Contact

Autoverzekeringen 8 procent duurder in één jaar tijd

De premies voor autoverzekeringen zijn fors aan het stijgen. Sinds vorig jaar mei steeg de gemiddelde premie voor een autoverzekering met 8,4 procent, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Hierdoor is iemand nu gemiddeld 82 euro per jaar meer kwijt voor dezelfde autoverzekering dan in mei vorig jaar”, vertelt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.

Autopremies vooral gestegen sinds september 2022

De vergelijkingssite onderzocht voor ruim 60 scenario’s met veelvoorkomende types auto’s hoe de premies zich van maand tot maand ontwikkelden tussen mei 2022 en nu. Hierin werden bestuurders uit verschillende woonplaatsen, met verschillende leeftijden en aantallen schadevrije jaren meegenomen. Hieruit blijkt dat vooral sinds de laatste vier maanden van 2022 de premies voor autoverzekeringen fors zijn gestegen. Deze stijging loopt nu nog steeds door.

Ontwikkeling premie autoverzekering mei 2023

Premies stijgen door inflatie en toegenomen schadelast

Een belangrijke reden waarom de premies zo hard stijgen, is de aanhoudend hoge inflatie. In september en oktober van 2022 bereikte de inflatie in Nederland recordhoogtes van boven de 14 procent en sindsdien is de inflatie nog steeds hoog. “Autoverzekeraars merken dit ook, doordat reparaties van auto’s duurder worden en ze dus meer geld kwijt zijn bij schades”, zegt Bulthuis.

Daarnaast speelt mee dat de schadelast van verzekeraars sinds 2020 weer stijgt. “In de coronaperiode werd er minder gereden, waardoor er ook minder schades waren. Maar inmiddels is de verkeersdrukte weer toegenomen en zelfs hoger dan voor de corona-periode. Dat brengt ook weer meer schades met zich mee, wat verzekeraars doorberekenen in hun premies”, voegt Bulthuis toe.

Premieverschillen tussen verzekeraars blijven groot

Overigens blijven de premieverschillen tussen de verzekeraars groot. “We zien dat het verschil tussen de verzekeraar met de laagste en de gemiddelde premie vaak rond de 20 euro per maand ligt. Dat is op jaarbasis een verschil van 240 euro per jaar”, vertelt Bulthuis. “Je kunt dus flink besparen door regelmatig je autoverzekering vergelijken en te controleren welke verzekeraar het voordeligst is voor je auto.”;