Contact

Stijging zorgpremies loopt behoorlijk uiteen

De stijging van de zorgpremies loopt dit jaar behoorlijk uiteen, blijkt uit cijfers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “De zorgpremies die nu bekend zijn, stijgen van 3,5 tot bijna 9 procent. Hierdoor worden de premieverschillen tussen de diverse zorgverzekeraars voor de zorgverzekering nog groter”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Verzekeraars hebben massaal tot laatste dag gewacht

Vandaag is de allerlaatste dag dat zorgverzekeraars hun premies voor 2021 bekend kunnen maken. Zorgverzekeraars hebben dit jaar nog massaler dan anders gewacht tot die laatste dag. “Iedereen houdt de kaarten zolang mogelijk tegen de borst, zodat andere zorgverzekeraars hun premies niet meer kunnen aanpassen op de premie die zij bekendmaken”, legt Bulthuis uit. “Die ontwikkeling zien we al een paar jaar. Maar het is voor het eerst dat tot de laatste dag alleen DSW en haar labels Stad Holland en InTwente hun premies voor 2021 al bekend hadden gemaakt.”

Waarom lopen de zorgpremies uiteen?

Dat zorgverzekeraars dit jaar zo lang gewacht hebben, verklaart ook deels waarom de stijgingen meer uiteen lopen. Iedere zorgverzekeraar is gedwongen om meer een eigen lijn te kiezen, omdat ze vooraf niet wisten wat de concurrenten gingen doen. Hierdoor zien we dat VGZ de premies maar met 3,5 tot 4 procent verhoogt. Maar bij CZ is de stijging zelfs 7 tot 8 procent. Bij Zilveren Kruis Achmea blijft de stijging beperkt tot 3 tot 5 procent.

Verder stijgen de premies voornamelijk door hogere lonen in de zorg, gestegen prijzen voor medicijnen en de toenemende vergrijzing. Toch vallen de premiestijgingen nog mee ten opzichte van hoeveel ze eigenlijk zouden moeten stijgen om alle kosten te dekken. “Doordat verzekeraars hun reserves aanspreken, kunnen ze met een minder grote premiestijging toch nog de stijgende zorgkosten blijven betalen. CZ zet bijvoorbeeld 100 miljoen euro van haar reserves in. En ook VGZ zet een deel van haar reserves in”, zegt Bulthuis.

Dat de zorgpremies dit jaar verder uiteen lopen, betekent dat het voor consumenten nog belangrijker wordt om te vergelijken. Het kan nu zomaar zijn dat een andere zorgverzekeraar veel goedkoper is dan zorgverzekeraar waar je nu zit. Consumenten hebben tot en met 31 december de tijd om over te stappen van zorgverzekering.