Contact

Overzicht renteontwikkeling 2021 en verwachting rentes 2022

Het jaar 2021 was er één van historische lage rentes. Zowel voor hypotheken, lenen en sparen waren de rentetarieven lange tijd lager dan ooit. De hypotheekrentes zijn inmiddels weer iets gestegen. Zet dat door? En wat gaan de spaar- en leenrentes doen? Vergelijkingssite Geld.nl geeft een overzicht van de renteontwikkelingen en een voorspelling voor 2022.

Tip! Wil je meer weten over de rente ontwikkeling in 2021 en onze verwachtring voor 2022? Lees dan dit rapport met de uitgebreide rente update.

Spaarrente ontwikkeling 2021

De gemiddelde rente op een spaarrekening is in 2021 op ongeveer hetzelfde niveau gebleven als in 2020, rond de 0,05 procent. Ondanks dat steeds meer banken hun rentes verlaagden en veel inmiddels zelfs helemaal geen rente meer bieden, betraden er ook verschillende buitenlandse banken de markt met relatief hoge spaarrentes, zoals Nordax Bank en Renault Bank. Hierdoor bleven de rentes gemiddeld min of meer gelijk.

Hypotheekrente ontwikkeling 2021

Wie in 2021 een hypotheek afsloot, kon tot oktober profiteren van historisch lage hypotheekrentes. De kapitaalmarkrentes, waar hypotheekverstrekkers de hypotheekrentes op baseren stegen wel. Toch verlaagden hypotheekverstrekkers de rente niet, omdat ze bang waren om marktaandeel te verliezen.

Vanaf oktober begonnen de hypotheekrentes weer licht te stijgen. Dit komt doordat de kapitaalmarktrentes zo hard stijgen, dat veel hypotheekverstrekkers zich genoodzaakt zagen om hun hypotheekrentes ook te verhogen.

Leenrente ontwikkeling 2021

De rentes voor geld lenen zijn in 2021 gedaald. Vooral bij de hogere leenbedragen zien we dat er veel renteverlagingen zijn geweest. De leenrentes daalden in 2021 minder hard en minder vaak dan in 2020. Dit komt doordat:

  • De marges voor kredietverstrekkers steeds krapper worden.
  • De kapitaalmarkrentes stijgen.
  • De risico’s van het verstrekken groter zijn geworden.
  • De leennormen fors strenger zijn geworden in 2021.

Renteverwachtingen voor 2022

Voor 2022 verwachten we dat de rentes laag blijven. De hypotheekrentes zullen licht stijgen. De spaar- en leenrentes blijven per saldo min of meer gelijk.

Spaarrente verwachting 2022

In 2022 zullen de spaarrentes nog steeds laag blijven. Verder krijgen in 2022 nog meer spaarders te maken met negatieve spaarrente. ABN AMRO verlaagt per 1 januari 2022 de grens voor negatieve rente naar 100.000 euro. Veel andere banken hadden de grens al op 100.000 euro liggen.

Hypotheekrente verwachting 2022

Wij verwachten dat de hypotheekrentes in 2022 licht verder stijgen, maar niet enorm. Dit heeft de volgende oorzaken:

  • De kapitaalmarktrentes zullen verder stijgen.
  • Het ruime monetaire beleid en de lage rentes van de Europese Centrale Bank (ECB) houden de hypotheekrentes nog steeds laag.

Leenrente verwachting 2022

De leenrentes zullen in 2022 laag blijven. Wij verwachten wel nog enkele renteverlagingen, omdat:

  • De concurrentie tussen de kredietverstrekkers stevig is. Dus ook als de kapitaalmarktrentes in 2022 omhoog gaan, zullen de kredietverstrekkers zich genoodzaakt voelen de leenrentes zo lang mogelijk laag te houden.
  • De Europese Centrale Bank (ECB) haar rentes nog een flinke tijd laag zal houden en allerlei stimuleringsmaatregelen hanteert. Dat houdt de rentes van banken en kredietverstrekkers ook laag.

;