Hypotheek

Wat is NHG?

Wat is NHG en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Bij het vergelijken van de hypotheekrente zie je vaak de term NHG staan. De afkorting NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit is een garantieregeling die wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). De regeling houdt kort gezegd in dat wanneer je door onvoorziene omstandigheden je huis moet verkopen en met een restschuld blijft zitten, het WEW deze restschuld voor haar rekening neemt. Hier zijn uiteraard welke enkele voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden NHG

Niet voor elke woning kan een hypotheek met NHG worden afgesloten. Het bedrag waarvoor je hypotheek met NHG garantie kunt aangaan, bedraagt sinds1 januari 2020 maximaal 310.000 euro. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-grens naar maximaal 328.600 euro. Daarnaast kun je alleen voor NHG kiezen bij een hypotheek voor een woning die als hoofdverblijf dient. Als je een tweede hypotheek afsluit voor bijvoorbeeld een vakantiewoning, kun je daarvoor niet van de NHG gebruik maken. 

Per 1 januari 2013 zijn de regels voor hypotheken veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de mogelijkheden om een hypotheek met NHG af te sluiten. Een nieuwe hypotheek kan alleen nog worden afgesloten als het een annuïtaire of lineaire hypotheek is en een maximale looptijd van 30 jaar heeft. Bestaande NHG-hypotheken kunnen, ongeacht de hypotheekvorm, wel gewoon worden overgesloten met behoud van NHG. Ga je echter in een duurder huis wonen en moet je daardoor extra lenen? Dan moet je voor het nieuwe hypotheekdeel wel een annuïtaire of lineaire hypotheek afsluiten als je er Nationale Hypotheek Garantie bij wilt.

Nationale Hypotheek Garantie kosten

Aan een hypotheek met NHG zijn wel kosten verbonden. Je betaalt in 2020 eenmalig 0,7 procent over het hypotheekbedrag bij het afsluiten van een NHG hypotheek. Dit wordt de borgtochtprovisie genoemd. Alle kosten voor NHG die je moet maken, zijn echter fiscaal aftrekbaar.

Voordelen NHG

Een hypotheek afsluiten met NHG biedt bijna altijd alleen maar voordelen. Zo kun je alleen voor NHG in aanmerking komen als bij het verstrekken van de hypotheek is gekeken naar de inkomensnormen van het NIBUD. Deze normen geven aan hoeveel procent van je inkomen aan woonlasten mag worden besteed. Zo weet je met een NHG hypotheek zeker dat je geen hogere hypotheek hebt afgesloten dan voor jouw inkomen verantwoord is.

Andere voordelen van de NHG zijn datje natuurlijk niet met een restschuld blijft zitten als je door onvoorziene omstandigheden je huis moet verkopen. Hierbij kun je denken aan werkloosheid, scheiding of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bieden de meeste banken ook nog eens korting op de hypotheekrente als je kiest voor NHG. Dit doen ze omdat een hypotheek met NHG de banken meer zekerheid geeft dat ze het gehele hypotheekbedrag terugkrijgen.

Nadelen NHG

Aan de NHG zijn voor de koper zelf eigenlijk nauwelijks nadelen verbonden. Enkele nadelen van de NHG kunnen wel zijn dat het niet mogelijk is om voor bedragen hoger dan 310.000 euro (328.600 euro met energiebesparende voorzieningen) gebruik te maken van deze garantie. Als je een huis koopt dat duurder is, kun je dus ook niet gebruik maken van de rentekorting die je met NHG kunt krijgen.

Voor de overheid zijn er echter wel nadelen aan de NHG verbonden. De kosten die het Waarborgfonds Eigen Woning moet maken om de restschulden te betalen aan de banken, komen voor rekening van de overheid. Op het moment dat er dus veel hypotheken met NHG worden verstrekt, levert dit een groter financieel risico voor de overheid op.

Wist je dat…Het verschil tussen de laagste en hoogste hypotheekrente al snel oploopt tot 2 procent? Dit scheelt je honderden euro’s per maand! Vergelijk daarom altijd het grootste aanbod hypotheken en bespaar! Hypotheekrente vergelijken