Contact

Spaarrentes eindelijk voorzichtig omhoog

Het lijkt erop dat de spaarrentes eindelijk omhoog gaan. De rentes voor spaardeposito’s zijn de afgelopen twee maanden door verschillende banken verhoogd, constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl. De gemiddelde rente op een 10-jaars deposito steeg van 0,50 procentpunt in maart naar 0,69 procentpunt nu. “Omgerekend is dat een stijging van 38 procent”, voegt Amanda Bulthuis, financieel expert bij Geld.nl, toe.

Rentestijging nog beperkt

Bij kortere looptijden voor deposito’s, zoals 1 en 5 jaar, stijgen de rentes ook, maar minder hard. De stijging komt doordat de kapitaalmarktrentes stijgen. “Voor deposito’s langer dan een jaar kijken banken naar de rentes op staatsleningen met een vergelijkbare looptijd als de deposito’s om hun rentes te bepalen”, legt Bulthuis uit. “Die rentes op staatsleningen stijgen al een tijdje, maar banken waren nog terughoudend met het verhogen van hun spaarrentes. Dat komt vooral doordat banken een deel van het spaargeld moeten storten op een rekening bij de Europese Centrale Bank (ECB) en daar betalen ze een negatieve rente voor. Die kosten berekenen banken door aan de spaarder door de spaarrentes laag te houden. Die kosten zijn ook de reden dat we op vrij opneembare spaarrekeningen nog helemaal geen renteverhogingen zien.”

‘Niet te vroeg juichen’

Nu de ECB heeft aangekondigd dat ze haar rentetarieven waarschijnlijk in juli verhoogt, ontstaat er ruimte voor banken om de spaarrentes verder te verhogen. Toch denkt Bulthuis dat spaarders zich nog niet rijk moeten rekenen. “Op dit moment is de depositorente van de ECB -0,5 procent. Dit is het tarief dat de banken betalen om geld bij de ECB op een rekening te zetten. Als die rente omhoog gaat, zal dat met kleine stapjes zijn. De kans dat die rente binnenkort positief wordt, is dus klein. Hierdoor blijft spaargeld banken nog steeds geld kosten.”

Daarnaast is het nog maar de vraag of de ECB na een renteverhoging in juli de rente nog vaker kan verhogen. Als tegen het einde van het jaar de economische groeicijfers tegen blijken te vallen, dan kan de ECB de rentes niet verder verhogen of moet het zelfs de rentes weer opnieuw verlagen, verwachten veel economen.

Banken zullen volgens Bulthuis dus nog voorzichtig blijven. “In eerste instantie gaan banken de grens voor negatieve rente verhogen, zoals ING in Duitsland al gaat doen. Enorme renteverhogingen verwacht ik echter nog niet.”