Geld lenen

Scheiden met schulden

Wie is verantwoordelijk voor schulden na scheiding?

Ga je geld lenen en heb je samen getekend voor een lening, dan ben je allebei aansprakelijk voor de schulden bij een scheiding. Worden betalingsverplichtingen niet nagekomen, dan houdt de kredietverstrekker er geen rekening mee welke partner de eerste kredietnemer is. Ook bij een verbroken relatie maakt dit voor de aansprakelijkheid geen verschil.

Scheiden en schulden – Echtscheidingsconvenant

Scheiden en schulden is altijd een lastig verhaal. Na een scheiding ben je allebei aansprakelijk voor de schulden. Dit is ook het geval bij een echtscheidingsconvenant. Als je onderling de zaken hebt verdeelt kun je wél een vrijwaring oproepen als je wordt aangesproken door derden.

Let op! Bij scheiden met schulden moet je ook de schuld van je creditcard of schuld van kopen op afbetaling in het convenant opnemen.

Scheiden met schulden - Schuldeiser

Als een van beide na de scheiding de schulden overneemt, heeft dat alleen effect op jullie twee, tenzij de schuldeiser akkoord is met schuldovername. Gaat de schuldeiser niet akkoord, dan kan hij ook na de scheiding jullie alle twee aanspreken.

Schulden splitsen na scheiding

Een mogelijkheid om de schulden te verdelen zonder dat beide partijen aansprakelijk blijven, is door allebei een nieuwe lening af te sluiten. Met deze lening wordt het eigen deel van de gezamenlijke schulden afgelost, waarna elke partij alleen aansprakelijk is voor de nieuwe lening.

Scheiding en schulden van vóór het huwelijk

Schulden die zijn aangegaan voor het huwelijk moeten ook worden verdeeld. De meeste mensen realiseren zich niet dat ze zich via een huwelijk ook verbinden aan schulden die vóór het huwelijk zijn aangegaan. Uitzondering hierop zijn de huwelijkse voorwaarden.

Net gescheiden en heb je schulden?Door deze in één keer af te lossen met een goedkopere lening betaal je niet alleen minder rente, het is ook een stuk overzichtelijker. Vergelijk snel en ontdek hoeveel je bespaart! Lening vergelijken