Contact

Datamonitor autoverzekering

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2022

Geld.nl houdt als onafhankelijke vergelijkingssite  nauwgezet de premieontwikkeling van autoverzekeringen in de gaten. Ook onderzoeken we op basis van vergelijkingen en aanvragen op Geld.nl welke keuzes mensen maken rondom hun autoverzekering. Op deze pagina vind je de meest actuele cijfers en trends.

Heb je vragen over de cijfers of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze productspecialisten of persvoorlichters.

Over het onderzoek

Op basis van ruim 50.000 willekeurig geselecteerde autoverzekering vergelijkingen in januari t/m juni 2022, analyseerden we hoeveel premie consumenten betalen voor hun autoverzekering en welke keuzes zij maken.

Gemiddelde premie autoverzekering

De gemiddelde premie in de vergelijkingen voor een autoverzekering is in de eerste helft van 2022 licht gedaald ten opzichte van 2021. In de eerste zes maanden van 2022 was de gemiddelde premie voor een autoverzekering 80,74 euro per maand. Dat was in 2021 nog 82,27 euro per maand. Een daling van ongeveer 1,8 procent. De verlaging is kleiner dan tussen 2020 en 2021, toen de premies nog met ongeveer 5 procent daalden.

Gemiddelde maandpremie autoverzekering

Deze daling komt vooral doordat verzekeraars in de eerste maanden van 2022 de gunstige schadecijfers van 2021 door lieten werken in de premies:

Dat de daling van de gemiddelde premie kleiner is dan een jaar eerder, komt doordat sommige verzekeraars die hun premie gelijk hielden of al wat verhoogden. Dit heeft onder meer de volgende oorzaken:

Gelet op de bovenstaande ontwikkelingen verwachten we dat de premies voor autoverzekeringen in de tweede helft van 2022 juist zullen stijgen.


Premie autoverzekering per dekking

Als we kijken naar de premieontwikkeling per dekking, zien we dat de premies voor een WA autoverzekering gestegen zijn. Dit terwijl de premies voor WA+ beperkt casco en all risk autoverzekeringen juist daalden.

Gemiddelde premie autoverzekering per dekking

De premie voor een WA-dekking was met 85,78 euro per maand 7,8 procent hoger dan in 2021. Toen was de gemiddelde premie 79,52 euro per maand.

In de data van De Nederlandsche Bank (DNB) zien we dat de bedragen die verzekeraars kwijt zijn aan WA schades sinds het tweede kwartaal van 2021 veel hoger liggen dan voor de coronapandemie. Mede daarom hebben de autoverzekeraars dus vooral voor de WA-dekking de premies verhoogd.

De premies van WA+ beperkt casco en all risk verzekeringen daalden juist in de eerste maanden van 2022 ten opzichte van 2021. De bedragen die verzekeraars kwijt zijn aan casco schades zijn ook nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Maar ook hier zien we wel een stijgende lijn, dus in de tweede helft van het jaar zullen de premies weer stijgen.


Premie autoverzekering per provincie

De premie van je autoverzekering hangt niet alleen af van de dekking die je kiest, ook waar je woont maakt veel verschil. De verschillen in premie tussen de diverse provincies in Nederland zijn groot. De provincie Noord-Holland heeft in 2022 gemiddeld de hoogste premie. De provincie Friesland is gemiddeld het goedkoopst om je auto te verzekeren.

Gemiddelde premie autoverzekering per provincie

ProvincieGemiddelde premie autoverzekering 2021Gemiddelde premie autoverzekering 2022 (t/m juni)Verschil%
Groningen€ 71,28€ 69,43- 2,60%
Friesland€ 64,46€ 60,71- 5,82%
Drenthe€ 67,25€ 64,28- 4,42%
Overijssel€ 78,43€ 70,71- 9,84%
Gelderland€ 77,94€ 72,81- 6,58%
Utrecht€ 80,83€ 73,74- 8,77%
Noord-Brabant€ 84,90€ 74,32- 12,46%
Zeeland€ 78,02€ 63,67- 18,39%
Limburg€ 83,39€ 74,90- 10,18%
Flevoland€ 78,61€ 77,06- 1,97%
Noord-Holland€ 82,92€ 89,70+ 8,18%
Zuid-Holland€ 89,92€ 83,09- 7,60%

De premiesverschillen tussen de provincies komen doordat autoverzekeraars bij het bepalen van je autoverzekeringpremie ook kijken naar waar je woont. In grote steden en drukbevolkte gebieden is de kans op een ongeluk groter. Daarnaast vindt in grote steden ook vaak meer criminaliteit plaats, zoals diefstal en vandalisme aan auto’s.

