Contact

Buitenlandse spaarrekening steeds populairder

Steeds meer Nederlanders kiezen een buitenlandse spaarrekening als bestemming voor hun spaargeld. Dit constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl op basis van eigen cijfers en een rondgang langs diverse buitenlandse spaarbanken. “In de afgelopen maanden zien we dat er honderden spaarrekeningen en deposito’s via Geld.nl worden geopend bij het spaarplatform Raisin, dat buitenlandse spaarproducten aanbiedt ”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

De buitenlandse banken die in Nederland actief zijn, zagen al langer dat hun producten populair zijn bij Nederlanders, maar ook zij zien de laatste maanden een extra toename. Dit geldt zowel voor Raisin als Bigbank en Lloyds Bank. “Het afgelopen jaar hebben we het aantal nieuwe Nederlandse klanten dat een spaarrekening heeft geopend aanzienlijk zien stijgen”, zegt een woordvoerder van Lloyds Bank. Bigbank geeft aan vooral in de laatste 3 tot 4 maanden een toename te zien in de populariteit van hun vrij opneembare spaarrekening.

Hogere spaarrente in buitenland

Dat de spaarrekening van banken uit het buitenland zo populair zijn, komt vooral doordat zij een relatief hoge rente bieden. “Als je naar de spaarrekeningen kijkt, staan in de top 5 met hoogste spaarrentes alleen maar rekeningen van buitenlandse banken. En het aantal buitenlandse banken dat de Nederlandse markt betreedt, blijft maar groeien”, voegt Bulthuis van Geld.nl toe. “Tel daarbij op dat veel Nederlanders nog flink wat spaargeld hebben opgebouwd tijdens de lockdown periodes  en je begrijpt dat de buitenlandse banken een aantrekkelijk alternatief vormen voor dit geld.”

Dat de buitenlandse banken hogere rentes bieden dan Nederlandse banken, heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is dat buitenlandse banken die in Nederland spaargeld ophalen dit geld gebruiken om in andere landen leningen te verstrekken aan consumenten en bedrijven. En naar die leningen is veel vraag. Zo heeft Bigbank in het tweede kwartaal van dit jaar haar kredietportefeuille met 20 procent zien groeien. Daarnaast geven zowel Lloyds Bank als Bigbank aan dat zij minder kosten maken, omdat ze volledig via internet opereren. Hierdoor kunnen zij hogere spaarrentes bieden.

Meer concurrentie op buitenlandse spaarmarkten

Raisin geeft daarnaast nog een andere verklaring. In veel andere EU-landen is de spaarmarkt concurrerender dan in Nederland. “Hierdoor bieden buitenlandse banken meer rente om spaargeld aan te trekken”, zegt Eelco Habets van Raisin.

Daarnaast hebben banken verschillende individuele redenen om een hogere spaarrente te bieden. Zo is de ene bank meer afhankelijk van particulier spaargeld dan de ander of wil een bank uit een land met een andere munteenheid dan de euro juist heel graag spaargeld in euro’s aantrekken om ook gemakkelijker kredieten in euro’s te kunnen financieren.

Is het wel veilig?

Geld.nl krijgt door de populariteit van buitenlandse spaarrekeningen steeds vaker vragen van klanten over hoe veilig sparen in het buitenland is. “Gelukkig kunnen we mensen gerust stellen: alle banken die uit een EU-land komen, vallen onder een depositogarantiestelsel dat vergelijkbaar is met dat in Nederland”, legt Bulthuis uit. “Deze buitenlandse banken zijn allemaal gezond, maar mochten ze toch failliet gaan, dan is ook daar je spaargeld tot 100.000 euro beschermd. En de EU-landen hebben onderling afgesproken dat je altijd binnen 10 werkdagen je geld terugkrijgt. Dus bij deze buitenlandse bank sparen is net zo veilig als sparen in Nederland.”

;