Contact

Grote verschillen in voorwaarden voortijdig beëindigen deposito

De boetes die spaarders betalen als ze hun deposito voortijdig beëindigen, verschillen enorm tussen banken onderling. Dit constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl op basis van een eigen onderzoek. Het verschil tussen banken loopt bijna op tot 10 procent over het opgenomen bedrag. “Dit kan je bij een saldo van 10.000 euro al bijna duizend euro extra kosten. En dan zijn er ook nog banken waarbij je tussentijds helemaal niet kunt opnemen”, voegt Amanda Bulthuis van Geld.nl toe.

Voorwaarden onnodig complex

Spaarders die een deposito afsluiten, zetten hun geld vast voor een met de bank afgesproken periode. Willen ze het geld toch voortijdig opnemen of het deposito beëindigen, dan betalen ze in veel gevallen een boeterente. De verschillen in de boeterentes en de manier waarop ze berekend worden, maken het voor de consument onnodig complex, concludeert Geld.nl op basis van het eigen onderzoek.

Bij Argenta betaalt de spaarder over een tussentijdse opname bijvoorbeeld maximaal 1,5 procent opnamekosten. Bij ABN AMRO, BigBank en Triodos Bank kan dit oplopen tot 10 procent of meer. Maar ook de manier waarop de banken de boeterentes berekenen, verschilt.

Delta Lloyd, OHRA, Knab en ING kijken naast de resterende looptijd naar het verschil tussen de rente waartegen de spaarder het deposito heeft afgesloten en het percentage dat je nu zou krijgen voor een deposito met een gelijkwaardige (resterende) looptijd. Door deze verschillende methodes, wordt vergelijken voor de spaarder lastig. Hij weet immers niet of de depositorente in de toekomst stijg of daalt en kan de kosten dus niet afzetten tegen die van banken die een vast percentage hanteren.

Bij enkele banken is het zelfs helemaal niet mogelijk om een deposito te beëindigen. Deze banken zijn AT Bank, Garantibank, NIBC Direct en Rabobank. De deposito’s van deze banken zijn alleen kosteloos opneembaar als rekeninghouder overlijdt. Bij Rabobank betaal je ook in dat geval soms nog een boeterente.

Tip! Wil je precies weten hoeveel boete je bij je bank moet betalen als je het deposito tussentijds beëindigt? Door op Geld.nl in het overzicht met depositorentes enkele rekeningen uitgebreid met elkaar te vergelijken, zie je direct welke voorwaarden zij hanteren bij een tussentijdse opname of beëindiging.

Banken moeten voorwaarden transparanter maken

Omdat de voorwaarden voor het voortijdig beëindigen van een deposito zo ingewikkeld zijn en sterk uiteenlopen, is het extra belangrijk hier goed naar te kijken voor je een deposito afsluit, adviseert Bulthuis. “Natuurlijk kies je alleen voor een deposito als je zeker weet dat je het geld voor de afgesproken looptijd kunt missen. Maar als je het geld onverwacht toch nodig hebt, is het wel fijn om te weten of dit überhaupt kan en wat het je gaat kosten. Daarnaast is hier natuurlijk een taak weggelegd voor de banken om de voorwaarden transparanter te maken.”

AFM onderzoekt deposito’s

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht houdt op de banken, heeft nog geen concrete mening over de uiteenlopende depositovoorwaarden. “We zijn bezig met een onderzoek naar de spaardeposito’s. De voorwaarden voor het voortijdig beëindigen zullen we hier ook in meenemen”, aldus een woordvoerder. De uitkomsten van het onderzoek verwacht de AFM binnen enkele maanden te presenteren.

Overzicht boetes tussentijds opnemen deposito’s

BankRekeningBoete bij tussentijds beëindigen deposito
ABN AMROSpaar Deposito1,5% * bedrag * resterende jaren. Nooit meer dan 10 % van het opgenomen bedrag.
AegonDeposito sparen1% per jaar met een maximum van 5%.
a.s.r. BankInternet spaarrekening5% over inleg + rente.
AnadolubankTermijn deposito1,5 % rente wordt in mindering gebracht per jaar dat de rekening geopend is geweest.
ArgentaDeposito sparen0,25% voor elke resterende maand, maximaal 1,5%.
ASN BankASN Deposito sparen1,25% per resterend jaar met een maximum van 5%.
AT BankInternet DepositoTussentijds opnemen alleen mogelijk bij overlijden rekeninghouder.
BigBankDeposito2% per resterend jaar, maximaal 10%.
Centraal Beheer AchmeaRenteVast rekening1,25% per resterend jaar, maximaal 5%.
Credit Europe BankTermijndeposito0,25% voor ieder kwartaal of een deel daarvan.
Delta LloydDepositoVerschil in rente nu en op het betreffende deposito over de resterende jaren. Plus 50 euro administratiekosten. Rente op deposito hoger dan nu? Dan alleen 50 euro administratiekosten.
DHB BankDepositorekeningAlleen bij toestemming door management. 1% per resterend jaar, maximaal 3%.
GarantibankGouden TermijndepositoVoortijdig beëindigen alleen mogelijk bij overlijden rekeninghouder.
ING BankDepositoRente hoger of gelijk aan actuele rente, dan 0,5%. Anders (actuele rente van een ING Spaardeposito – rente van uw huidige ING Spaardeposito) x opnamebedrag x resterende looptijd tot einddatum in jaren + 0,5%.
KnabDepositoRente hoger of gelijk aan actuele rente, dan geen opnamekosten. