Contact

Schade door derden inboedel- en opstalverzekering

Wat vergoedt je inboedel- en opstalverzekering bij schade door derden?

Stel je voor: je moeder komt op bezoek en stoot die dure vaas om. Of je bovenburen hebben last van lekkage, waardoor jouw plafond en muur beschadigen. Bij schade aan je woning of spullen door derden kun je degene aansprakelijk stellen voor de schade. Zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade dan meestal. In sommige gevallen is het goedkoper om de schade te claimen bij je eigen inboedel- of opstalverzekering. In dit artikel lees je wat je kunt doen bij schade door derden aan je woning of je inboedel.

Schade door derden claimen bij aansprakelijkheidsverzekering

Als iemand per ongeluk schade aan je woning veroorzaakt of iets stuk maakt dat van jou is, kun je degene aansprakelijk stellen voor de schade. Als deze persoon een aansprakelijkheidsverzekering heeft, dekt die de schade aan je woning of spullen meestal. Neem hiervoor de volgende stappen:

  • Vraag degene die de schade veroorzaakt het schadeformulier van zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering in te vullen. Dit kan in de online omgeving van de verzekeraar. Ook kan degene telefonisch een papieren schadeformulier aanvragen.
  • Schrijf een brief of e-mail aan de veroorzaker waarin je de schade omschrijft. Leg de afspraken die jullie samen maken hierin vast. Vraag degene ook om de ontvangst van de brief of e-mail schriftelijk aan jou te bevestigen.
  • De verzekeraar van de veroorzaker verwacht dat jij de schade zoveel mogelijk beperkt. Gebruik beschadigde spullen bijvoorbeeld niet meer, om te voorkomen dat de schade groter wordt.
  • Verzamel zoveel mogelijk bewijs. Maak foto’s van de schade en zoek bonnetjes of aankoopbewijzen op van het product dat schade heeft.
  • Zijn er getuigen van de schade? De verzekeraar van de veroorzaker doet soms navraag bij hen. Noteer hun naam en contactgegevens.

Tip! Veroorzaken jij of één van je gezinsleden zelf per ongeluk schade bij derden? Dan komt een aansprakelijkheidsverzekering goed van pas. Ga verzekeringen vergelijken op Geld.nl en vind direct de goedkoopste inboedelverzekering gecombineerd met de beste dekking voor aansprakelijkheid.

Schade door derden claimen bij eigen inboedel- of opstalverzekering

In sommige gevallen is het beter om de schade aan je woning of spullen te claimen bij je eigen inboedelverzekering of opstalverzekering. Dat is bijvoorbeeld zo als:

  • De veroorzaker van de schade niet is verzekerd voor aansprakelijkheid.
  • De veroorzaker van de schade weigert de schade te claimen bij zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering.
  • De schade opzettelijk is veroorzaakt. Verzekeraars vergoeden geen schades die met opzet zijn veroorzaakt. Je inboedelverzekering vergoedt wel schade door vandalisme door derden.
  • Je niet weet wie de schade veroorzaakt heeft.

Schade door derden en eigen risico inboedelverzekering

Claim je schade door derden bij je eigen inboedelverzekering? Soms betaal je een eigen risico bij je inboedelverzekering. Vergoedt de verzekeraar de door derden veroorzaakte schade? Dan kun je het eigen risico dat je betaalt soms alsnog claimen bij de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker van de schade. Dit kan uiteraard alleen als de veroorzaker van de schade hieraan meewerkt.

Voorbeeld: Je beste vriend is bij je op bezoek en stoot een dure vaas om. De waarde van de vaas is 750 euro. Je inboedelverzekering vergoedt hiervan 650 euro, omdat je eerst 100 euro eigen risico betaalt. Deze 100 euro claimt je beste vriend vervolgens bij zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Op zoek naar de beste inboedel- en opstalverzekering?

Op Geld.nl vergelijk je inboedel- en opstalverzekeringen van het grootste aanbod woonverzekeraars in Nederland. Vergelijk en vind direct de beste én voordeligste woonverzekering die voldoende vergoedt bij schade door derden.
Inboedelverzekering vergelijken

;