Contact

‘Passende’ verzekering te krap

Aanvullende zorgverzekeringen specifiek gericht op jongeren of senioren scoren onder de maat op dekkingen die juist voor die groepen van belang zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de zorgvergelijker Geld.nl naar de prijs-kwaliteitverhouding van 145 aanvullende zorgverzekeringen van 31 zorgverzekeraars.

Naast algemene aanvullende verzekeringen, bieden enkele verzekeraars speciale aanvullende verzekeringen voor specifieke bevolkingsgroepen aan. Omdat zij zich richten op een specifieke groep verzekerden, kunnen zij de geboden vergoedingen hierop afstemmen.

Geld.nl inventariseerde voor de groepen jongeren en senioren de voor hen belangrijkste dekkingen. Vervolgens is gekeken in hoeverre zowel doelgroepgerichte als algemene aanvullende verzekeringen hiervoor een vergoeding boden. Bij de groep jongeren werden de verzekeringen beoordeeld op de vergoedingen voor ondermeer anticonceptiemiddelen en acnétherapie. Bij senioren werd ondermeer gekeken naar vergoedingen voor gebitsprotheses en griepvaccinaties.

Zorgbehoefte

“Hoewel je zou verwachten dat deze doelgroepverzekeringen flinke vergoedingen bieden op de specifieke zorgbehoeften van de betreffende doelgroep, blijkt dat niet het geval”, legt Paul Huibers van Geld.nl uit. “Het zijn juist de algemene aanvullende verzekeringen die beter scoren op de dekkingen die voor deze groepen relevant zijn.”

Een aanvullende verzekering biedt vergoedingen voor zorg die niet onder de dekking van de basisverzekering valt. Ben je op zoek naar een aanvullende verzekering, dan is het volgens Huibers niet verstandig automatisch te kiezen voor een doelgroepverzekering die zich richt op jouw leeftijdscategorie. “Je moet er bijvoorbeeld als jongere niet klakkeloos vanuit gaan dat als een verzekeraar een jongerenpakket aanbiedt, dit ook voor jou de meeste geschikte aanvullende verzekering is. Een zorgbehoefte verschilt per persoon en daarom is de voor jou geschikte aanvullende verzekering net zo persoonlijk. Het blijft dus belangrijk goed te kijken naar je zorgverleden en de zorg die je in de toekomst verwacht nodig te hebben.”