Contact

Overzicht renteontwikkeling 2020 en verwachting rentes 2021

Hoe zag de ontwikkeling van spaar-, leen- en hypotheekrentes er in 2020 uit en wat verwachten we voor 2021? Gaan de leen- en hypotheekrentes nog verder omlaag? En krijgen kleine spaarders ook te maken met negatieve spaarrente? Vergelijkingssite Geld.nl geeft een overzicht van de renteontwikkelingen en een voorspelling voor 2021.

Renteontwikkelingen 2020

In 2020 waren de rentes voor sparen, lenen en hypotheken nog steeds historisch laag.

Spaarrente ontwikkeling 2020

De spaarrente daalde over heel 2020 nog verder. Daarnaast ging een aantal banken voor hun spaarrekening naar 0 procent rente. Bij de hoogste spaarsaldi voeren steeds meer banken zelfs eens negatieve spaarrente. Voor de kleinere spaarders, met een saldo tot 100.000 euro, is dit gelukkig voorlopig nog nergens aan de orde.

Hypotheekrente ontwikkeling 2020

Wie in 2020 een hypotheek afsloot, kon profiteren van lagere hypotheekrentes. De hypotheekrentes waren al laag en zijn in 2020 verder gedaald. De gemiddelde hypotheekrentes van annuïteitenhypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalden in 2020 voor alle rentevaste periodes.

Leenrente ontwikkeling 2021

Naast de hypotheekrentes zijn ook de leenrentes in 2020 verder gedaald. Dit komt vooral doordat kredietverstrekkers nog meer met elkaar zijn gaan concurreren. Vooral bij de hogere leenbedragen voor een persoonlijke lening zien we dat er veel renteverlagingen zijn geweest. Bijna elke kredietverstrekker heeft in 2020 één of twee keer de rente verlaagd voor persoonlijke lening voor bedragen van 20.000 euro of hoger.

Renteverwachtingen voor 2021

Voor 2021 verwachten we dat de rentes laag blijven en nog wat verder dalen.

Spaarrente verwachting 2021

In 2021 zullen zelfs nog meer spaarders te maken krijgen met negatieve spaarrentes. De grootbanken hebben al aangekondigd dat de grens voor negatieve spaarrente omlaag gaat. Hier publiceerden we eerder dit bericht over: Negatieve spaarrente voor kleine spaarder steeds dichterbij.

Hypotheekrente verwachting 2021

Een voorspelling voor wat de hypotheekrentes het komende jaar gaan doen, is misschien wel lastiger dan ooit. Hoe de marktrentes en hypotheekrentes zich in 2021 ontwikkelen, hangt namelijk voor een groot deel af van hoe het Corona-virus zich ontwikkelt. Toch verwachten wij voor 2021 geen enorme stijgingen in de hypotheekrentes. Dat komt vooral door het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de verwachte stimuleringsmaatregelen in 2021.

Leenrente verwachting 2021

De leenrentes zullen in 2021 nog verder dalen. De concurrentiestrijd zal nog wel even aanhouden. Zeker nu deze ook is overgeslagen naar de lagere leenbedragen.

Tip! Wil je meer weten over de rente ontwikkeling in 2020 en onze verwachtring voor 2021? Lees dan dit rapport met de uitgebreide rente update.

;