Geld lenen

Preferente schulden

Wat zijn preferentie schulden?

Preferente schulden zijn schulden die het eerst opeisbaar zijn. Ga je geld lenen, dan moet meestal je lening direct terugbetalen als je een verzoek om betaling krijgt. Dat kan door ineens te betalen of door een betalingsregeling te treffen. Je krijgt met preferente schulden te maken als je bij verschillende personen of organisaties schulden hebt en deze niet meteen terug kunt betalen.

Preferente schulden, hoe ontstaan deze?

Stel je wordt ontslagen en het lukt je niet om een nieuwe baan te vinden. Het kost dan veel moeite om alle rekeningen te betalen. Als je dan ook nog eens schulden hebt kunnen er financiële problemen ontstaan. Zo kan het zijn dat je hypotheek te hoog is, je achterloopt met het betalen van je energierekening, je een autolening moet afbetalen en dat je ook nog eens een belastingschuld hebt omdat je een aanslag niet kunt betalen. Lopen deze schulden allemaal hoog op, dan krijg je te maken met preferente schulden.

Preferente schuldeisers - Rangorde

In bovenstaand voorbeeld komen drie typen schulden terug. Binnen de drie typen bestaat een rangorde van belangrijkheid. De drie typen schulden zijn, in volgorde van belangrijkheid:

  • Juridisch preferente schulden - Hierbij gaat het om preferente schulden bij overheidsinstellingen. In bovenstaand voorbeeld gaat het om de belastingschuld. Maar het zou ook kunnen gaan om justitiële preferente schulden, preferente schulden bij de sociale dienst en studieschuld.
  • Feitelijk preferente schulden - Hierbij gaat het om een schuldeiser die door middel van vervelende maatregelen een betaling af kan dwingen. Uit het voorbeeld hierboven gaat het om de hypotheek en de energiemaatschappij. Zij kunnen namelijk je energie afsluiten of overgaan tot uitzetting. Andere voorbeelden in deze categorie zijn woningbouwverenigingen, de watervoorziening en de zorgverzekering.
  • Concurrerende schulden - Hieronder vallen alle andere schulden. Uit bovenstaand voorbeeld valt je autolening hieronder, maar ook leningen bij de bank kunnen hier bijvoorbeeld onder vallen.

Let op! Preferente schulden kun je dus niet zelf indelen. Waarschijnlijk vind je zelf de feitelijk preferente schulden het belangrijkst, omdat het hier kan gaan om je woning of andere levensbehoeften. Maar de juridisch preferente schulden gaan altijd voor.

Preferente vordering – En nu?

Je krijgt pas met preferente schulden te maken als de schulden zich opstapelen en je niet meer alles kunt betalen. Lopen jouw financiële problemen zo hoog op? Dan is het slim om hulp te vragen bij het maatschappelijk werk. Misschien is schuldsanering wel je enige optie om alle preferente schulden te betalen. Hoe langer je wacht met hulp zoeken, hoe groter de problemen worden. Ook kan een schuldhulpverlener je helpen met het maken van afbetalingsregelingen.

Betaal nooit onnodig te veel voor je lening!Vergelijk snel het grootste aanbod leningen online en kies de best passende lening met de laagste rente. Zo bespaar je gemiddeld 500 euro per jaar op de kosten van je lening! Lening vergelijken