Contact

Meer regels voor vergelijkingssites niet nodig

Meer en strengere regels voor vergelijkingssites, waar Minister Schippers van Volksgezondheid vandaag om vraagt in een brief aan de Tweede Kamer, zijn volgens de financiële vergelijkingssite Geld.nl niet nodig. “Er zijn al veel regels en richtlijnen voor vergelijkingssites, de nadruk zou moeten komen liggen op de naleving en handhaving van deze regels”, zegt Sieto de Vries. “Er zijn namelijk nog steeds veel kleine vergelijkingssites die de richtlijnen aan hun laars lappen en daardoor niet meer zijn dan advertentiesites. Dit schaadt het vertrouwen van de consument en straalt negatief af op onafhankelijk sites, zoals Geld.nl.”

De Vries pleitte in november al voor een onafhankelijk keurmerk voor financiële vergelijkingssites. Dit moet het voor de consument makkelijker maken om te zien of hij met een betrouwbare partij te maken heeft. “Het is nu voor consumenten erg moeilijk te bepalen wat de kwaliteit van een vergelijkingssite is. Toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Consument en Markt (ACM), moeten hierin een belangrijke rol spelen, maar dat betekent niet dat zij meer regels moeten opleggen.”

Toezichthouder moet kwaliteit vergelijkingssites inzichtelijk maken voor consument

Volgens De Vries moeten de toezichthouders veel meer controleren welke sites de richtlijnen goed naleven en hierover ook publiceren. “In de onderzoeksrapporten die zij nu naar buiten brengen, zoals die van afgelopen november, geven ze wel steeds aan wat er niet goed gaat, maar er wordt nergens vermeld welke sites het goed en slecht doen. Als de toezichthouders per site zouden publiceren op welke punten zij wel en niet goed scoren, kan de consument zelf bepalen wat de kwaliteit van een vergelijkingssite is en of hij er wel of niet mee in zee wil gaan.”

Zwarte lijst voor ‘slechte’ sites

Tegelijkertijd zou de AFM moeten handhaven als vergelijkingssites niet in het belang van de klant werken en dit niet verbeteren. De Vries: “De AFM zou bijvoorbeeld een zwarte lijst kunnen publiceren met sites waarmee je echt niet in zee moet gaan. Denk hierbij aan de sites die een advertentiemiddel zijn voor één of enkele verzekeraars.”

Al deze maatregelen moeten er volgens De Vries toe leiden dat consumenten zelf een goede keuze kunnen maken voor met welke vergelijkingssites ze zaken doen. “Nu is de kwaliteit onduidelijk en is er dus ook ruimte voor veel slechte vergelijkingssites op de markt. Dit schaadt het beeld dat consumenten hebben van financiële vergelijkingssites en het vertrouwen in deze sites. Wij zouden dus graag zien dat er extra toezicht komt en dat het kaf van het koren wordt gescheiden.”

;