Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten
Geld lenen

Preferente schulden

Wat zijn preferentie schulden?

Preferente schulden zijn schulden die het eerst opeisbaar zijn. Ga je geld lenen, dan moet je in principe de lening meteen terugbetalen als je een verzoek om betaling krijgt, ongeacht wie de schuldeiser is. Dat kun je doen door ineens te betalen of door een betalingsregeling te treffen. Je krijgt pas met preferente schulden te maken als je bij verschillende personen en/of organisaties schulden hebt en deze niet meteen terug kunt betalen. In dit geval zijn er regels welke preferente schulden voorrang krijgen.

Preferente schulden, hoe ontstaan deze?

Stel dat je wordt ontslagen en het lukt je niet om een nieuwe baan te vinden. Het kost dan veel moeite om alle rekeningen te kunnen betalen. Als je daarnaast ook nog eens schulden hebt, dan kunnen er serieuze financiële problemen ontstaan. Zo kan het zijn dat je hypotheek te hoog is nu je geen werk hebt, dat je achterloopt met het betalen van je energierekening, dat je een autolening moet afbetalen en ook nog eens een belastingschuld hebt omdat je een aanslag niet kunt betalen. Lopen deze schulden allemaal hoog op, dan krijg je te maken met preferente schulden.

Preferente schuldeisers - Rangorde

In bovenstaand voorbeeld komen drie typen schulden terug. Binnen de drie typen bestaat een rangorde van belangrijkheid. De drie typen schulden zijn, in volgorde van belangrijkheid:

  • Juridisch preferente schulden - Hierbij gaat het om preferente schulden bij overheidsinstellingen. In bovenstaand voorbeeld gaat het om de belastingschuld. Maar het zou ook kunnen gaan om justitiële preferente schulden, preferente schulden bij de sociale dienst en studieschuld.
  • Feitelijk preferente schulden - Hierbij gaat het om een schuldeiser die door middel van vervelende maatregelen een betaling af kan dwingen. Uit het voorbeeld hierboven gaat het om de hypotheek en de energiemaatschappij. Zij kunnen namelijk je energie afsluiten of overgaan tot uitzetting. Andere voorbeelden in deze categorie zijn woningbouwverenigingen, de watervoorziening en de zorgverzekering.
  • Concurrerende schulden - Hieronder vallen alle andere schulden. Uit bovenstaand voorbeeld valt je autolening hieronder, maar ook leningen bij de bank kunnen hier bijvoorbeeld onder vallen.

Let op! Preferente schulden kun je dus niet zelf indelen. Waarschijnlijk vind je zelf de feitelijk preferente schulden het belangrijkst, omdat het hier kan gaan om je woning of andere levensbehoeften. Maar de juridisch preferente schulden gaan altijd voor.

Preferente vordering – En nu?

Je krijgt pas met preferente schulden te maken als de schulden zich opstapelen en je niet meer alles kunt betalen. Lopen jouw financiële problemen zo hoog op? Dan is het verstandig om hulp te vragen bij het maatschappelijk werk. Misschien is schuldsanering nog de enige optie om alle preferente schulden nog te betalen. Hoe langer je wacht met hulp zoeken, hoe groter de problemen worden. Bovendien kan een schuldhulpverlener je ook helpen met het maken van afbetalingsregelingen.

Wist je dat...Het verschil tussen de duurste en goedkoopste lening voor badkamer gemiddeld 700 euro per jaar is? Bereken direct hoeveel jij kunt besparen op de kosten van je lening! Lening vergelijken