False
Klantenservice

Datamonitor lenen

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2022

Als onafhankelijke vergelijkingssite houden we nauwgezet de actuele leenrentes en marktcijfers op het gebied van lenen in de gaten. Ook onderzoeken we op basis van vergelijkingen en aanvragen op Geld.nl welke keuzes consumenten maken rondom hun lening(en). In dit document vind je de meest actuele cijfers en trends.

Heb je vragen over de cijfers of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze productspecialisten of persvoorlichters.

Over het onderzoek

Op basis van ruim 41.000 consumenten die in 2021 een lening aanvroegen via Geld.nl, analyseerden we welke keuzes zij maakten rondom geld lenen. Daarnaast hebben we de leenrenteontwikkeling en de meest recente marktontwikkelingen in kaart gebracht.

Ontwikkeling leenrente - Wat kost lenen?

De leenrentes bleven in 2021, net als voorgaande jaren, verder dalen. Dat zien we vooral bij de hoogste leenbedragen.

  • De gemiddelde rente voor een persoonlijke lening van 50.000 euro ging van 4,66 procent begin januari naar 4,18 procent in december. Een daling van ruim 10 procent.
  • De laagste leenrente in markt daalde van 3,5 naar 3,3 procent. Dit tarief geldt voor persoonlijke leningen vanaf 50.000 euro.

De dalende rentes hadden twee oorzaken:

  • De kapitaalmarktrentes, waar banken hun leenrentes op baseren, stonden ook in 2021 laag.
  • De concurrentie tussen kredietverstrekkers is groot. Als één kredietverstrekker de leenrente verlaagt, volgen andere partijen vaak snel.

Ontwikkeling rente persoonlijke lening 50.000 euro

Minder renteverlagingen dan voorgaande jaren

We zagen in 2021 minder renteverlagingen dan voorgaande jaren. In april van dit jaar ging de laagste rente voor een persoonlijke lening vanaf 50.000 euro naar 3,4 procent. Vervolgens bleef het tot november stil staan. DEFAM Premium en BNP Paribas durfden het eind 2021 aan de rente te verlagen naar 3,3 procent. Inmiddels is de rente van BNP Paribas alweer verhoogd naar 3,55 procent.

Ook bij persoonlijke leningen van 5.000, 10.000 en 20.000 euro zien we veel minder renteverlagingen dan vorig jaar. De belangrijkste reden dat kredietverstrekkers terughoudend zijn met renteverlagingen is dat de bodem in zicht lijkt. Doordat in de laatste maanden van 2020 en de eerste maanden van 2021 de rentes hard zijn gedaald, is het rendement voor kredietverstrekkers zeer beperkt op deze leningen. Als ze de rentes nóg verder verlagen, zal het rendement waarschijnlijk negatief zijn.

Ontwikkeling gemiddelde rente persoonlijke lening

Leenrentes in 2022 omhoog?

Inmiddels lijkt het erop dat de leenrentes weer gaan stijgen. In december 2021 verhoogde Nationale-Nederlanden al enkele tarieven en in februari 2022 volgde ook BNP Paribas met enkele behoorlijke renteverhogingen. Dat de leenrentes beginnen te stijgen, komt door:

  • Enerzijds de stijgende kapitaalmarktrentes.
  • Anderzijds hebben de kredietverstrekkers vorig jaar flink ingeleverd op hun winstmarges voor kredieten. Hierdoor hebben ze nu minder ruimte om bij hoge kapitaalmarktrentes de leenrentes laag te houden.

De rente voor een 10-jaar staatslening steeg tussen medio december 2021 en medio februari 2022 van -0,25 procent naar 0,41 procent×Bekijk hier de renteontwikkeling van de 10-jaars Nederlandse staatslening.. Hierdoor wordt het voor kredietverstrekkers duurder om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Dit vertalen ze door in hogere leenrentes.

In 2021 stegen de kapitaalmarkrentes ook al, maar de kredietverstrekkers hebben dit toen niet doorgerekend in  hun rentes. Dit om te kunnen blijven concurreren met de andere kredietverstrekkers. Dit ging natuurlijk ten koste van het rendement voor de kredietverstrekkers. Het lijkt erop dat momenteel de kredietverstrekkers genoodzaakt zijn om op de stijgende marktrentes te reageren met hogere leenrentes. Wij verwachten dat de komende periode meer kredietverstrekkers hun rentes zullen verhogen.


