Contact

Klantenstop groen sparen - Belastingvoordeel (voorlopig) onmogelijk

Wie kiest voor een groene spaarrekening of een groen deposito dat door de overheid is erkend, kon tot voor kort hierop belastingvrij sparen tot een saldo van maximaal 56.420 euro. Sinds enkele maanden is het echter niet meer mogelijk om een dergelijk spaarproduct te openen, blijkt uit een onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Alleen Rabobank, ING en ABN AMRO bieden groenspaarproducten met een belastingvoordeel aan, maar al deze banken hebben hiervoor eind 2013 een klantenstop ingesteld. “Fiscaal vriendelijk groen sparen is nu dus nergens meer mogelijk”, concludeert Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Waarom klantenstop groen sparen?

De banken zien zich genoodzaakt de klantenstop in te stellen, omdat de producten de afgelopen jaren zo populair zijn geworden dat er meer geld binnenkomt dan de banken kunnen investeren in erkende groene projecten. “De banken zijn verplicht minimaal 70 procent van het spaartegoed op deze groene spaarrekeningen en deposito’s te investeren in de door de overheid erkende groenprojecten”, legt Bulthuis uit. “Dit heeft twee oorzaken: spaarders kiezen steeds vaker voor deze producten, juist vanwege het belastingvoordeel. Maar anderzijds zijn er ook minder erkende groene projecten waar de banken het geld in kunnen investeren.”

Alle drie de banken bevestigen dit beeld. “Door een te grote instroom van groen vermogen of een afnemende kredietvraag kan het voldoen aan deze voorwaarde in gevaar komen. De belangstelling voor onze groen-producten is groot, enerzijds vanwege de fiscale regels waardoor een beter rendement gerealiseerd kan worden ten opzichte van sparen op een reguliere spaarrekening, anderzijds doordat consumenten bewuster kiezen voor de doelen waar hun spaargeld in geïnvesteerd wordt.

“Om de fiscaliteit niet in gevaar te brengen, is besloten tot een tijdelijke openings- en inlegstop. Dit is in het verleden vaker gedaan”, meldt een woordvoerder van de Rabobank.

Animo voor fiscaalvriendelijk sparen

Dat de populariteit van de groene spaarproducten met een belastingvrijstelling is toegenomen, ziet ook de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Wij krijgen steeds vaker vragen van bezoekers waar zij duurzaam kunnen sparen met een belastingvoordeel. Door de inleg en klantenstop van ING, Rabobank en ABN AMRO, vissen deze spaarders nu achter het net.”

ABN AMRO geeft overigens aan dat zij haar groene spaardeposito vanaf februari weer zal openstellen voor nieuwe klanten. Bij ING en Rabobank is nog niet bekend wanneer er weer groene spaarproducten kunnen worden geopend.

Alternatieven belastingvrij groen sparen

Wie op dit moment toch nog zijn geld wil investeren in duurzame projecten en wil profiteren van de belastingvrijstelling, kan kiezen voor beleggen. Ook hierbij geldt dat het vermogen alleen is vrijgesteld in box 3 als het wordt belegd door instellingen die een zogenoemde Groene Verklaring hebben gekregen van de overheid. Op dit moment beschikken, buiten de drie grootbanken, alleen ASN Bank, Triodos, Regionaal Duurzaam 1, Stichting NOTS en het Nationaal Groenfonds over zo’n verklaring. Bij deze laatste kan overigens niet meer worden belegd.

Tip! Hoogste spaarrente vergelijken: Behalve door slim gebruik te maken van de mogelijkheden voor belastingvrij vermogen, kun je de belasting die je over je spaargeld betaalt enigszins compenseren door te kiezen voor een zo hoog mogelijke spaarrente.