Contact

Zorgpremies voor 2015 stromen binnen - Wat valt op?

Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun premies voor 2015 bekend gemaakt. De premie basisverzekering stijgt met 29 tot 168 euro per jaar, een gemiddelde stijging van 5,51 euro, ofwel 5,89 procent ten opzichte van 2014. De vergelijkingssite Geld.nl zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

Zorgpremies stijgen met 29 tot 168 euro per jaar

DSW leek in september de trend te zetten door de premie gelijk te houden. Toch volgden de andere verzekeraars niet. Zij kwamen met forse premieverhogingen tot 168 euro per jaar. Op basis van de cijfers die nu bekend zijn bedraagt de gemiddelde premie voor een basisverzekering 101,21 euro per maand. Dit was in 2014 nog 94,31 euro per maand. Een stijging van 5,89 procent.

Voor deze stijging geven de zorgverzekeraars drie belangrijke redenen:

  • Hogere verwachte kosten, omdat een deel van de langdurige zorg uit de AWBZ wordt overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Vanaf volgend jaar worden de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor wijkverpleging, zintuiglijk gehandicaptenzorg en het tweede en derde jaar verblijf in een GGZ-instelling (eerste jaar zat al in de basisverzekering).
  • Daarnaast moeten de zorgpremie, volgens de verzekeraars omhoog omdat de werkgeversbijdrage wordt verlaagd. Vorig jaar betaalden werkgevers een te hoge inkomensafhankelijke bijdrage voor hun werknemers, omdat de zorgpremies lager waren dan de overheid had verwacht. Dit wordt nu rechtgetrokken door de werkgevers minder te laten betalen en de consument wat meer.
  • De zorgkosten stijgen naar verwachting. Dit komt, net als de afgelopen jaren, vooral door de toenemende vergrijzing.

Zetten verzekeraars hun reserves in?

DSW geeft aan dat zij, in tegenstelling tot de andere verzekeraars, de premie gelijk heeft kunnen houden om dat de verzekeraar een groot deel van haar reserves inzet. Ook veel andere verzekeraars spreken hun reserves aan om de premie betaalbaar te houden, maar in mindere mate dan DSW. VGZ verhoogde de premies fors met 6 tot 14 euro per maand. Maar CZ en Achmea houden de stijgingen relatief beperkt met tussen de 2 en 5 euro per maand. Grote vraag is nu: Volgt Menzis deze lijn en wat gaan de internetlabels, zoals Bewuzt (VGZ) en ZEKUR (Univé) doen, die traditioneel lage premies hanteren?”, zegt Sieto de Vries van Geld.nl. HEMA, een label van Menzis, maakte al bekend dat de premie met ongeveer 10 procent stijgt. 

Premie voor zorgpolis met vrije zorgkeuze stijgt harder

Een ander opvallend is dat verzekeraar VGZ de premie voor selectieve polis (Goede Keuze) veel minder sterk verhoogt dan de premies voor de naturapolis (Ruime Keuze) en de restitutiepolis (Vrije Keuze). De premie voor de selectief polis steeg slechts 6 euro per maand, terwijl de natura- en de restitutiepolis in 2015 respectievelijk 12 en 14 euro meer per maand kosten dan in 2014. Een woordvoerder van VGZ licht toe: “Verzekerden met een restitutiepolis maken meer zorgkosten, omdat zij meer gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast zien wij de Goede Keuze polis als de zorgpolis van de toekomst en we willen deze zo goed mogelijk in de markt zetten. Deze polis biedt de beste kwaliteit tegen een lagere premie. Zorg van goede kwaliteit zorgt ervoor dat mensen sneller weer gezond zijn en minder medicijnen en minder hersteloperaties nodig hebben. Dat draagt bij aan betaalbare zorg en betaalbare zorgpremies in Nederland.”

Selectief polissen steeds interessanter alternatief!

Vooralsnog is VGZ de enige de premie voor de restitutiepolis harder laat stijgen dan voor de andere polissen. De Vries van Geld.nl verwacht echter dat meer verzekeraars VGZ zullen volgen. “Het premieverschil tussen natura (selectief) en restitutiepolissen (vrije zorgkeuze) zal verder oplopen. Zorgverzekeraars gaan steeds meer selectief inkopen op kwantiteit en kwaliteit. Hierdoor kunnen ze vooral de selectief polissen steeds goedkoper aanbieden en worden deze steeds interessanter voor klanten. Je moet dan misschien wel wat verder reizen voor zorg, maar je bent wel verzekerd van goede kwaliteit.

Daarnaast kun je voor spoedeisende hulp nog steeds gewoon naar elk ziekenhuis bij je in de buurt. Selectieve inkoop heeft namelijk alleen betrekking op planbare zorg.”

;