Contact

Schade claimen inboedelverzekering

Hoe claim ik schade bij mijn inboedelverzekering?

Wanneer er schade is ontstaan aan je inboedel, is het vooral van belang dat je de schade zo snel mogelijk meldt bij je verzekeraar of tussenpersoon. Heb je een inboedelverzekering afgesloten via Geld.nl? Dan kun je contact opnemen met onze financiële experts via telefoonnummer 040-7513968 of via service@geld.nl. Voor spoedzaken kun je contact opnemen met het alarmnummer van de verzekeraar. Dit staat vermeld op de polis van de betreffende verzekeraar.

Inboedel of opstal?

Als je schade wilt verhalen is het van belang om eerst goed te bekijken onder de dekking van welke verzekering de schade valt. Over het algemeen kun je zeggen dat schade aan de woning of zaken die ‘nagelvast’ zitten (niet zomaar te verplaatsen zijn) onder de opstalverzekering vallen. Schade aan de spullen die je in je huis hebt en die verplaatsbaar zijn, zoals meubilair of vloerbedekking valt onder de inboedelverzekering.

Hoe schade melden bij inboedelverzekering?

Als je de schade aan je inboedel wilt claimen bij je inboedelverzekering, moet je hiervoor een schadeformulier invullen. Het schadeformulier kun je opvragen bij je verzekeraar of tussenpersoon. Op het schadeformulier vul je in wat er precies gebeurt is en wat de schade is. Aan de hand hiervan bepaalt de verzekeraar of je recht hebt op een uitkering. Indien de verzekeraar het nodig acht, kan hij ook nog een schade-expert langs sturen om de schade te beoordelen.

Om de schade zo goed mogelijk te kunnen beoordelen is het voor de verzekeraar van belang dat je het schadeformulier zo compleet en nauwkeurig mogelijk invult. Verder kun je nog bewijsstukken meesturen, zoals foto’s van de schade, aankoopbewijzen of bankafschriften of garantiebewijzen.

Vermissing, diefstal of vandalisme

Is de schade ontstaan door vermissing, diefstal of vandalisme? Dan dien je aangifte te doen bij de politie. Het proces verbaal hiervan moet je dan bij het schadeformulier als bijlage toevoegen.

Reparaties

Valt de schade te repareren? Dan vergoeden verzekeraars uitsluitend de herstelkosten. Neem dan altijd telefonisch contact op met je verzekeraar voordat je besluit de schade te laten repareren. Zij kunnen je vertellen of je hier recht op hebt en of de reparatie wordt vergoed. Veel verzekeraars werken samen met een aantal herstelbedrijven. Laat je de schade door hen repareren dan scheldt de verzekeraar vaak een deel van het eigen risico kwijt.

Nieuwwaarde of dagwaarde

Schade die door de inboedelverzekering wordt gedekt, wordt in principe vergoed op basis van de nieuwwaarde. Dat is het bedrag waarvoor je beschadigde artikel destijds hebt gekocht. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen:

  • Bij brom- en snorfietsen vindt een uitkering plaats op basis van dagwaarde.
  • Bij zaken waarvan de dagwaarde vóór de schade minder bedroeg dan 40 procent van de nieuwwaarde, wordt ook op basis van dagwaarde vergoed
  • Zaken die niet werden gebruikt voor hetgeen voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren bedoeld. Zoals een kinderwagen die wordt gebruikt als poppenwagen. Hierbij wordt schade op basis van dagwaarde vergoed.

Bereddingskosten

Maak je kosten om schade aan je inboedel te voorkomen? Dan kun je deze vaak ook declareren bij je inboedelverzekeraar. Bijvoorbeeld als je bij een brandje gebruik maakt van een handblusser om te blussen, dan zijn de kosten voor een nieuwe handblusser of het vullen van de blusser gedekt door de verzekering.

Schade door derde?

Is de schade aan je inboedel veroorzaakt door iemand anders? Dan kun je er ook voor kiezen de schade te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker. In de meeste gevallen is het echter voordeliger om de schade te claimen bij je eigen inboedelverzekering. Deze vergoedt immers de nieuwwaarde (aanschafwaarde) en een aansprakelijkheidsverzekering kijkt slechts naar de dagwaarde van het beschadigde artikel (dus wat het op dit moment waard is).

Schade door eigen schuld?

Heb je de schade aan je inboedel zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat je een dure vaas hebt omgestoten tijdens het stofzuigen? Alleen als je gekozen hebt voor een All risk dekking, is dit verzekerd. Schade door opzet of roekeloosheid is echter nooit gedekt door de inboedelverzekering.

Wist je dat…Geld.nl helemaal onafhankelijk is? Hierdoor krijg je een eerlijk overzicht van het grootste aanbod inboedelverzekeringen. Zo vind je makkelijk de best passende inboedelverzekering tegen de laagste premie. Inboedelverzekering vergelijken
;