele cijfers en trends.

Heb je vragen over de cijfers of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze productspecialisten of persvoorlichters.

Over het onderzoek

Op basis van ruim 100.000 random geselecteerde autoverzekering vergelijkingen in 2021, analyseerden we welke keuzes consumenten maken voor hun autoverzekering en hoeveel premie zij gemiddeld betalen voor hun autoverzekering.

Gemiddelde premie autoverzekering

De gemiddelde premie in de vergelijkingen voor een autoverzekering is in 2021 licht gedaald ten opzichte van 2020. In 2021 was de gemiddelde premie voor een autoverzekering 82,27 euro per maand. Dat was in 2020 nog 86,97 euro per maand. Een daling van ongeveer 5 procent. De grootste daling deed zich echter voor in de tweede helft van 2021. Toen ging de gemiddelde premie van 83,31 euro naar 81,44 euro per maand.

Gemiddelde maandpremie autoverzekering

We zien hiervoor meerdere verklaringen:

  • De schadelast was in 2020 mede door de lockdowns lager. Omdat een deel van de schades veel later wordt afgehandeld, is de lagere schadelast ook voor 2021 nog merkbaar voor verzekeraars (Bron: DNB).
  • Er is minder voertuigcriminaliteit. In 2021 was het aantal autodiefstallen lager dan de afgelopen 5 jaar (Bron: Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV)).
  • Deze twee zaken zorgen er mede voor dat enkele autoverzekeraars in 2021 de premies verlaagden.
  • Aan de andere kant zijn er ook autoverzekeraars die de premies gelijk hielden of zelfs nog een beetje verhoogden. Dit heeft er vooral mee te maken dat die verzekeraars verwachten dat als de coronapandemie voorbij is en mensen weer vaker de weg opgaan, de schadelast weer snel stijgt.
  • Tot slot werden er in 2021 veel meer tweedehands auto’s verkocht, terwijl de verkoop van nieuwe auto’s inzakte (Bron: BOVAG). Tweedehands auto’s zijn goedkoper om te verzekeren dan nieuwe auto’s. 

Al deze verklaringen meewegend, verwachten wij dat de daling in autopremies tijdelijk is. De factoren die ervoor zorgen dat de premies voor autoverzekeringen de laatste jaren vooral stegen, zijn namelijk niet verdwenen. Denk aan autoschades die steeds duurder worden, zeker bij ongevallen met letselschade. Daarnaast worden onderdelen van auto’s steeds duurder, waardoor reparaties ook duurder zijn.


Premie autoverzekering per dekking

Als we kijken naar de premieontwikkeling per dekking, zien we de grootste daling bij WA autoverzekeringen. De premie voor een WA-dekking was met 79,52 euro per maand 9,6 procent lager dan in 2021. Toen was de gemiddelde premie 88,02 euro per maand.

Gemiddelde premie autoverzekering per dekking

Dit komt mede doordat voor het eerst sinds jaren enkele autoverzekeraars het aandurven de WA premie te verlagen. Zoals De Nederlandsche Bank aangeeft, zijn WA autoverzekeringen in 2021 veel minder verliesgevend geweest dan de voorgaande jaren.

Bij WA + beperkt casco verzekeringen zien we echter dat in december veel verzekeraars de premies verhoogden. Dit heeft vooral te maken met een inflatiecorrectie. Door de stijgende prijzen zijn ook reparaties en onderdelen voor auto’s duurder geworden. Om deze reden zagen we aan het einde van het jaar ook bij all risk autoverzekeringen premieverhogingen, maar niet zoveel als bij de WA + beperkt casco verzekeringen.

Daarnaast speelt een rol dat mensen die door weinig schadevrije jaren of omdat ze nog jong zijn een hoge premie betalen voor hun autoverzekering meer geneigd zijn zich enkel WA te verzekeren. Hierdoor valt de gemiddelde premie bij WA verzekeringen hoger uit.


Premie autoverzekering per provincie

De premie van je autoverzekering hangt niet alleen af van de dekking die je kiest, ook waar je woont maakt veel verschil. De verschillen in premie tussen de diverse provincies in Nederland zijn groot. De provincie Zuid-Holland heeft in 2021 gemiddeld de hoogste premie. De provincie Friesland is gemiddeld het goedkoopst om je auto te verzekeren.

