Contact

Deels aansprakelijk? Terugval schadejaren vaak onterecht!

Spreekt je autoverzekeraar bij een aanrijding af dat hij en de tegenpartij elk 50 procent betalen, dan val je soms volledig terug in schadevrije jaren. Maar dit mag de verzekeraar niet altijd zomaar doen, blijkt uit een onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Als je wettelijk geen schuld hebt, maar je verzekeraar spreekt met de verzekeraar van de tegenpartij een 50/50-regeling af, dan heeft deze schade geen invloed op je no-claim”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. “Let dus goed op of je verzekeraar zich hier ook aan houdt als je zelf met een 50/50-regeling te maken krijgt.”

Hoe wordt aansprakelijkheid bepaald bij een botsing?

Om autoschades snel af te kunnen handelen, heeft het Verbond van Verzekeraars een Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) opgesteld. Bijna alle autoverzekeraars zijn hierbij aangesloten. In de OVS zijn 5 scenario’s beschreven met daarbij vermeld welke verzekeraar de aansprakelijkheid op zich neemt.

Alle botsingschades die niet onder één van de 5 scenario’s vallen, worden door de aangesloten verzekeraars volgens de 50/50-regeling afgehandeld. Beide betrokken verzekeraars betalen de helft van de schade. Omdat je verzekeraar 50 procent zelf moet betalen, behandelt de verzekeraar dit vaak hetzelfde als een volledige schuldschade en val je gewoon volledig terug in schadevrije jaren. Dat is natuurlijk erg zuur als je geen schuld hebt aan de schade.

Geen schuld, dan geen terugval in schadevrije jaren

Kun je echter aantonen dat je zelf geen schuld had aan het ongeval, dan mag de verzekeraar je meestal niet laten terugvallen in schadevrije jaren. “In de polissenvoorwaarden van alle autoverzekeringen die we hebben onderzocht, staat dat als de verzekeraar de schade (deels) moet betalen, uitsluitend vanwege een afspraak met een andere verzekeraar, deze schade geen terugval in schadevrije jaren oplevert”, zegt Bulthuis.

Enkele verzekeraars geven aan dat zij voor de bepaling van de invloed op de schadevrije jaren eerst kijken of de verzekerde ook een wettelijke schuld heeft aan de schade. “Heeft de verzekerde volgens de wettelijke aansprakelijkheid deels schuld aan het ongeval (wat dus niets met de OVS te maken heeft), dan is de invloed op de schadevrije jaren net zo groot als bij volledige schuld.”, legt een woordvoerder van verzekeraar Klaverblad uit.

Ondanks dat verzekeraars erkennen dat je niet terug mag vallen in schadevrije jaren als je geen schuld hebt aan de schade, kan het geen kwaad goed te controleren of de verzekeraar zich ook hieraan houdt. Laat de verzekeraar je toch terugzakken in schadevrije jaren en kun je aantonen dat je geen wettelijke schuld hebt aan de schade, dan heeft het dus zin om hier bezwaar tegen te maken, adviseert Bulthuis. “Heb je een rechtsbijstandsverzekering dan kun je deze hiervoor inschakelen, anders moet je zelf een bezwaarschrift aan je verzekeraar sturen. Als blijkt dat je inderdaad geen schuld hebt, zal de verzekeraar je terugval in schadevrije jaren terugdraaien.”

;