Uitstaand bedrag aan kredieten stabiliseert

Een andere interessante ontwikkeling in de leenmarkt is dat het uitstaand bedrag aan consumptief kredieten is gedaald. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat het uitstaand bedrag aan consumptief krediet van huishoudens in 2021 daalde van 12,5 naar 10,1 miljard euro×De Nederlandsche Bank houdt elke maand bij hoeveel er aan consumptief krediet is verstrekt aan huishoudens.Bekijk hier de actuele cijfers. Dit komt vooral door een daling tussen februari en maart van 12,64 miljard naar 10,98 miljard euro. Een verklaring voor die daling kan DNB niet geven. De daling kan ook te maken hebben met factoren aan de kant van de instellingen die rapporteren. Dit hoeft dus niet meteen te duiden op veranderd gedrag van consumenten, geeft DNB aan.

Ontwikkeling uitstaand bedrag consumptief krediet

Bron: DNB

Als we kijken naar cijfers van het Bureau Kredietregistratie (BKR), zien we ook hier dat het aantal kredieten en het aantal mensen met een krediet is gedaald in 2021.×In de Kredietbarometer van het BKR er geeft de stichting aan dat het aantal consumptieve kredieten van Nederlanders tussen 2020 en september 2021 daalde van 9,8 miljoen naar iets meer dan 8 miljoen.

Dat het uitstaande leenbedrag daalt, komt doordat:

  • De vraag naar leningen tijdens de coronapandemie terugliep. Dit is vooral te zien tijdens de momenten dat er een lockdown begon.
  • Door de stijgende huizenprijzen hebben steeds meer mensen overwaarde op hun woning. Dit in combinatie met de lage hypotheekrentes zorgt ervoor dat mensen in plaats van een consumptief krediet vaker hun hypotheek verhogen voor consumptieve leendoelen.

In eerdere datamonitors namen we ook cijfers van de Vereniging Financieringsondernemingen Nederland (VFN) mee over het totaalbedrag aan verstrekte kredieten. Echter heeft deze instantie sinds de tweede helft van 2020 geen nieuwe kwartaal- en jaarcijfers gepubliceerd.


Gemiddeld leenbedrag daalt

Naast dat minder mensen een consumptief krediet hebben, zien we ook dat consumenten gemiddeld een lager bedrag lenen. Het gemiddelde leenbedrag dat via Geld.nl werd afgesloten, daalde van 16.559 euro in 2020 naar 13.224 euro in 2021. Dit komt door een aantal oorzaken:

  • De belangrijkste is dat de leennormen in 2021 flink zijn aangescherpt. Hierdoor kunnen consumenten minder lenen dan voorgaande jaren. 
  • Door de coronapandemie zijn mensen voorzichtiger geworden met lenen.

Ruim 63 procent van de mensen leent een bedrag tussen de 5.000 en 25.000 euro.

Meest gekozen leenbedragen


Gekozen leenbedrag
20202021
€ 1.500 tot € 2.500
Geen data bekend6,69%
€ 2.500 tot €5.000
7,28%13,23%
€ 5.000 tot € 10.000
32,44%30,04%
€ 10.000 tot € 15.000
18,36%
17,40%
€ 15.000 tot € 25.000
18,61%
16,44%
€ 25.000 tot € 35.000
11,39%
8,50%
€ 35.000 t/m € 50.000
7,79%
5,27%
€ 50.001 t/m € 75.000
4,13%
2,43%
Gemiddeld bedrag totaal
€ 16.599
€ 13.224Meest gekozen leendoelen

Mensen lenen het vaakst geld om een auto te kopen. 30,45 procent kiest voor een autofinanciering. Dit is zelfs iets meer dan in 2020. Toen was de auto met 29,21 procent van de aanvragen ook het populairste leendoel. Dit komt mede door de groeiende vraag naar tweedehands auto’s als gevolg van de coronapandemie. Hierdoor willen veel mensen niet meer met het openbaar vervoer reizen en kopen ze een (tweede) auto. 

