Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten
Geld lenen

Debetrentevoet

Wat is debetrentevoet?

Wil je een geld lenen, dan moet je natuurlijk ook rente betalen over het geleende bedrag. Het rentepercentage dat je op jaarbasis betaalt, heet de debetrentevoet. Sluit je een persoonlijke lening af met een vaste rente, dan krijg je te maken met een vaste debetrentevoet en voor een variabele leenrente geldt een variabele debetrentevoet.

Debetrentevoet - Vaste rente

Leningen met een vaste rente krijgen te maken een vaste debetrentevoet. Als je rente niet verandert binnen de looptijd, weet je dus precies welk bedrag je in een jaar aan rente moet betalen. Heb je een lening van 10.000 euro en betaal je een rentepercentage van 6 procent, dan betaal je in een jaar 600 euro aan rente.

Maar dit geldt alleen als je geen aflossingen doet op de lening. In de praktijk zal je maandelijks een aflossing moeten doen. Daarmee wordt het bedrag waarover je rente moet betalen ook elke maand lager.

Debetrentevoet - voorbeeld

Stel dat je elke maand 100 euro aflost van bovenstaande lening van 10.000 euro. Aan het eind van het jaar bedraagt je lening 8.800 euro in plaats van 10.000 euro, omdat je 12x100 euro = 1.200 euro hebt afgelost. Over 8.800 zou je op jaarbasis 528 euro rente moeten betalen. Als kredietverstrekkers eens per jaar de rente zouden berekenen, zou het bedrag niet kloppen. Vindt de berekening namelijk aan het begin van het jaar plaats, dan zou je te veel rente betalen en als de berekening aan het eind van het jaar plaatsvindt, dan betaal je te weinig rente.

Daarom moet de debetrentevoet van een vaste rente altijd als effectief rentepercentage worden weergegeven. Dit is het percentage dat je in werkelijkheid moet betalen. De vaste debetrentevoet is dus de rente die je werkelijk betaalt in een jaar, inclusief verrekening met aflossingen.

Debetrente - Variabele rente

Betaal je een variabele rente voor je lening? Dan krijg je te maken met een variabele debetrentevoet. Een variabele rente betekent dat de rente die je betaalt over je lening tijdens de looptijd kan stijgen en dalen. Je kunt dus profiteren van een dalende rente, maar je lening wordt duurder als de rente stijgt. Je weet bij een variabele rente dus niet vooraf hoeveel rente je precies moet betalen in een jaar. Daarom hoeft de variabele debetrentevoet niet in de effectieve rente weergegeven te worden.

Wat is debetrente? - Referentierentevoet

Het rentepercentage van een persoonlijke lening wordt vaak gebaseerd op een bepaalde index of referentierentevoet. Dit kan de ECB-rente zijn of de Euribor. Vaak dalen de rentes van leningen als de Euribor daalt en stijgt de rente van de leningen als de Euribor stijgt.

Kort samengevat is de ECB-rente de rente waartegen banken geld kunnen lenen bij de Europese Centrale Bank. De Euribor is de rente waartegen banken geld bij elkaar kunnen lenen. De rente die consumenten betalen over een lening is altijd hoger dan de rente die banken zelf moeten betalen voor hun leningen. Dit heet de opslag die banken rekenen.

Debetrente - Hoe wordt die bepaald?

Bij het bepalen van de debetrentevoet tellen een aantal factoren mee. Deze factoren bij elkaar opgeteld vormen de debetrentevoet, ofwel de rente die jij moet betalen over je lening. Dit zijn de factoren die de debetrentevoet bepalen:

  • Marktrente. Dit zijn onder andere de Euribor en de ECB-rente, maar ook de wettelijke rente. Voor deze prijs koopt de bank het geld in.
  • Kosten die de bank moet maken voor de lening, zoals administratiekosten en personeelskosten
  • Kredietprovisie als het gaat om een lening met een kredietlimiet, zoals een doorlopend krediet. Kredietprovisie is een vergoeding die je betaalt over het bedrag dat je maximaal leent, ook als je lening lager is dan de kredietlimiet.
  • Opslag debiteurenrisico. Dit is het risico dat banken lopen dat je de lening niet terug kunt betalen, waardoor de bank het geld kan verliezen.
  • Opslag overlijdensrisico. Je betaalt extra rente om het risico te dekken dat je de lening niet volledig terug kunt betalen mocht je komen te overlijden.
  • Winstopslag. De bank wil ook iets verdienen aan het verstrekken van leningen.
  • Belasting die de bank moet betalen aan de Staat

Alle factoren die bovenop de ECB-rente en de Euribor gerekend worden, vallen onder de opslag. Elke bank bepaalt zelf de hoogte van de opslag. Daarom kan de lening rente van bank tot bank verschillen.

Wist je dat...Het verschil tussen de duurste en goedkoopste lening gemiddeld 700 euro per jaar is. Betaal jij ook te veel voor je lening? Doe de check! Lening vergelijken