Contact

Minder autoschade door corona, verzekering toch niet goedkoper

In 2020 zijn er aanmerkelijk minder autoschades geclaimd bij verzekeraars. Dit door het de corona pandemie en de lockdowns in Nederland. Dit betekent alleen niet dat klanten nu ook massaal minder gaan betalen voor hun autoverzekering. De meeste autoverzekeraars verlagen hun premies niet, blijkt uit een onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Geld.nl benaderde 15 autoverzekeraars, waarvan er 11 een reactie hebben gegeven. Hieruit blijkt dat ze bijna allemaal zien dat er in 2020 minder schades zijn geclaimd dan in 2019. Vooral in de maanden maart, april en mei zijn er minder schades gereden. Dat was tijdens de eerste lockdown. Daarna nam het aantal schades weer toe. Exacte cijfers wilden de verzekeraars niet geven.

Schadebedrag daalt minder hard

Uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat vooral in het tweede kwartaal van 2020 het totale claimbedrag lager lag dan in 2019. In het derde kwartaal steeg het weer, tot ongeveer het niveau van 2019. Over het vierde kwartaal van 2020 heeft DNB nog geen cijfers.

Totaal claimbedrag autoschades per kwartaal

Premies dalen niet

Dat er minder schades zijn gereden, is voor de meeste autoverzekeraars echter geen reden de premie te verlagen. Alleen Promovendum, ABN AMRO en Univé hebben de premies aangepast. “Doordat er minder auto is gereden, was er ook minder schade. Univé heeft hierdoor minder schades uitgekeerd. Omdat Univé een coöperatie zonder winstoogmerk is, kunnen we daarom voor de meeste klanten de autopremie verlagen”, zegt een woordvoerder van Univé.

De verzekeraars die de premies niet verlaagden, geven hiervoor verschillende redenen. Eén reden is dat het totaalbedrag per schade nog steeds hoog is en in de toekomst nog verder zal stijgen. Daarnaast geven verzekeraars ING, Unigarant, Centraal Beheer en FBTO aan dat het aantal schades in de coronaperiode slechts één van de factoren is die op de lange termijn meewegen in de premies. Deze verzekeraars kiezen er bewust voor de premies op de langere termijn stabiel te houden. Zo hoeven ze de premies ook niet direct fors te verhogen wanneer het aantal schades hoger uitvalt, geven de woordvoerders aan.

Toch besparen op je autoverzekering?

Ook Geld.nl ziet een beperkte invloed op de autoverzekeringpremies. “Gemiddeld betaalden consumenten in 2019 ongeveer 84 euro per maand voor een autoverzekering. In 2020 was dit 87 euro”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. “Omdat er ook verzekeraars waren die hun premies juist verhoogden, zijn de verschillen tussen de laagste en hoogste premies nog steeds groot. Hierdoor loont het, zeker nu je misschien minder gebruik maakt van je auto, extra om eens kritisch te kijken of je autoverzekering ergens anders goedkoper kan.”

;