Contact

ECB-rente omhoog, krijg ik dan ook meer spaarrente?

Na de renteverhoging in juli, verhoogt de Europese Centrale Bank vandaag nog een keer haar belangrijkste rentetarieven. Deze keer met maar liefst 0,75 procent. Wat betekent dit voor de spaarrentes? Krijg je nu dan eindelijk meer rente op je spaargeld?

Invloed ECB-rente op spaarrente

De spaarrentes worden beïnvloed door de ECB-rentes. Dat gebeurt vooral via de refi-rente.

De refi-rente, of basisherfinancieringsrente, is een rente die banken betalen als ze geld lenen van de ECB. In plaats van geld te lenen bij de ECB kunnen banken ook spaargeld aantrekken. Hoe hoger de refi-rente van de ECB wordt, hoe interessanter het voor banken wordt om spaargeld aan te trekken en hoe meer spaarrente ze ervoor over hebben. 

Rentes op spaarrekeningen omhoog

Toen de ECB in juli 2022 de refi-rente verhoogde met 0,5 procent, zijn dan ook de rentes op spaarrekeningen omhoog gaan. NIBC Direct, Centraal Beheer en DHB Bank verhoogden de rentes tot 0,05 of 0,06 procent.

Daarnaast verhoogden enkele buitenlandse banken die in Nederland spaarrekeningen aanbieden hun rentes. Het gaat dan om Klarna, Renault Bank, Nordax (alle drie via spaarplatform Raisin) en BigBank.  De hoogste rente op een spaarrekening krijg je nu bij Renault Bank (0,65 procent).

We verwachten dat na de renteverhoging van vandaag deze kleinere, Nederlandse banken en de buitenlandse banken ook weer de rentes op hun spaarrekeningen zullen verhogen. Nu de rentestap van de ECB zo groot is, zullen deze spaarrentes ook met grotere stappen omhoog gaan.

Goed om te weten! De buitenlandse banken die je op Geld.nl ziet vallen allemaal onder een depositogarantiestelsel binnen de Europese Unie. Dat houdt in dat je spaargeld bij deze banken net zo veilig is als bij een Nederlandse bank. Mocht de bank failliet gaan, dan vergoeden alle garantiestelsels binnen de Europese Unie je spaargeld tot 100.000 euro per rekeninghouder.

Rente voor spaardeposito's ook flink omhoog

Verder zijn de rentes voor spaardeposito’s de laatste maanden door steeds meer banken verhoogd. Zo kun je op een spaardeposito van 3 jaar al een rente van 2,5 procent krijgen. Je moet hiervoor je spaargeld echter gedurende die periode vast zetten en kan het niet zomaar tussentijds opnemen. Bij deposito’s met kortere looptijden zien we ook rentestijgingen, dus die worden ook steeds interessanter om af te sluiten. Na het ECB rentebesluit van vandaag waarschijnlijk zullen de depositorentes nog een flinke stap omhoog maken. Dit zal dan vooral weer zichtbaar zijn bij de buitenlandse banken die in Nederland actief zijn.

Grote Nederlandse banken wachten nog even af

Wie bij de grote banken ING, Rabobank en ABN AMRO, wat geldt voor de meeste mensen, heeft nog pech. Bij deze banken zijn de rentes op spaarrekeningen nog niet gestegen. Dit komt vooral doordat deze banken al veel spaargeld hebben, zonder dat ze hiervoor hogere rentes hoeven te bieden. Deze banken bieden daarom altijd al een lagere spaarrente dan de kleinere, online banken en buitenlandse banken die in Nederland actief zijn.

Wij verwachten na de ECB renteverhoging eind september ook niet veel van deze banken. Misschien dat ze de rentes op een spaarrekening verhogen met een paar honderdste procenten, bijvoorbeeld naar 0,01 tot 0,05 procent.

Negatieve rente steeds verder afgeschaft


Wel zien we dat Nederlandse banken die negatieve spaarrentes rekenen, dit steeds verder afschaffen. Rabobank, Nationale-Nederlanden, Centraal Beheer, DHB Bank en Knab hebben de negatieve rente per 1 augustus al afgeschaft. De Volksbank, waar SNS Bank, RegioBank en ASN Bank onderdeel van zijn, schaft per 1 oktober de negatieve rente af. Dit geldt ook voor ABN AMRO en ING Bank.

Triodos Bank rekent dan als enige nog een negatieve rente voor spaarders die meer dan 100.000 euro aan spaargeld hebben.

Dat banken de negatieve rente kunnen afschaffen, komt doordat de ECB ook de depositorente verhoogt. Dit is een rente die banken betalen om geld op een rekening bij de ECB zetten. Banken zijn verplicht om een deel van hun spaargeld op zo'n rekening te zetten en hier betaalden ze tot juli 2022 een negatieve rente van 0,5 procent.  De rente die banken aan de ECB betalen, ging in juli 2022 naar 0 procent en zal vandaag dus nog wat omhoog gaan. Hierdoor vallen die kosten weg voor de bank en hoeven ze die ook niet meer door te berekenen aan de klanten. 

Haal het beste uit je spaargeld!Door (een deel van) je spaargeld op een rekening met een zo hoog mogelijke spaarrente te zetten, zorg je dat je spaargeld in deze tijd toch nog wat oplevert. Vergelijk op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen op rente, kosten en voorwaarden en vind direct het beste rendement voor je spaargeld.Spaarrente vergelijken