Geld lenen

Schulden erven

Hoe kun je een erfenis weigeren?

Veel mensen stellen tijdens hun leven een testament op. Hierin staat dan wie welke erfstukken krijgt na overlijden. Maar degene die in het testament staan zijn ook verantwoordelijk voor eventuele schulden van de overledene. Stel je geen testament op, dan komt de erfenis automatisch terecht bij de directe familie. Het kan dus best zijn dat iemand schulden nalaat, zonder dat de erfgenamen dit weten.

Schulden erven - Accepteren of niet?

De meeste mensen vertellen niet graag over schulden die ze hebben. Ouders lopen bijvoorbeeld al niet graag te koop met het feit dat ze geld lenen. Het kan hierdoor voorkomen dat iemand sterft tijdens de looptijd van de lening, waardoor jij als erfgenaam voor een onaangename verrassing komt te staan. De eisen van de schuldeisers komen dan bij jou als erfgenamen te liggen. Maar je hoeft de erfenis niet te accepteren. Je mag deze ook verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Erfenis verwerpen - Verklaring bij rechtbank

Als je een erfenis verwerpt draai je niet op voor de schulden van de overledene. Maar mocht de overledene een vermogen nalaten, dan deel je ook niet mee in die erfenis. Je verwerpt de erfenis door een verklaring bij de rechtbank af te leggen. Dit moet binnen drie maanden na overlijden en kost ongeveer 114 euro.

Let op! Als je een erfenis verworpen hebt kun je dit niet meer terugdraaien. Denk dus goed na voordat je dit besluit neemt.

Schulden erven - Hiërarchie erfrecht

Wanneer je een erfenis verworpen hebt is meestal de eerstvolgende erfgenaam verantwoordelijk voor de erfenis. In onderstaande tabel zie je de hiërarchie voor wat betreft erfrecht. 

Tabel 1. Vererving zonder testament - Volgorde van erven
GroepErfgenamen
1.Echtgenoot / geregistreerd partner, kinderen
2.Ouders, broers en zussen
3.Grootouders
4.Overgrootouders
5.De Nederlandse Staat

Erfenis verwerpen - Nederlandse Staat

Het kan dus zijn dat, wanneer jij een erfenis verwerpt, je kinderen verantwoordelijk zijn voor de erfenis. als je dat niet wilt moet je ook voor hen een verwerping aanvragen. Als de hele ‘groep’ de erfenis verwerpt, dan komt de erfenis bij de volgende ‘groep’ te liggen. Wanneer er helemaal geen erfgenamen meer zijn of als alle erfgenamen de erfenis verwerpen, dan komt de erfenis voor rekening van de Nederlandse Staat.

Erfenis met schulden - Beneficiair aanvaarden

In plaats van een erfenis verwerpen mag je deze ook beneficiair aanvaarden. Beneficiair aanvaarden is een middenweg tussen aanvaarden en verwerpen. Je aanvaardt de erfenis, maar tegelijkertijd verwerp je hem als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Zodra één van de erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaardt, wordt de hele erfenis beneficiair afgewikkeld. Als achteraf blijkt dat de overledenen meer bezittingen dan schulden heeft, heb je tóch recht op een deel van zijn bezittingen.

Let op! Ook om een erfenis beneficiair te aanvaarden moet je binnen drie maanden een verklaring afleggen bij de rechtbank. Om te voorkomen dat minderjarigen met het erven van schulden te maken krijgen, worden erfenissen waar minderjarigen bij betrokken zijn altijd beneficiair afgehandeld.

Studieschuld overlijden

Een uitzondering is een studieschuld. Deze wordt kwijtgescholden in geval van overlijden. Dit geldt voor alle soorten schulden die je hebt bij DUO.

Tip! Voor je zaken van de overledenen afwikkelt is het slim om te overleggen met een notaris. Zo weet je van precies waar je aan toe bent en welke keuzes verstandig zijn. Eenmaal begonnen met de afwikkeling, dan kun je er namelijk geen afstand meer van doen.