Contact

Verhogen eigen risico levert minder korting op

Kiezen voor een hoger eigen risico levert in 2016 bij veel zorgverzekeraars minder korting op dan vorig jaar. Dit blijkt uit een inventarisatie van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Koos je in 2015 voor het maximaal verhogen van je eigen risico met 500 euro, dan leverde je dat gemiddeld 19,72 euro korting op je maandpremie op. In 2016 ligt dit gemiddeld op 17,74 euro korting per maand”, licht Amanda Bulthuis van Geld.nl toe.

Grootste daling bij Anderzorg en CZ Direct

De opvallendste verlagingen van de korting op het eigen risico zijn die van Anderzorg en CZ Direct. Deze jongerenlabels bieden nu 36 euro per jaar minder korting voor het maximale eigen risico dan in 2015. “Juist voor de doelgroep van deze verzekeraars is het verhogen van het eigen risico vaak interessant, omdat jongeren en studenten niet of nauwelijks zorg gebruiken”, legt Bulthuis uit.

Ondanks de verlaging van de korting biedt Anderzorg echter nog steeds de laagste premie voor een basis zorgverzekering met het maximale eigen risico van 885 euro (verplicht eigen risico is 385 euro in 2016 red.)

Verder verlaagden een aantal Achmea labels de korting voor het verhogen van het eigen risico. Het gaat hier om Avéro Achmea, OZF Achmea, ProLife en Zilveren Kruis. Deze verzekeraars bieden met 18,50 euro per maand nog steeds een bovengemiddelde korting bij het hoogste eigen risico, maar dit is wel bijna 30 euro per jaar minder dan in 2015.

‘Eigen risico verhogen moet bewuste keuze zijn’

De verzekeraars Avéro Achmea en Zilveren Kruis geven allebei aan dat ze hiermee de prikkel om het eigen risico maximaal te verhogen iets willen dempen. “We willen dat dat echt een hele bewuste keuze is, omdat een deel van onze klanten in de loop van het jaar soms ‘verrast’ wordt als er onverwachts iets gebeurt en er een rekening van het ziekenhuis komt”, zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis Achmea.

Ook Univé, die de korting op de premie bij het maximale eigen risico verlaagde, heeft hierbij eenzelfde redenering. “We zien het aantal mensen dat hierdoor in betalingsproblemen komt stijgen. Wij vermoeden dat juist de minder draagkrachtigen op basis van hoge kortingen op de premie nu kiezen voor een hoog eigen risico en dat zij zodra zij kosten maken in financiële problemen komen. Het belonen van een keuze die juist in deze groep mogelijke problemen veroorzaakt, past niet bij Univé.”, aldus een woordvoerder van Univé.

Een woordvoerder van Avéro Achmea voegt nog toe dat zij samen met een aantal andere verzekeraars bij Minister Schippers van Volksgezondheid een verzoek hebben ingediend. Dit verzoek houdt in dat het verplichte en vrijwillige eigen risico aan elkaar worden gekoppeld, zodat deze samen niet meer mogen zijn dan 650 euro (zoals bij de invoering van het huidige zorgstelsel). Dit zou betekenen dat bij een verplicht eigen risico van 385 euro je nog maximaal 265 euro aan vrijwillig eigen risico kunt kiezen.

Verhogen eigen risico? Maak een slimme keuze!

Kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico vraagt om een zorgvuldige afweging. “Om een goede keuze te maken, moet je eerst kijken naar de zorgkosten die je de afgelopen jaren heb gemaakt en wat je verwacht voor het komend jaar”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. Maakte je de afgelopen jaren het verplichte eigen risico nooit vol en verwacht je komend jaar dit ook niet te doen, dan is je eigen risico verhogen altijd een slimme keuze.

Houd er wel rekening mee dat als je een hoger eigen risico hebt, je dit bedrag zelf moet kunnen opbrengen als je toch onverwacht zorg nodig hebt. “Je kunt dit risico (deels) opvangen door het bedrag dat je aan korting krijgt op de premie op een spaarrekening te zetten. Zo heb je altijd wat geld achter de hand voor onverwachte zorgkosten”, tipt Bulthuis.