Klantenservice

ECB-rente omhoog, krijg ik dan ook meer spaarrente?

De Europese Centrale Bank verhoogt volgende maand voor het eerst sinds 11 jaar haar rente. In september volgt waarschijnlijk nog een renteverhoging. ‘Mooi’, denk je nu misschien, ‘want dan kan ik eindelijk waar een fatsoenlijke rente op mijn spaarrekening krijgen’. Maar klopt dat?

Invloed ECB-rente op spaarrente

De spaarrentes worden inderdaad beïnvloed door de ECB-rentes. Banken moet het spaargeld dat ze niet direct besteden aan hypotheken, leningen of beleggingen op een rekening bij de ECB zetten. Hier betalen ze nu een negatieve rente van 0,5 procent voor. Hierdoor kost je spaargeld de bank geld en hanteren ze dus lage spaarrente of laten ze je soms zelf een negatieve rente betalen. Als de rente die banken aan de ECB betalen niet meer negatief is, vervallen die kosten voor de bank. Dus dan hoeven ze die ook niet meer door te berekenen aan de klanten. Maar in juli zal de rente eerst naar -0,25 gaan. Hoe groot de rentestap in september is, is nog niet bekend.

Hogere spaarrente laat nog op zich wachten

Dat wil dus helaas niet zeggen dat de rentes op spaarrekeningen meteen omhoog gaan. Je moet  namelijk ook kijken naar de inkomsten van de banken. De laatste jaren hebben banken veel hypotheken en leningen verstrekt tegen historisch lage rentes. Die contracten lopen, zeker bij de hypotheken, lang door. Hierdoor hebben de banken dus ook lage rente-inkomsten. Dit kunnen ze deels goed maken met nieuwe hypotheken en leningen die ze verstrekken tegen hogere rentes. Voordat de banken hiermee genoeg marge hebben bij hun rente-inkomsten om ook de rente-uitgaven aan spaarrente te verhogen, duurt dus nog wel even. Banken geven zelf ook aan dat ze nog geen snelle verhoging van de spaarrente verwachten.

Wij verwachten dus ook dat de rentes op spaarrekeningen voorlopig laag blijven. Wel zullen de grenzen voor negatieve spaarrente misschien al verlaagd worden of zal de negatieve rente zelfs afgeschaft worde bij sommige banken. Daardoor hoeven dan minder spaarders negatieve rente te betalen. 

Update 16 juni 2022: Inmiddels hebben verschillende banken al laten weten dat de negatieve rente wordt aangepast:

  • ABN AMRO vermindert per 1 augustus de negatieve rente van -0,5% naar -0,25%. Op 1 oktober zal de rente voor spaarders die meer dan 100.000 euro aan saldo hebben naar 0% gaan. ABN AMRO maakt hierbij wel de kanttekening dat de verwachte renteverhoging van de ECB in september moet doorgaan.
  • ING schaft de negatieve rente per 1 oktober helemaal af. De rente voor spaarders die meer dan 100.000 euro aan saldo hebben wordt dan 0%.
  • Rabobank vermindert per 1 augustus de negatieve rente van -0,5% naar -0,25%.

Lichtpuntjes voor spaarders

Aan de andere kant is er ook hoop voor de spaarders. Zo zien we dat de rentes voor spaardeposito’s de laatste maanden door steeds meer banken worden verhoogd. De gemiddelde rente op een 10-jaars deposito steeg van 0,50 procentpunt in maart naar 0,69 procentpunt halverwege deze maand. Je moet hiervoor je spaargeld echter wel 10 jaar vast zetten en kan het niet zomaar tussentijds opnemen. Bij deposito’s met kortere looptijden zien we ook rentestijgingen, maar minder hard.

Daarnaast zien we dat enkele buitenlandse banken die in Nederland spaarrekeningen aanbieden de rente dit jaar al voorzichtig hebben verhoogd. Het gaat dan om Klarna (via spaarplatform Raisin) en BigBank. Doordat deze banken met het spaargeld op buitenlandse markten leningen verstrekken en daar de vraag naar die leningen groter is, hebben ze meer opties om geld te verdienen met het spaargeld. Hierdoor kunnen ze een hogere spaarrente bieden dan veel Nederlandse banken. Het lijkt dan ook logisch dat bij hogere ECB-rentes deze buitenlandse banken hun spaarrentes als eerste kunnen verhogen.

Goed om te weten! De buitenlandse banken die je op Geld.nl ziet vallen allemaal onder een depositogarantiestelsel binnen de Europese Unie. Dat houdt in dat je spaargeld bij deze banken net zo veilig is als bij een Nederlandse bank. Mocht de bank failliet gaan, dan vergoeden alle garantiestelsels binnen de Europese Unie je spaargeld tot 100.000 euro per rekeninghouder.


Haal het beste uit je spaargeld!Door (een deel van) je spaargeld op een rekening met een zo hoog mogelijke spaarrente te zetten, zorg je dat je spaargeld in deze tijd toch nog wat oplevert. Vergelijk op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen op rente, kosten en voorwaarden en vind direct het beste rendement voor je spaargeld.Spaarrente vergelijken
;