  • In Noord-Holland en Zuid-Holland liggen de grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den-Haag. Deze steden hebben hogere autoverzekeringpremies van Nederland. Dat duwt de gemiddelde premie van deze provincies omhoog.
  • In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn de premies vaak het laagst, omdat daar in verhouding meer mensen in landelijkere gebieden wonen, waar de kans op schades kleiner is en de premies dus lager liggen.
  • Bovendien vonden in de provincie Noord-Holland in 2021 de meeste autodiefstallen plaats en in Friesland juist de minste. (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)).


Gemiddelde premie autoverzekering – 10 grootste steden

Als we verder inzoomen op de top 10 grootste steden in Nederland, zien we opnieuw grote premieverschillen. 

Gemiddelde premie autoverzekering 10 grote steden

In de stad Rotterdam zijn autoverzekeringen met gemiddeld 106,08 euro per maand het duurst. Inwoners van de stad Groningen zijn met gemiddeld 72,41 euro per maand het goedkoopste uit voor een autoverzekering.

Ook hier speelt de verkeersdrukte en hoeveelheid criminaliteit per woonplaats een grote rol in de premieverschillen. 

  • Zo kende Rotterdam van deze tien steden in 2021 het meeste aantal gevallen van vandalisme aan auto’s (bron: CBS). 
  • In de stad Groningen was dit veel minder. Deze stad kende van de tien grootste steden in Nederland ook het minste aantal autodiefstallen in 2021 (bron: CBS).

Premieverschillen per leeftijdsgroep

De premie voor je autoverzekering is ook sterk afhankelijk van je leeftijd. Jonge automobilisten (tot 25 jaar) betalen fors meer premie dan gemiddeld. Vooral jongeren tot 21 jaar betalen een veel hogere premie dan gemiddeld. Hierover publiceerden we eerder dit jaar al dit onderzoek: Jonge automobilist betaalt 2.180 euro per jaar aan autoverzekering.

LeeftijdsgroepGemiddelde maandpremie 2022 (t/m juni)% van landelijk gemiddelde maandpremie 2022 (t/m juni)
18 t/m 20 jaar€ 185,89230%
21 t/m 24 jaar€ 117,56146%
25 t/m 29 jaar€ 80,34100%
30 t/m 34 jaar€ 70,5787%
35 t/m 39 jaar€ 89,13110%
40 t/m 44 jaar€ 63,5379%
45 t/m 49 jaar€ 62,6778%
50 t/m 54 jaar€ 59,0873%
55 t/m 59 jaar€ 51,7564%
60 t/m 64 jaar€ 49,2961%
65 t/m 69 jaar€ 46,7358%
70 jaar en ouder€ 52,6065%
Gemiddelde premie in Nederland€80,74

Dat jonge bestuurders en ouderen meer premie betalen, komt doordat:

  • Jonge bestuurders nog geen of weinig schadevrije jaren hebben en dus ook nauwelijks no-claimkorting krijgen.
  • Bestuurders tot 25 jaar als een risicogroep worden gezien door autoverzekeraars. Ze rijden vaker schade, waardoor autoverzekeraars een opslag op de premie rekenen.
  • Dit laatste geldt ook voor oudere bestuurders. Uit historische data blijkt dat zij vaker betrokken zijn bij een ongeval of een schade. Daarom hanteren autoverzekeraars vanaf een bepaalde leeftijd ook een opslag op de premie. Meer hierover lees je in dit bericht: Oudere betaalt tot 80 procent meer premie autoverzekering.

We zien dit jaar ook een premiestijging bij automobilisten van 35 t/m 39 jaar. Dit komt doordat steeds meer verzekeraars bij bestuurders van 35 t/m 50 jaar er rekening mee houden dat er vanaf die leeftijd vaker kinderen meerijden in de auto, waardoor de schadelast bij een ongeval hoger is.

Daarnaast speelt natuurlijk ook een rol dat mensen bij gezinsuitbreiding vaak overstappen op een grotere auto, die duurder is om te verzekeren. Dit effect neemt in de loop der jaren weer af doordat de auto ouder wordt en bestuurders schadevrije jaren + no claimkorting verder opbouwen.