Contact

Leenrentes in 2023 hard gestegen

De kredietrentes stegen in de eerste helft van 2023, om daarna te stabiliseren. Kredietverstrekkers baseren de rentes voor persoonlijke leningen op de kapitaalmarkrentes, maar de rentes voor leningen reageren hier altijd later op dan de rentes voor hypotheken. Daarom maakte de kredietrentes begin 2023 een inhaalslag met forste rentestijgingen. In de tweede helft van het jaar stabiliseerde de leenrentes weer.

Ontwikkeling kredietrente 2023

De gemiddelde rente voor een persoonlijke lening van € 50.000 ging van 6,41% in januari naar 8,22% in december. De laagste leenrente voor dat leenbedrag ging van 5,1% naar 6,7%. Dat zijn omgerekend stijgingen van 28 tot 31%.

Ontwikkeling rente persoonlijke lening 50.000 euro in 2023

Voor het leenbedrag van € 20.000 ging de gemiddelde rente in 2023 van 6,55% naar 8,43% en de laagste rente van 4,9% naar 7,2%.

Ontwikkeling rente persoonlijke lening 20.000 euro in 2023

De gemiddelde rente voor een persoonlijke lening van € 10.000 steeg van 7,8% naar 9,25%. De laagste leenrente steeg hier van 6,4% naar 7,8%.

Ontwikkeling rente persoonlijke lening 10.000 euro in 2023

Verwachting leenrente 2024

We verwachten dat de leenrentes in 2024 stabiel blijven en misschien licht dalen. Leenrentes reageren langzamer op de kapitaalmarktrentes dan hypotheekrentes. Hier zal de daling die we nu bij de hypotheekrentes zien, dus pas later inzetten. Tot die tijd blijven de rentes voor kredieten redelijk stabiel.