Lenen

5 tips voor onderhands lenen

Waarop letten bij een onderhandse lening?

Als je geld leent zonder tussenkomst van een bank of kredietverstrekker, wordt dit een onderhandse lening genoemd. Je leent dan geld van een familielid (bijvoorbeeld je ouders), een vriend of een andere particulier. Bij een onderhandse lening is het belangrijk dat je goede afspraken maakt over de rente en het terugbetalen van het bedrag. In dit artikel geven we je enkele handige tips over particulier geld lenen. Zo weet je zeker dat je overal aan hebt gedacht.

1. Particuliere lening zonder BKR-toetsing

Leen je geld bij een bank of kredietverstrekker? Dan wordt de lening geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook rood staan bij de bank of een aankoop op afbetaling zorgen voor een BKR-registratie. Bij het afsluiten van een nieuwe lening of hypotheek vindt er een BKR-toetsing plaats. Er wordt dan gekeken of je je betaalverplichting altijd netjes nakomt. Is dat niet het geval? Dan wordt het lastig om een nieuwe lening of een hypotheek af te sluiten.

Bij een onderhandse lening vindt er geen BKR-toetsing plaats. Voor veel mensen is dat een goede reden om te kiezen voor deze constructie. Ook wordt de lening niet geregistreerd bij het BKR. Zorg wel dat je goed weet aan wie je geld uitleent, of van wie je een bedrag leent. Maak van tevoren altijd goede afspraken over de rente en de terugbetaling van de lening.

2. Contract onderhandse lening

Leg de afspraken die je over de onderhandse lening maakt vast op papier. Een simpele schuldbekentenis op papier, per e-mail, WhatsApp of sms is gewoon rechtsgeldig. Wel raden we je aan om een contract op te stellen bij een particuliere lening. Hierin leg je de volgende zaken vast:

 • Het leenbedrag
 • Waarvoor het geleende bedrag wordt gebruikt. Bijvoorbeeld voor het kopen van een auto of caravan, het aflossen van een andere schuld of meer financiële ruimte.
 • Hoeveel rente er wordt betaald
 • Wanneer de aflossingen en rente betaald moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld in maandelijkse termijnen zijn.

Je vindt hier een goed voorbeeld van een leningsovereenkomst.

3. Marktconforme rente bij onderhandse lening

Veel mensen zien een onderhandse lening als een vorm van goedkoop geld lenen. Dit is echter niet het geval. Ook bij deze leenconstructie is het verstandig om een marktconforme rente te vragen. Dit houdt in dat de rente niet afwijkt van de rente die een bank of kredietverstrekker vraagt over een lening. Is de rente toch lager? Dan ziet de Belastingdienst het verschil in rente als een schenking, en zal degene die het geld leent schenkbelasting over het renteverschil moeten betalen. Dit is soms niet het geval als het leenbedrag onder de jaarlijkse schenkvrijstelling blijft.

Tip! Bereken op de onafhankelijke vergelijkingssite Geld.nl snel en eenvoudig wat de marktconforme laagste rente lening is. Zo weet je direct hoeveel rente je kunt vragen als je een onderhandse lening verstrekt.

4. Particuliere lening opgeven bij de Belastingdienst

Leen je geld bij je ouders, vrienden of bekenden om in je eigen woning te steken? Dan ben je verplicht de onderhandse lening zelf op te geven bij de Belastingdienst. Normaal gesproken doet de bank of kredietverstrekker dit. Geef het leenbedrag, de looptijd van de lening en het rentepercentage door. Je mag de rente onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting in box 1. De Belastingdienst stelt de volgende eisen:

 • Je gebruikt het geleende geld voor het kopen van een eigen woning of voor het onderhouden of verbouwen van je huis.
 • De rente moet marktconform zijn: je betaalt dus dezelfde rente als je zou doen bij een soortgelijke lening bij de bank of een andere kredietverstrekker.
 • De rente wordt daadwerkelijk betaald. Bij kwijtschelding van de rente is deze niet meer aftrekbaar.
 • Degene van wie je leent mag niet je fiscale partner zijn, tenzij je de lening in een huis steekt waar je zonder die persoon gaat wonen.
 • De lening moet binnen 30 jaar afbetaald zijn.

Leen je geld voor een ander doel dan je eigen huis? Dan mag je de lening aftrekken van je vermogen in box 3. Vaak betaal je hierdoor minder belasting over je spaargeld en beleggingen.

5. Onderhandse lening en betalingsverplichting

Leen je geld? Dan ga je een betalingsverplichting aan. In dat opzicht verschilt een particuliere lening niet van een lening bij een bank of kredietverstrekker. De BKR-toets beschermt je tot op zekere hoogte, zodat je geen betalingsverplichting aangaat die je niet kunt nakomen. Bij een onderhandse lening moet je er dus zeker van zijn dat je het bedrag ook kunt terugbetalen.

Heb je zelf geld uitgeleend aan een familielid, vriend of bekende, maar betaalt degene de lening niet (op tijd) terug? Dan kun je de volgende stappen ondernemen:

 • Neem contact op met de degen die het geld geleend heeft. Geef aan dat de betaling niet (op tijd) is binnengekomen. Stel hem of haar in de gelegenheid om alsnog een betaling te doen.
 • Kan de lener je niet direct betalen? Spreek dan een betalingsregeling af. Leg de regeling schriftelijk vast. Maak duidelijk in hoeveel termijnen het bedrag gaat worden afbetaald, en op welke data.
 • Blijft de persoon in gebreke? Stuur dan een aangetekende brief waarin je het geld terugeist. Geef degene de gelegenheid om tot een bepaalde datum het bedrag terug te betalen.
 • Worden jij en degene aan wie je geld geleend hebt het niet met elkaar eens? Schakel hulp in van een mediator. Die bekijkt welke mogelijkheden er zijn om toch tot een oplossing te komen. Dit is zeker aan te raden als je een goede band met de persoon hebt, en wilt behouden.
 • Heb je alles geprobeerd, maar blijft de schuldenaar in gebreke? Dan kun je naar de rechter gaan. Het is belangrijk dat je de gemaakte afspraken over de onderhandse lening wel op papier hebt staan. Ook een schuldbekentenis op papier of per mail is rechtsgeldig.

Voordelen particuliere lening

Er zijn goede redenen om voor een particuliere lening te kiezen. Enkele voordelen zijn:

 • De lening wordt niet bij het BKR geregistreerd en er vindt ook geen toetsing plaats. Dit is een voordeel voor degene die geld leent. Leen je zelf geld uit? Zorg dan dat je goed op de hoogte bent van de financiële situatie van de persoon. Vraag eventueel om loonstroken, een jaaropgaaf of een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Je leent geld van iemand die je goed kent. Dat schept vertrouwen. Ben je de verstrekker van de lening? Dan geeft het vaak een fijn gevoel om een familielid, vriend of dierbare op deze manier te kunnen helpen.
 • Je kunt onderling zelf afspraken maken over de terugbetaling van het bedrag. Je kunt hierin vaak wat soepeler zijn dan een bank of kredietverstrekker. Let wel op dat je een marktconforme rente over het leenbedrag vraagt.

Toch liever een lening afsluiten bij een bank of kredietverstrekker? We helpen je graag verder.

Onderhands geld lenen of toch veilig bij een kredietverstrekker?Op Geld.nl vergelijk je direct waar je het voordeligst uit bent. Je vergelijkt snel en eenvoudig het grootste aanbod banken en kredietverstrekkers. Zo vind je direct de goedkoopste lening die aansluit op jouw situatie. Lening vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten
;