Meest gekozen leendoelen

Geld lenen voor een verbouwing is met 14,86 procent van de aanvragen ook nog steeds een populair leendoel. Dit is een lager aandeel dan in 2020. Toen leende nog 16,21 procent van de mensen voor een verbouwing. Dit komt vooral doordat consumenten er steeds vaker voor kiezen een verbouwing mee te financieren in hun hypotheek.

Na de auto en verbouwen is het oversluiten van bestaande leningen het derde populairste leendoel. Toch is het aantal mensen dat om deze reden leent gedaald, van 13,13% in 2020 naar 9,43% om 2021. Ook dat heeft te maken met de strengere leennormen. Oversluiten is hierdoor voor veel mensen geen optie meer, omdat ze het bedrag dat ze een paar jaar geleden leenden met de huidige regels niet meer kunnen financieren.

Gekozen leendoel2020
2021
Auto
29,21%30,45%
Verbouwen
16,21%
14,86%
Oversluiten
13,13%
9,43%
Restschuld hypotheek
1,98%
1,09%
Boot
1,34%
0,91%
Inboedel

6,89%
Recreatiewoning

1,89%
Camper / caravan

1,47%
Motor

0,78%
Anders38,13%
31,89%Consumenten lenen hoogste bedragen voor recreatiewoning en boot

De hoogte van het leenbedrag verschilt per leendoel. Zo zien we dat voor een recreatiewoning of een boot de hoogste bedragen worden geleend (respectievelijk 32.344 euro en 25.408 euro). Voor de inboedel of een motor lenen mensen de laagste bedragen (respectievelijk 8.298 euro en 7.681 euro).

Gemiddeld leenbedrag per leendoel


Gemiddeld leenbedrag per gezinssituatie

Verder blijkt dat getrouwde stellen het meeste geld lenen. Gemiddeld kiezen zij voor een leenbedrag van 17.615 euro. Alleenstaanden lenen met gemiddeld 11.325 euro het minste. Dit komt mede doordat alleenstaanden minder kunnen lenen, omdat zij in hun eentje vaak een lager inkomen hebben dan twee mensen samen. En hoe hoger je inkomen, hoe meer je doorgaans kunt lenen.

Gemiddeld leenbedrag per gezinssituatie


Gemiddeld leenbedrag per provincie

We zoomen ook nog even in op de verschillen per provincie. Inwoners van de provincie Flevoland lenen met 14.306 euro gemiddeld het meest. Inwoners van de provincie Drenthe lenen het minste, met gemiddeld 11.491 euro.

Gemiddeld leenbedrag per provincie

ProvincieGemiddeld leenbedrag 2020Gemiddeld leenbedrag 2021
Groningen€ 16.715€ 11.869
Friesland€ 15.717€ 12.535
Drenthe€ 14.891€ 11.491
Overijssel€ 15.644€ 12.587
Gelderland€ 16.735€ 12.834
Utrecht€ 17.925€ 13.511
Noord-Holland€ 17.839€ 14.254
Zuid-Holland€ 16.578€ 13.417
Zeeland€ 16.810€ 13.680
Noord-Brabant€ 16.118€ 12.922
Limburg€ 14.941€ 12.432
Flevoland€ 16.776€ 14.604


Meest gekozen leenvorm

Tot slot zien we dat de persoonlijke lening nog steeds veruit de populairste leenvorm is. Het aandeel persoonlijke leningen ten opzichte van doorlopend kredieten blijft verder stijgen. In 2021 koos ruim 96 procent van de consumenten voor een persoonlijke lening en slechts 4 procent voor een doorlopend krediet. In 2020 was dit nog 92 procent voor een persoonlijke leningen en 8 procent voor een doorlopend krediet.

Meest gekozen leenvorm

De zeer grote voorkeur voor een persoonlijke lening komt mede doordat kredietverstrekkers, vergelijkingssites en de AFM de afgelopen jaren steeds meer stuurden op deze leenvorm. De persoonlijke lening is namelijk veiliger dan een doorlopend krediet, omdat mensen elke maand aflossen en afgeloste bedragen niet opnieuw kunnen opnemen. Daarnaast zijn de rentes op persoonlijke leningen lager en zijn de afgelopen jaren steeds meer kredietverstrekkers gestopt met het aanbieden van doorlopend kredieten. Er zijn nu zelfs nog maar twee kredietverstrekkers in Nederland die een doorlopend krediet aanbieden.