Contact

Oudere betaalt tot 80 procent meer premie autoverzekering

65-plussers bezitten ongeveer een kwart van alle particuliere auto’s in Nederland, maar deze groep betaalt voor die auto’s wel een fors hogere verzekeringspremie, blijkt uit cijfers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Tussen je 65e en je 85e stijgt de premie namelijk met gemiddeld 80 procent. “Als je echter kijkt naar het aantal verkeersdoden en autoschades onder deze groep, is dit een relatief erg forse stijging”, zegt geldspecialist Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Leeftijdstoeslag voor ouderen

Geld.nl onderzocht voor drie verschillende auto’s hoe de premie voor een autoverzekering zich ontwikkelt naarmate de bestuurder ouder wordt. “Als je verder alle gegevens, zoals auto, woonplaats en dekkingsvariant, gelijk houdt, blijkt dat bij de meeste autoverzekeraars de premie vanaf het 65e levensjaar begint te stijgen. Het verschil tussen de premie van een 65-jarige en de premie van een 85-jarige komt gemiddeld op ruim 275 euro per jaar uit ”, zegt Bulthuis. “Autoverzekeraars rekenen namelijk een toeslag voor ouderen, omdat ze meer schade zouden rijden.”


Reactie Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars wijst er overigens op dat ouderen in de praktijk vaak een premie betalen die vrijwel gelijk is aan die voor iemand van 35 jaar. Dat komt vooral doordat ouderen bijvoorbeeld in kleinere of lichtere auto’s rijden, vaak meer schadevrije jaren hebben en minder kilometers per jaar rijden. Die factoren zorgen er dan voor dat hun premie toch lager uitpakt dan die voor een jonge bestuurder met een zwaardere auto, minder schadevrije jaren en meer kilometers per jaar.

Hogere premie ouderen ‘oneerlijk’

Dat neemt echter niet weg dat verzekeraars een premietoeslag rekenen voor ouderen en dat die niet in verhouding staat tot de kans op schade. De vergelijkssite bekeek namelijk ook de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het aantal verkeersdoden. In de meeste recente cijfers, uit 2020, zie je dat het overgrote deel van de verkeersdoden onder ouderen plaatsvindt. Maar kijk je bijvoorbeeld alleen naar verkeersdoden die in een personenauto zaten, dan is het aandeel onder 60 plussers niet significant hoger dan bij andere automobilisten vanaf 30 jaar.

Ook uit een onderzoek van het televisieprogramma Kassa blijkt dat oudere automobilisten verzekeraars gemiddeld juist minder aan schade kosten.

Uit statistieken van het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat ouderen wel een verhoogde kans hebben om schade te veroorzaken aan derden. “Maar dat staat niet in verhouding tot de relatief flinke stijging in premie”, zegt Bulthuis.

“Als je al deze factoren meeweegt, is het dus erg oneerlijk dat ouderen zoveel meer premie betalen voor hun autoverzekering”, vervolgt ze. “Het zou verzekeraar dus sieren om hier nog eens kritisch naar te kijken. Is die forse verhoging voor ouderen echt wel nodig?”

Toch besparen?

Word je als oudere geconfronteerd met een flinke premiestijging van je verzekeraar, dan raadt Bulthuis aan om niet zomaar akkoord te gaan. “We zien namelijk ook dat de premies tussen de verschillende autoverzekeraar flink verschillen. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste autoverzekering is voor alle leeftijdsgroepen al snel 15 tot 20 euro per maand. Hierdoor kan vergelijken en overstappen naar een andere verzekeraar je dus wel 180 tot 240 euro per jaar schelen.”;