Contact

Consument onderschat gevolgen niet betalen autoverzekering

Steeds meer autobezitters betalen de premie voor hun autoverzekering niet, constateert financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Een zorgwekkende ontwikkeling”, zegt woordvoerder Paul Huibers. “Consumenten onderschatten de gevolgen van het niet betalen van de premie. Ze hebben vaak niet door dat dit ertoe kan leiden dat ze niet meer verzekerd zijn en daardoor boetes krijgen van het RDW.”

Niet betalen autoverzekering leidt tot boete

Als een automobilist de premie van de autoverzekering niet betaalt, kan de verzekeraar bij een betalingsachterstand van 30 dagen de dekking van de verzekering schorsen. Dit betekent dat je niet langer verzekerd bent. Omdat iedere automobilist in Nederland verplicht is minimaal de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren (WA verzekering), krijg je als je door wanbetaling onverzekerd raakt een boete. Het RDW controleert actief of alle geregistreerde auto’s ook zijn verzekerd. Dit doet zij sinds januari van dit jaar extra actief. Blijkt dat je auto langer dan 2 dagen niet verzekerd is, dan krijg je direct een boete van 380 euro. Deze kan het RDW drie keer per jaar opleggen, waardoor de boete kan oplopen tot 1.140 euro.

Veel automobilisten realiseren zich, volgens Huibers, niet dat ze een boete kunnen krijgen als ze hun autoverzekering niet betalen. “Ze denken nog onder de boete van het RDW uit te kunnen door met een bewijs van de verzekeraar aan te tonen dat ze wel verzekerd waren”, zegt Huibers. “Als de dekking is geschorst, zal de verzekeraar dit bewijs echter niet verstrekken. Je zult de boete dan dus gewoon moeten betalen. Ook als je later alsnog de premie betaalt, blijft de boete staan.”

Niet verzekerd is geen dekking

Behalve dat je een boete krijgt van het RDW, ben je vanaf het moment van schorsing niet meer verzekerd. “Dit betekent dat je geen dekking hebt en dat je dus ook met je auto de weg niet op mag”, stelt Huibers. “Veel mensen staan hier niet bij stil en blijven gewoon doorrijden. Buiten dat het verboden is om onverzekerd rond te rijden, krijg je bij schade ook niets vergoed van je verzekeraar. Je zal dus persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de schade. Die kosten kunnen bijvoorbeeld bij letselschade aan een tegenpartij flink oplopen.”

Royement

Loopt de betalingsachterstand nog verder op na de schorsing, kan de verzekeraar zelfs overgaan tot het royeren. Dit betekent dat de automobilist definitief uit de verzekering wordt gezet en een melding krijgt in de landelijke database. Dit maakt het moeilijker om geaccepteerd te worden bij een eventuele nieuwe verzekeraar.

Stijgende lijn in niet betalen autoverzekering

Verzekeraars Univé en AllSecur herkennen dat er steeds vaker sprake is van wanbetaling bij de autoverzekering. “We versturen meer aanmaningen en worden de laatste tijd ook vaker benaderd door schuldhulpinstanties over betalingsproblemen van klanten”, zegt woordvoerder Judith Beumer van Univé. Verzekeraar AllSecur zag het aantal wanbetalingen in 2011 al stijgen met 20 procent. “Over 2012 hebben we nog geen exacte cijfers, maar we zien wel dat de stijgende lijn zich voortzet”, aldus woordvoerder Anja van Dijk.

Voorkomen beter dan genezen

“Aan het niet betalen van je autoverzekering zitten dus eigenlijk alleen maar nadelen. Voorkomen is daarom altijd beter dan genezen”, zegt Huibers. “Autoverzekeringen worden vrijwel altijd per automatisch incasso geïnd. Lukt de incasso niet, dan krijg je van je verzekeraar (sommige verzekeraars zijn hier minder strikt in) een herinnering. Je hebt dan veertien dagen de tijd om de premie alsnog te betalen. Pas daarna gaat de verzekeraar over tot schorsing en krijg je een boete. Je kunt dus al veel ellende voorkomen door als je de herinnering ontvangt binnen veertien dagen de premie zelf te betalen.”

;