Contact

Gemeentes beperken privatisering door subsidiëren zorgverzekering ambtenaren

Gemeenteambtenaren die zich aansluiten bij de collectieve gemeenteverzekeringen van IZA of Zilveren Kruis in combinatie met bepaalde aanvullende verzekeringen, krijgen hiervoor een tegemoetkoming tot maximaal 296 euro per jaar. Hiermee beperken de gemeentes de concurrentie tussen zorgverzekeraars, vindt Paul Huibers van Geld.nl. “De overheid heeft haar mond vol van privatisering op de zorgmarkt, maar ondertussen worden voor gemeenteambtenaren de verzekeraars IZA en Zilveren Kruis bevoordeeld.”

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor 2013 contracten voor collectieve verzekeringen met verzekeraars IZA en Zilveren Kruis. Om ambtenaren te stimuleren voor deze collectiviteiten te kiezen, biedt de VNG ambtenaren een tegemoetkoming aan van 169 tot 296 euro per jaar. De hoogte hiervan is afhankelijk van het salaris van de ambtenaar. Deze tegemoetkoming komt bovenop de collectiviteitskorting die ambtenaren bij IZA en Zilveren Kruis ontvangen.

Tegemoetkoming zorgverzekering ambtenaren beperkt marktwerking

Huibers vindt dat het niet aan een overheidsinstantie als VNG is om te beïnvloeden welke zorgverzekering ambtenaren kiezen. “De overheid benadrukt steeds dat ze voor marktwerking in de zorg is, maar blijkbaar vindt VNG dus dat dat niet hoeft te gelden voor de zorgverzekering van ambtenaren.”

Woordvoerder Sandy Manuel van VNG geeft aan dat de tegemoetkoming een afspraak is die is geregeld in de cao voor gemeenteambtenaren. “Hierin volgen wij gewoon het bedrijfsleven, waar ook dergelijke afspraken gemaakt kunnen worden”. Daarnaast heeft VNG sinds dit jaar ook afspraken met Zilveren Kruis, waardoor ambtenaren nu kunnen kiezen uit twee verzekeraars. “Hierdoor is er al meer sprake van concurrentie”, stelt Manuel.

Dat meer werkgevers een dergelijke regeling aanbieden is inderdaad niet ongebruikelijk. Hier worden echter in de meeste gevallen geen beperking in de keuze van verzekeraar aan verbonden. De tegemoetkoming is bedoeld om ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende verzekerd zijn. “Het is natuurlijk bizar dat wanneer je een andere verzekeraar kiest, je die tegemoetkoming niet ontvangt, zeker bij een overheidsinstelling welke op zorggebied juist de marktwerking en concurrentie wil bevorderen”, zegt Huibers.