Geld lenen

Geld lenen aan familie

Waarop letten bij geld lenen aan familie?

Geld lenen aan familie is nooit helemaal zonder risico's. Om er zeker van te zijn dat alles verloopt zoals iedereen voor ogen heeft, is het slim om de gemaakte afspraken vooraf vast te leggen in een overeenkomst voor geld lenen. Op die manier voorkom je eventuele vervelende problemen. Daarnaast is het sowieso slim om je bewust te maken van alle voor- en nadelen van een familielening.

Voordelen geld lenen aan familie 

  • Door goede afspraken ontstaat een lening op maat met een gunstige rente
  • Er vindt geen controle plaats bij het BKR

Nadelen geld lenen familie 

  • Je loopt het risico op een persoonlijk conflict over de lening
  • De kans bestaat dat afspraken met betrekking tot rente en aflossing niet worden nagekomen

Lening familie is onderhands lenen

Lenen van of aan familie wordt ook wel onderhands lenen genoemd. Een onderhandse lening is een lening die zonder tussenkomst van de bank tot stand komt. Ook wanneer een familielid geld van je leent is er sprake van een onderhandse lening.

Waarom geld lenen van familie?

Geld lenen van familie kan een oplossing zijn wanneer je moeite hebt met het afsluiten van een lening bij de bank, bijvoorbeeld omdat je geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Bij een familielening vindt er namelijk geen BKR-check plaats.

Geld lenen aan familie - Leenovereenkomst

Het is belangrijk om het over alle belangrijke elementen van de lening (rente, looptijd, aflossing) eens te zijn. Leg de gemaakte afspraken daarom altijd schriftelijk vast in een leenovereenkomst. Mochten er later problemen of onduidelijkheden ontstaan, dan heb je altijd zwart op wit staan wat jullie zijn overeengekomen.

Marktconforme rente geld lenen aan familie

Bij het afspreken van de leenrente moet je erop letten dat deze marktconform is. Dat betekent dat de rente niet teveel mag afwijken van de gemiddelde rente in de markt. Spreek je een rente af die te laag is, dan ziet de Belastingdienst dit als schenking en betaal je schenkbelasting.

Geld uitlenen aan familie

Je kunt zelf geld lenen bij familie, maar misschien kloppen zij juist wel bij jou aan met de vraag of ze een geldbedrag kunnen lenen. Zeg niet direct ja, maar bedenk eerst waarom iemand geld van je wil lenen. Is het voor de aankoop van een huis, of is het iemand die moeilijk kan rondkomen en zelf al schulden heeft? Je kunt je voorstellen dat vooral deze laatste de nodige risico's met zich meebrengt.

Lening aan familie - Advies Nibud

Het kan best lastig zijn een familielid een lening te weigeren. Toch raadt het Nibud geld lenen aan een ander om twee redenen af wanneer er sprake is van financiële problemen. Ten eerste is er altijd het risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Doordat je zelf schuldeiser wordt loop je de kans zélf in de financiële problemen te komen. Als tweede loop je bij het niet nakomen van afspraken een groter risico op ruzie binnen de familie.

Let op! Straks kun je ook geld te lenen via een smart contract. Een smart contract houdt in dat een aantal afspraken digitaal en in de blockchain worden vastgelegd. Lees meer over smart contact.

Goedkoop geld lenen zonder gedoe?Vergelijk dan het grootste aanbod leningen online en vind de lening met de laagste rente en beste voorwaarden. Zo bespaar je gemiddeld 500 euro per jaar! Lening vergelijken