Contact

Grote verschillen doelgroepgerichte zorgpolissen

Doelgroepgerichte aanvullende zorgpolissen kennen grote verschillen in zowel premie als dekking. Dat blijkt uit een onderzoek van Geld.nl. De financiële website onderzocht negen aanvullende zorgverzekeringen gericht op jongeren en zeven gericht op ouderen. Op voor de doelgroep belangrijke punten blijken er wat de dekking betreft grote verschillen tussen de polissen te bestaan. Monique Vernooij van Geld.nl: "Opvallend genoeg bieden duurdere verzekeringen niet automatisch de beste vergoeding. Aan de andere kant zijn er relatief goedkope aanvullende verzekeringen die een prima dekking bieden. Staar je dus niet blind op de zorgpremie, maar bekijk vooral wat een verzekering wel en niet vergoedt."

Tip: Met de zorgvergelijker van Geld.nl kun je snel de goedkoopste zorgverzekering vergelijken op basis van jouw zorgwensen.

Aanvullende jongerenverzekering

Jongerenverzekeringen zijn speciaal afgestemd op het leven van jongeren. Gekeken naar de geboden vergoedingen blijken er toch belangrijke verschillen te bestaan. Zo worden buitenlandvaccinaties door CZ en Zorg en Zekerheid voor 100% gedekt, terwijl DSW slechts een 50% vergoeding van maximaal 50 euro biedt. Ook op het gebied van fysiotherapie lopen de vergoedingen uiteen. Bij De Friesland Zorgverzekeraar zijn zestien behandelingen te declareren, bij OHRA slechts zes. Voor een bril of contactlenzen biedt Univé-VGZ-Trias met 150 euro per twee jaar de hoogste vergoeding. Salland vergoedt op dit gebied slechts 60 euro per drie jaar. Veilig vrijen wordt door vier van de negen zorgverzekeraars aangemoedigd door het aanbieden van gratis condooms. Een vergoeding die op jongeren niet van toepassing is, maar wel is opgenomen in de jongerenverzekering van OHRA is een bezoek aan de overgangsconsulent.

Bij alle onderzochte aanvullende jongerenverzekeringen, met uitzondering van de polis van OHRA, zijn tandartskosten inbegrepen. Het is echter maar de vraag of een tandartsverzekering opweegt tegen de tandartskosten die jongeren maken. Vernooij: "Of je wel of geen tandartsverzekering nodig hebt is voor iedereen verschillend. Heb je een goed gebit en ga je enkel twee keer per jaar op controle, dan is een tandartsverzekering in feite weggegooid geld. Het is jammer dat er maar één verzekeraar is bij wie tandarts niet standaard in het pakket zit."

Gekeken naar de premie valt op dat de meeste verzekeraars jongeren tussen 18 en 22 jaar een lagere premie bieden dan jongeren van 22 jaar en ouder. Voor jongeren van 18 t/m 21 jaar is de Salland Jongerenpolis helemaal gratis. Menzis en AnderZorg zijn met een maandpremie van 13 euro voor deze groep het duurst. Voor jongeren vanaf 22 jaar is Ohra met 6,85 euro per maand het goedkoopst, Univé-VGZ-Trias is met een maandpremie van 19,25 het duurst. Voor studenten zijn er drie speciale studentenpolissen. Bij twee van de drie verzekeraars is de polis gratis voor studenten tot 22 jaar. De Friesland Zorgverzekeraar rekent een premie van 5,95 euro per maand. Studenten van 22 jaar en ouder zijn voor hun studentenverzekering tussen de 11,10 en 12,95 euro per maand kwijt. Op de jongerenpolis van Salland ontvangen studenten 2,50 euro premiekorting.

Aanvullende verzekering voor ouderen

Net als jongeren stellen ook 50-plussers vaak specifieke eisen aan hun zorgverzekering. De goedkoopste ouderenpolis wordt met 13 euro per maand aangeboden door verzekeraar CZ. De Plusverzekering van Zorg en Zekerheid is met een maandpremie van 37,50 euro het duurst. Wel is laatstgenoemde polis inclusief een aantal tandartskosten, terwijl CZ hier geen enkele dekking voor biedt.

Alle onderzochte verzekeraars bieden een aanvullende dekking voor fysiotherapie. Hoe aanvullend deze dekking daadwerkelijk is, wisselt per verzekering. CZ kent een maximale vergoeding van 425 euro, terwijl De Friesland Zorgverzekeraar, Salland en Zorg en Zekerheid bij gecontracteerde zorg 100% dekking bieden. Ook de dekking op griepvaccinatie komt niet overeen. Bij drie van de zeven onderzochte ouderpolissen wordt de jaarlijkse griepprik voor mensen die niet tot de risicogroep behoren niet vergoed. De aanvullende vergoeding op gehoorhulpmiddelen varieert tussen de 1.500 (OHRA) en 0 (De Friesland Zorgverzekeraar) euro per toestel. Een ander punt waarop grote verschillen werden geconstateerd, is op het gebied van verpleging, verzorging en begeleiding. Zo kennen alleen de ouderenpolissen van CZ en Salland geen extra vergoeding voor een verblijf in een zorghotel of herstellingsoord. Een vergoeding die niet aansluit op de doelgroep is het kraampakket. Dit wordt opmerkelijk genoeg wel door De Friesland Zorgverzekeraar aangeboden.

Wisselen

Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is om naast de zorgpremie vooral de vergoedingen goed onder de loep te nemen. Zo komt u uit bij een zorgverzekering die het beste aansluit op uw persoonlijke situatie. Wilt u wisselen van zorgverzekeraar, dan kunt u uw oude verzekering nog tot 1 januari 2010 opzeggen. Vervolgens heeft u tot 1 februari 2010 de tijd om u bij een nieuwe verzekeraar aan te melden. Houd er rekening mee dat er voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht geldt, een verzekeraar kan u dus weigeren.