Inboedelverzekering

Van buiten komend onheil

Wat is van buiten komend onheil?

In de voorwaarden van een All risk inboedelverzekering staat normaal gesproken dat deze dekking biedt voor schade veroorzaakt door elk ‘van buiten komend onheil’. Dit betekent dat alle schade is gedekt, behalve schade veroorzaakt door oorzaken die genoemd staan als uitsluitingen in de voorwaarden van je inboedelverzekering

Betekenis van buiten komend onheil

De definitie die inboedelverzekeraars hanteren, verschillen onderling. De meeste inboedelverzekeraars gebruiken als definitie voor elk van buiten komend onheil ‘een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt’. Maar ook ‘een tot letsel of schade leidende gebeurtenis, dat een oorsprong heeft, die ligt buiten de verzekerde persoon of buiten de verzekerde zaak’ zie je vaak in de omschrijvingen terug.

Duidelijk is in ieder geval dat het gaat om een gebeurtenis waarmee de verzekerde onverwachts te maken krijgt en die leidt tot schade.

Van buiten komend onheil - Voorbeelden

Om van buiten komend onheil verder te verduidelijken, geven we je een aantal voorbeelden:

  • Omdat je net bent verhuist naar je nieuwe woning, geef je een intrekfeest. Tijdens het feestje struikelt een gast over een snoer, waardoor je gehele geluidsinstallatie kapot valt
  • Een schilderij valt plotseling van de muur en belandt op je parketvloer, waardoor deze beschadigd raakt
  • Tijdens het opknappen van je woning valt een verfblik, waardoor je meubels beschadigd raken

Deze situaties beschouwen verzekeraars als schade door van buiten komend onheil. Heb je een all risk inboedelverzekering? Dan krijg je de kosten die hiermee gepaard gaan dus vergoed.

Van buiten komend onheil - Uitsluitingen 

Zoals gezegd is de term van buiten komend onheil alleen van toepassing op een all risk inboedelverzekering. Deze biedt namelijk dekking voor alle schade, behalve voor schade door oorzaken die verzekeraars in de voorwaarden noemen. De oorzaken die niet gedekt worden, noem je uitsluitingen. Enkele uitsluitingen, die dus niet onder ‘elk van buiten komend onheil’ vallen, zijn schade door:

  • Catastroferisico’s. Hieronder vallen overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, atoomkernreacties en molest (oorlogsgeweld)
  • Grondwater
  • Opzet en/of roekeloosheid van de verzekerde
  • Onvoldoende of slecht onderhoud
  • Ongedierte en (huis)dieren
  • Slijtage en veroudering

Tip! Wil je weten welke uitsluitingen er precies gelden voor een inboedelverzekering? Controleer dan de voorwaarden inboedelverzekering.

Wist je dat…Geld.nl helemaal onafhankelijk is? Hierdoor krijg je een eerlijk overzicht van het grootste aanbod inboedelverzekeringen. Zo vind je makkelijk de best passende inboedelverzekering tegen de laagste premie. Inboedelverzekering vergelijken
Tevreden over ons? Stem dan nu! Tevreden over ons? Stem nu en maak kans op mooie prijzen!
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten
;