Contact

Rente op spaarrekening staat stil

Het is een rustig jaar op de spaarmarkt, zo blijkt uit een inventarisatie van de onafhankelijke vergelijkingssite Geld.nl. De helft van de 24 spaaraanbieders heeft dit kalenderjaar nog geen enkele rentewijziging doorgevoerd. Zes banken vergoeden zelfs al een jaar of langer dezelfde rente op hun spaarrekening.

De banken die wel de rente verlaagden, deden dat maar mondjesmaat. “Dit jaar zien we steeds maar één of twee rentewijzigingen per maand”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. “Vorig jaar rond deze tijd waren dit er nog 8 tot 10 per maand.” De gemiddelde rente op een spaarrekening daalde sinds januari 2019 met slechts 0,02 procentpunten.

Waarom staat de spaarrente stil?

De banken met stilstaande spaarrentes wijzen eigenlijk allemaal naar de ECB (Europese Centrale Bank) en de marktrentes. De ECB-rente staat al meer dan drie jaar op 0 procent. Dit betekent dat banken niets hoeven te betalen als zij geld opnemen bij de ECB. Omdat dit dus gratis kan, is het voor banken minder interessant om geld van spaarders aan te trekken. Dat kost hen immers wél geld in de vorm van een rentevergoeding.

“Tel daarbij op dat we in Nederland nog steeds massaal blijven sparen en het is al snel duidelijk: Er is meer dan genoeg aanbod van spaargeld, maar de vraag ernaar onder banken is minimaal. Het gevolg: laag blijvende spaarrentes”, zegt Bulthuis.
Dat de rentes toch niet nog verder omlaag zijn gegaan, komt doordat de bodem redelijk in zicht is. De gemiddelde rente op een spaarrekening is nu 0,13%. “Geen enkele bank wil naar de nul of negatieve rentes en daarnaast willen ze waarschijnlijk nog wat marge houden voor als de marktrentes toch nog verder gaan dalen”, stelt Bulthuis.

Gaan spaarrentes toch nog verder omlaag?

En die marge gaan de banken misschien wel sneller nodig hebben dan gedacht. De ECB heeft namelijk laten weten dat ze opnieuw extra goedkope leningen gaat aanbieden aan banken en dat de ECB-rente misschien nog wel verder omlaag gaat. Dat zou betekenen dat banken er zelfs geld bij krijgen als ze geld opnemen bij de Europese Centrale Bank.

ABN AMRO verlaagde in reactie hierop als eerste grootbank al haar spaarrente van 0,03 naar 0,02 procent. Rabobank en ING volgen dan meestal snel. Maar Rabobank geeft aan op dit moment geen plannen te hebben om de rente aan te passen, terwijl ING zegt geen uitspraken te kunnen doen over toekomstige ontwikkelingen van de spaarrente. Bestuursvoorzitter Ralph Hamers van ING speculeerde echter afgelopen donderdag al wel op negatieve spaarrentes.

Spaarexpert Bulthuis van Geld.nl verwacht dat de spaarrentes dit jaar nog verder omlaag gaan. “Onze ervaring is dat als één grootbank een renteverlaging doorvoert, de anderen binnen een maand volgen. Misschien dat ze nu wat huiveriger zijn, maar als de plannen van ECB doorgaan, zullen ook zij en waarschijnlijk ook kleinere banken toch echt met lagere spaarrentes komen.”

;