Geld lenen

Leennorm

Hoe leennorm berekenen?

Wil je geld lenen, dan is verantwoord lenen uiteraard erg belangrijk. Om te voorkomen dat je te veel leent en in financiële problemen raakt, houdt de bank altijd rekening met hoeveel je kunt lenen. Een van de onderdelen hiervan is de leennorm. De leennorm is het minimumbedrag dat een huishouden moet overhouden voor het levensonderhoud. Het inkomen speelt hierbij een belangrijke rol, net als de hoogte van je maandelijkse lasten. Het aflossen van de lening kost je namelijk elke maand een bepaald bedrag. De leennorm beschermt je tegen een te hoge lening en dus tegen te hoge afloskosten.

Tip! Wil je weten hoeveel jij maximaal kunt lenen? In onze tool "Hoeveel kan ik lenen?" bereken je in enkele stappen het maximaal verantwoorde leenbedrag dat past bij jouw persoonlijke situatie.

Leennorm bepalen

Kredietverstrekkers bepalen in vier stappen de hoogte van je maximale leenbedrag. De leennorm is een van deze stappen:

1. Vaststellen basisnorm en norm woonlast
2. Berekenen leennorm
3. Berekenen leencapaciteit
4. Maximale leenbedrag

Leennorm berekenen

De bank berekent de leennorm aan de hand van de basisnorm en de woonlast. De basisnorm is het bedrag dat een gezin met een minimuminkomen nodig heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) bepaalt wat de basisnorm is voor elke gezinssamenstelling. De woonlasten worden nog niet meegenomen in de basisnorm. De woonlast is het bedrag dat een gezin met een minimuminkomen kwijt is aan woonlasten.

Voor weinig mensen geldt dat de werkelijke maandlasten gelijk zijn aan deze minimale cijfers. Daarom berekent de bank een extra opslag bovenop de basisnorm en de norm woonlast. De basisnorm plus de opslag is je leennorm. Deze opslag kun je berekenen met de volgende formule:

15% x (netto maandinkomen – basisnorm – norm woonlast)

Voorbeeld leennorm

Stel dat je netto maandinkomen 2.200 euro is, de basisnorm is 1.200 euro en de woonnorm 250 euro. Je berekent de opslag dan als volgt: 2.200 – 1.200 – 250 = 750 euro. Neem je hier 15 procent van, dan kom je uit op 112,50 euro. Je leennorm is dan 1.200 + 112,50 euro = 1.312,50 euro. Dit bedrag moet je minimaal overhouden elke maand als je een lening afsluit.

Leennorm bij hogere inkomens

Een van de punten die meegenomen wordt in de berekening van de leennorm, is dat mensen met een hoger inkomen elke maand hogere maandlasten hebben. Zij kiezen bijvoorbeeld voor een duurder huis en voor duurdere verzekeringen. Maar als het netto-inkomen hoger is dan 3.000 euro, blijken de maandelijkse lasten niet zo snel meer toe te nemen. De maandlasten van iemand met een netto-inkomen van 3.500 euro en iemand van 5.000 euro verschillen in de praktijk niet zo veel.

Daarom mogen kredietverstrekkers bij deze groep gebruik maken van de minimumleennorm. Dit betekent dat zij geen berekening hoeven te maken maar gebruik kunnen maken van een standaard. Deze minimumleennorm hangt nog wel af van de samenstelling van je gezin.

Leen niet te veel, maar betaal ook niet onnodig te veel!Vergelijk daarom snel en eenvoudig het grootste aanbod leningen online. Kies de lening met de laagste rente en bespaar gemiddeld 500 euro op de kosten van je lening! Lening vergelijken