Contact

Geld.nl: ‘Maak losse aanvullende verzekering makkelijker’

Het moet eenvoudiger worden om een losse aanvullende (tand)verzekering af te sluiten bij zorgverzekeraars, vindt de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “In theorie mag je de verplichte basisverzekering en je aanvullende (tand)verzekering bij verschillende zorgverzekeraars afsluiten”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. In de praktijk maken verzekeraars dit voor de consument lastig. Bijvoorbeeld door extra premie te vragen voor de aanvullende zorgverzekering. Ook is het vaak alleen telefonisch mogelijk een losse aanvullende verzekering af te sluiten. Sommigen maatschappijen stellen zelfs dat een losse aanvullende (tand)verzekering bij hen niet mogelijk is.

Losse aanvullende verzekering administratief lastig

De zorgverzekeraars geven als reden voor het niet actief aanbieden en de extra premie, dat een losse aanvullende verzekering administratief te complex is voor de consument. Je moet namelijk zelf bepalen welk deel van de factuur je bij welke verzekeraar moet declareren. Dit omdat verzekeraars hier onderling geen regelingen voor hebben. Daarnaast kan het voorkomen dat niet allebei de verzekeraars contracten met dezelfde zorgverlener hebben.

Convenant om administratieve problemen op te lossen

Het zou juist niet lastig moeten zijn voor de consument, stelt de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Zorgverzekeraars zouden de administratieve problemen moeten ondervangen door onderling afspraken te maken over de afhandeling van deze declaraties. “Bijvoorbeeld door af te spreken dat de verzekeraar, waarbij de declaratie wordt ingediend, zorgt voor de afhandeling met de andere zorgverzekeraar(s)”, oppert Bulthuis.

Tussen reis- en zorgverzekeraars bestaat bijvoorbeeld al zo’n convenant voor het afhandelen van zorgkosten in het buitenland. Het maakt voor de consument niet uit of hij de zorg declareert bij de zorgverzekeraar of bij zijn aanvullende reisverzekering. De verzekeraar die als eerst wordt aangesproken regelt de afhandeling met de andere verzekeraar. “Zoiets zouden zorgverzekeraars onderling ook af kunnen spreken. Dat zou het voor de consument in elk geval een stuk eenvoudiger maken”, stelt Bulthuis.

Zorgverzekeraars DSW, Ditzo, ONVZ en VGZ denken wel dat een convenant met afspraken tussen zorgverzekeraars een goede oplossing zou kunnen zijn. Toch zal het niet gemakkelijk zijn zo’n convenant te realiseren. Naast de afhandeling van declaraties moeten er ook afspraken komen over wat er gebeurt als niet allebei de verzekeraars een contract hebben met de zorgverlener of als de vergoedingen niet op elkaar aansluiten.

Daarnaast is het nog maar de vraag of het wettelijk kan, zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis Achmea. “Verzekeraars mogen geen medische gegevens uitwisselen over verzekerden. In dit geval zou dit wel nodig zijn.”

‘Zorgverzekeraars, neem drempels weg!’

Als het voor consumenten eenvoudiger wordt om een losse aanvullende verzekering af te sluiten, kunnen zij een betere financiële keuze maken bij het afsluiten van een zorgverzekering. De voorwaarden en premies van de aanvullende (tand)verzekeringen verschillen sterk per verzekeraar. “Als je beide verzekeringen los kunt afsluiten, kun je nog beter een pakket samenstellen dat optimaal aansluiten op je zorgbehoefte”, stelt Amanda Bulthuis.

Daarom vindt Bulthuis dat zorgverzekeraars al het nodige zouden moeten doen om drempels weg te nemen. “Bijvoorbeeld door geen extra premie meer te vragen voor een losse aanvullende verzekering en door klanten goed te informeren op hun website over deze mogelijkheid.”

Goed voor de concurrentie

Daarnaast is het goed voor de concurrentie in de markt als consumenten losse aanvullende verzekeringen kunnen afsluiten. “Nu proberen zorgverzekeraars vooral te concurreren met de premie van de basisverzekering en extra services. Als je ook losse aanvullende verzekeringen kunt afsluiten, kunnen verzekeraars zich veel meer daarmee onderscheiden van elkaar en wordt ook op dat gebied de concurrentie aangewakkerd”, zegt Bulthuis.

Tabel losse aanvullende verzekering 2016