Inboedelverzekering

Waterschade inboedelverzekering

Wat dekt de inboedelverzekering bij waterschade?

Krijg je te maken met waterschade aan je inboedel, dan is het belangrijk om te weten of deze wel of niet is gedekt door je inboedelverzekering. Wanneer het gaat om waterschade, maken inboedelverzekeraars onderscheidt tussen drie soorten schades:

  • Schade ontstaan door neerslag
  • Schade door indirecte neerslag
  • Schade veroorzaakt door leidingwater

Waterschade door neerslag

Onder neerslag verstaan verzekeraars: regen, hagel, sneeuw en smeltwater dat onvoorzien de woning is binnengedrongen. Deze schade is in principe gedekt door alle inboedelverzekeringen. Sommige verzekeraars stellen echter wel als voorwaarde dat de neerslag door overlopen of lekkage van dakgoten, daken of bovengrondse afvoerpijpen het huis is binnengekomen. 

Waterschade door indirect neerslag

Indirect neerslag is water dat onvoorzien je woning is binnengekomen door overlopen van sloten, grachten en kades als gevolg van hevige neerslag. Als je een extra uitgebreide gevaren verzekering of een All risk verzekering hebt afgesloten, is deze schade ook gedekt. Schade als gevolg van een dijkdoorbraak of overstroming van rivieren of overstromingen vanuit zee is echter altijd uitgesloten van dekking.

Waterschade door leidingwater

Onder waterschade veroorzaakt door leidingwater verstaan verzekeraars:

  • Schade door water uit de centrale verwarming, waterleiding of daarop aangesloten installaties
  • Schade door het kapotvriezen van cv- of waterleidingbuizen

Let op! Het moet hierbij wel altijd om een onvoorzien voorval gaan. Als de waterleiding stukvriest als je in de winter op vakantie gaat en bent vergeten de waterleiding af te tappen, is dit niet gedekt.

Claimen waterschade inboedelverzekering

Bij elke vorm van schade, dus ook bij waterschade, geldt dat het belangrijk is om de schade zo snel mogelijk te melden aan je verzekeraar. Dit doe je telefonisch of per e-mail. Vervolgens vul je een schadeformulier in om de schade te claimen. Dit formulier kun je downloaden via de website van je verzekeraar of telefonisch opvragen. Voeg als dat kan altijd foto’s van de schade en eventuele bonnetjes of rekeningafschriften bij, zodat je aantoont hoeveel de beschadigde goederen bij aankoop hebben gekost.

Waterschade inboedel en schade-expert

Zodra de verzekeraar het schadeformulier heeft ontvangen, zal deze beoordelen of je recht hebt op uitkering en hoe hoog het uit te keren bedrag is. Ook als de claim is afgewezen krijg je bericht van je verzekeraar. In sommige gevallen zal de inboedelverzekeraar nog een schade-expert langs sturen om de schade te beoordelen.

Waterschade verzekering via Geld.nl

Heb je een inboedelverzekering afgesloten via Geld.nl? Dan kun je contact opnemen met het Service Team via telefoonnummer via 040-7513968 of per mail via service@geld.nl.

Wist je dat…Geld.nl helemaal onafhankelijk is? Hierdoor krijg je een eerlijk overzicht van het grootste aanbod inboedelverzekeringen. Zo vind je makkelijk de best passende inboedelverzekering tegen de laagste premie. Inboedelverzekering vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten