Inboedelverzekering

Bereddingskosten

Wat zijn bereddingskosten?

Kosten die je maakt om schade te voorkomen of beperken, noem je bereddingskosten. Een voorbeeld van bereddingskosten zijn kosten die je maakt om je brandblusser te laten vullen, nadat je met deze brandblusser een brand hebt weten te blussen. Ook als je schade moet maken om een grotere schade te verminderen of te voorkomen, kunnen die kosten onder bereddingskosten vallen.

Bereddingskosten altijd vergoed?

Je inboedelverzekeraar is wettelijk verplicht de bereddingskosten te vergoeden tot minimaal de verzekerde som, ook al hebben de genomen maatregelen niet tot vermindering of het voorkomen van schade geleid. Deze verplichting komt bovenop de vergoeding van de geleden schade.

Tip! Neem, voor zover mogelijk, altijd eerst contact op met de verzekeraar van je inboedelverzekering voordat je bereddingskosten maakt. Iedere verzekeraar heeft namelijk zijn eigen interpretatie. Zo kan er altijd discussie ontstaan over de vraag of de kosten noodzakelijk zijn en of ze daadwerkelijk als bereddingskosten gezien worden.

Vergoeding bereddingskosten

Heb je dus een verzekerde som van 10.000 euro en heb je 8.000 euro schade en 5.000 euro aan bereddingskosten? Dan krijg je een bedrag van 13.000 euro vergoed. Dit geldt echter alleen voor particulieren en niet voor bedrijven. Bij bedrijven mogen inboedelverzekeraars de vergoedingen voor alle geleden schade en gemaakte kosten beperken tot één keer het verzekerd bedrag (in bovenstaand voorbeeld dus 10.000 euro). Maar in de praktijk vergoeden de meeste verzekeraars de bereddingskosten aan bedrijven ook boven het verzekerd bedrag.

Bereddingskosten – Voorbeeld

Tijdens een storm zijn er een aantal bomen in je tuin omgewaaid. De weersvoorspellingen geven aan dat de storm de komende dagen aanhoudt. Maar een grote boom die vlak bij je huis staat, dreigt ook om te vallen. Omdat de omgewaaide bomen in de weg liggen, besluit je om een hoveniersbedrijf in te schakelen die de rotzooi voor je opruimt. De hovenier vertelt je dat de kans groot is dat de grote boom het bij een volgende storm begeeft. Maar het kappen en afvoeren van de boom brengt de nodige kosten met zich mee. Bovendien moet er een stuk schutting gesloopt worden om de boom af te voeren. De kosten voor het slopen van de schutting en voor het kappen en afvoeren van de boom kunnen door je verzekeraar als bereddingskosten worden aangezien. Mocht de boom op je huis vallen, dan zou de schade immers nog groter kunnen zijn. Om er zeker van te zijn dat je de kosten vergoed krijgt, is het slim om van tevoren contact op te nemen met je inboedelverzekeraar.

Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod inboedelverzekeringen vergelijkt? Zo vind je zeker de best passende inboedelverzekering tegen de laagste premie! Inboedelverzekering vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten
;