Gemiddelde premie autoverzekering per provincie

ProvincieGemiddelde premie autoverzekering 2020Gemiddelde premie autoverzekering 2021Verschil%
Groningen€ 68,27€ 71,28+ 4,41%
Friesland€ 71,75€ 64,46- 10,16%
Drenthe€ 72,14€ 67,25- 6,78%
Overijssel€ 83,78€ 78,43- 6,39%
Gelderland€ 81,96€ 77,94- 4,90%
Utrecht€ 92,06€ 80,83- 12,20%
Noord-Brabant€ 89,21€ 84,90- 4,83%
Zeeland€ 81,58€ 78,02- 4,36%
Limburg€ 85,11€ 83,39- 2,02%
Flevoland€ 84,72€ 78,61- 7,21%
Noord-Holland€ 87,65€ 82,92- 5,40%
Zuid-Holland€ 93,69€ 89,92- 4,02%

De premiesverschillen tussen de provincies komen doordat autoverzekeraars bij het bepalen van je autoverzekeringpremie ook kijken naar waar je woont. In grote steden en drukbevolkte gebieden is de kans op een ongeluk groter. Daarnaast vindt in grote steden ook vaak meer criminaliteit plaats, zoals diefstal en vandalisme aan auto’s.

In Zuid-Holland liggen bijvoorbeeld de grote steden Rotterdam en Den Haag. Deze steden hebben de hoogste autoverzekeringpremies van Nederland. Dat duwt de gemiddelde premie van deze provincie omhoog.

In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn de premies het laagst, omdat daar in verhouding meer mensen in landelijkere gebieden wonen, waar de kans op schades kleiner is en de premies dus lager liggen.


Gemiddelde premie autoverzekering – 10 grootste steden

Als we verder inzoomen op de top 10 grootste steden in Nederland zien we opnieuw grote premieverschillen. In de stad Rotterdam zijn autoverzekeringen met gemiddeld 111,35 euro per maand het duurst. In de stad Groningen zijn ze met gemiddeld 78,27 euro per maand het goedkoopste uit voor een autoverzekering.

Gemiddelde premie autoverzekering 10 grote stedenPremieverschillen per leeftijdsgroep

De premie voor je autoverzekering is ook sterk afhankelijk van je leeftijd. Jonge automobilisten (tot 25 jaar) betalen fors meer premie dan gemiddeld. Vanaf die leeftijd zien we de gemiddelde premie steeds verder dalen. Vanaf 65 jaar zien we de gemiddelde premie weer toenemen.

LeeftijdsgroepGemiddelde maandpremie 2021% van landelijk gemiddelde maandpremie 2021*
18 t/m 20 jaar€ 181,60221%
21 t/m 24 jaar€ 119,94146%
25 t/m 29 jaar€ 87,12106%
30 t/m 34 jaar€ 72,6088%
35 t/m 39 jaar€ 69,4284%
40 t/m 44 jaar€ 64,4883%
45 t/m 49 jaar€ 66,1280%
50 t/m 54 jaar€ 60,9174%
55 t/m 59 jaar€ 55,5167%
60 t/m 64 jaar€ 52,5464%
65 t/m 69 jaar€ 55,0367%
70 jaar en ouder€ 57,5870%

*De gemiddelde premie in Nederland was 82,27 euro in 2021

Dat jonge bestuurders en ouderen meer premie betalen, komt doordat:

  • Jonge bestuurders nog geen of weinig schadevrije jaren hebben en dus ook nauwelijks no-claimkorting krijgen.
  • Bestuurders tot 25 jaar als een risicogroep worden gezien door autoverzekeraars. Ze rijden vaker schade, waardoor autoverzekeraars een opslag op de premie rekenen.
  • Dit laatste geldt ook voor oudere bestuurders. Uit historische data blijkt dat zij vaker betrokken zijn bij een ongeval of een schade. Daarom hanteren autoverzekeraars vanaf een bepaalde leeftijd ook een opslag op de premie.