Contact

Verloop hypotheekrente historie

Verloop hypotheekrente historie

De hypotheekrente is sinds eind 2021 weer fors aan het stijgen. Toch is de huidige hypotheekrente, als je kijkt naar het historisch verloop van de hypotheekrente, nog ziet zo hoog.  Eind jaren’70 / begin jaren’80 van de vorige eeuw waren hypotheekrentes van 10% of hoger heel normaal.

Hypotheekrente historie afgelopen 30 jaar

30 jaar geleden, begin jaren negentig, stonden de hypotheekrentes nog op een enorm hoog niveau. Hypotheekrentes van 10% of 11% waren zeker geen uitzondering. Dit komt doordat de kapitaalmarktrentes toen ook hoog waren. Kapitaalmarktrentes zijn de tarieven waartegen de banken zelf geld lenen bij beleggers. Op die rentes baseren de banken dus ook hun hypotheekrentes.

De kapitaalmarktrentes waren begin jaren negentig zo hoog, omdat er veel politieke en economische onzekerheid was. Denk aan de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de wederopbouw in de voormalige Oostbloklanden. Hierdoor waren de hypotheekrentes in 1990 dus ook erg hoog.

Na 1990 begonnen de hypotheekrentes te dalen, tot in 1999. Rond de millenniumwisseling steeg de hypotheekrente weer. Opnieuw speelde onzekerheid bij beleggers en stijgende kapitaalmarktrentes de belangrijkste rol. Zo barstte in 2000 de Dot-com Bubble op de beurzen, waardoor aandelen van internetbedrijven ineens flink kelderden.

Tussen 2001 en 2005 zette de dalende lijn in de hypotheekrente historie uiteindelijk toch door. In 2005 lagen de hypotheekrentes gemiddeld rond 4%. Na dat jaar begonnen de hypotheekrentes echter toch weer te stijgen. Dit duurde voort tot na de financiële crisis van 2008/2009.


Hypotheekrente verloop laatste 10 jaar

Sinds 2003 publiceert De Nederlandsche Bank cijfers over de gemiddelde hypotheekrente. Hier zie je hoe de gemiddelde rente voor nieuwe hypotheken zich sindsdien heeft ontwikkeld. Dit is de gemiddelde hypotheekrente van alle nieuw afgesloten hypotheken bij elkaar. Hier is duidelijk zichtbaar dat de hypotheekrentes de laatste 10 jaar vooral een dalende lijn hebben gevolgd. Sinds eind 2021 zijn de hypotheekrentes dus weer aan het stijgen.

Hypotheekrente verloop 2018 t/m 2023

We duiken nog wat dieper in het hypotheekrente verloop van de laatste vijf jaar. Hierbij kijken we naar onze eigen cijfers over de hypotheekrenteontwikkeling voor verschillende rentevaste periodes. We zien dat de Europese Centrale Bank (ECB) met haar rentebeleid de laatste jaren een sterkere invloed uitoefent op de spaar-, leen- en hypotheekrentes. Door de rentes waartegen banken geld kunnen lenen bij de Europese Centrale Bank laag te houden, zorgt de ECB ervoor dat banken hun hypotheekrentes ook laag houden.

Hypotheekrente verloop 2018 en 2019

In 2018 leek het er even op dat de ECB haar stimuleringsmaatregelen ging afbouwen. Daardoor waren er ook wat schommelingen in de hypotheekrentes te zien. Toen eind 2018 duidelijk werd dat de ECB nog wel even doorging met haar steunbeleid, stabiliseerde de hypotheekrente weer.

Het hypotheekrente verloop liet in de tweede helft van 2019 een scherpe daling zien. Dit kwam doordat de ECB weer opnieuw stimuleringsmaatregelen aankondigde, waardoor de kapitaalmarktrentes en dus ook de hypotheekrentes daalden.

Hypotheekrente verloop 2020 en 2021

Eind 2019 / begin 2020 kreeg de wereld te maken met de coronapandemie. Dit zorgde voor veel onzekerheid en stijgende kapitaalmarktrentes. Je ziet dan ook in de bovenstaande grafiek dat de hypotheekrentes even stijgen. Als reactie hierop willen ineens heel veel mensen een nieuwe hypotheek afsluiten of hun bestaande hypotheek oversluiten  . Ze zijn namelijk bang dat de hypotheekrentes nog verder stijgen en willen nu nog profiteren van relatief lage hypotheekrentes. Door de toenemende vraag dalen de hypotheekrentes weer verder. Dit zet zich ook door in 2021.

Hypotheekrenteverloop 2022

Vanaf eind 2021 beginnen de hypotheekrentes weer te stijgen. Vanaf februari 2022 nemen ze echt een vlucht omhoog. Dit komt vooral door de steeds verder toenemende inflatie en de oorlog in Oekraïne. Dit zorgt voor onrust bij beleggers, waardoor de kapitaalmarktrentes, waartegen banken zelf lenen, fors stijgen. Als gevolg hiervan verhogen de hypotheekverstrekkers massaal hun hypotheekrentes.

In 2023 bleven de hypotheekrentes ook nog hoog. Sinds november dalen de hypotheekrentes juist weer. Deze ontwikkeling komt doordat de kapitaalmarktrentes ook zijn gedaald,  omdat beleggers meer en meer vertrouwen kregen in een blijvende daling van de inflatie. Hierdoor werd het voor hypotheekverstrekkers weer goedkoper om bij beleggers geld te lenen om hypotheken mee te verstrekken. Dit vertaalde zich door in lagere hypotheekrentes.

Hypotheekrente 20 jaar vast historie

De hypotheekrente 20 jaar vast is de meest gekozen rentevaste periode. We gaan daarom nog even specifiek in op het hypotheekrente verloop van deze rentevaste periode. Eigenlijk verloopt die hypotheekrente niet veel anders dan die van andere rentevaste periodes.  De hypotheekrente 30 jaar vast of de hypotheekrente 10 jaar vast en de hypotheekrente 5 jaar vast volgen in grote lijnen dezelfde ontwikkeling.

Variabele hypotheekrente historie

Een variabele hypotheekrente is een hypotheekrente die meebeweegt met de marktrentes. Dit zit je vooral duidelijk in het feit dat de variabele hypotheekrente vanaf juli 2022 scherp stijgt. Dit is het moment dat de Europese Centrale Bank (ECB) start met het verhogen van haar rentetarieven. De variabele hypotheekrente reageert hier vrij snel op. Inmiddels is de ECB weer gestopt met de renteverhogingen. Hierdoor is de variabele hypotheekrente ook gestabiliseerd

Wat doen de hypotheekrentes? Vergelijk de actuele rentes!Op Geld.nl vergelijk je eenvoudig de actuele hypotheekrentes van het grootse aanbod hypotheken. Zo zie je direct wat de huidige hypotheekrentes doen en welke hypotheek het voordeligst is voor jouw situatie. Hypotheekrente vergelijken