Contact

Lenen eindelijk voordeliger

De rente op het doorlopend krediet liet in het eerste kwartaal van 2010 eindelijk een daling zien. Dat blijkt uit een onderzoek van Geld.nl. Waar in 2009 een renteverlaging nog uitzonderlijk was, verlaagden vooral de prijsvechters gedurende de eerste maanden van dit jaar hun tarieven. Dit heeft ertoe geleid dat het renteverschil tussen de goedkoopste en duurste kredieten is toegenomen. Van de vijftien onderzochte kredietverstrekkers voerden er zeven een renteverlaging op het doorlopend krediet door. De overige aanbieders hielden de rente gelijk. Geen enkele kredietverstrekker besloot tot een renteverhoging.

De Euribor daalde in 2009 tot een historisch laag niveau. Dit had tot gevolg dat banken tegen een zeer scherpe rente bij elkaar konden lenen. De consument profiteerde echter niet van deze ontwikkeling, de rentes op consumptief krediet bleven nagenoeg gelijk dus geld lenen werd niet goedkoper. Andere financiële producten zoals spaarrekeningen en hypotheken met een variabele rente lieten echter wel een daling zien. "Met de recente verlagingen lijkt ook het tarief van het doorlopend krediet langzaamaan de geldmarktrente te volgen", aldus Monique Vernooij van Geld.nl.

Grootbanken ABN AMRO, ING Bank, Rabobank en SNS Bank hielden de rente op het doorlopend krediet gelijk. Renteverlagingen werden het afgelopen kwartaal met name doorgevoerd door prijsvechters op de leenmarkt. Freo, dat momenteel de laagste doorlopend krediet rente biedt, ziet sinds het wegvallen van met name DSB weer eerlijke kansen op de markt voor consumptief krediet. Milko Wijckmans, directeur consumptief krediet van De Lage Landen, legt uit: "Een lage geldmarktrente in combinatie met een efficiënte organisatie biedt de mogelijkheid deze lagere tarieven te bieden en tegelijkertijd een eerlijke boterham te verdienen." Toch ziet hij, ondanks de lagere rente, vooralsnog weinig beweging in de markt. "De ervaring leert dat de impact op de huishoudportemonnee achterblijft bij overige ontwikkelingen, zoals de lichte groei van de economie. Dit verklaart dat het aantal nieuw verstrekte kredieten nog wat achterblijft bij de voorgaande jaren."

Verschillen

De recente rentedalingen hebben ertoe geleid dat de rentepercentages in de leenmarkt verder uiteen liggen. Het verschil tussen de duurste aanbieder (Rabobank) en de goedkoopste (Freo) bedraagt momenteel enkele procenten. Opvallend genoeg maken beide onderdeel uit van de Rabobank Groep. Het renteverschil is volgens Wijckmans te verklaren door andere productvoorwaarden en een gedifferentieerde dienstverlening: "Bij Rabobank krijgt de klant uitgebreid advies op kantoor door een adviseur in een persoonlijk adviesgesprek. Het directe distributiemodel van Freo biedt in die zin kostenvoordelen." Kees Nanninga van Rabobank noemt een tweede oorzaak: "Rabobank richt zich met haar producten op andere klanten dan bijvoorbeeld Freo. Wij bieden onze klanten een totaalpakket van financiële diensten, Freo verstrekt veel minder producten en vaak ook nog via internet."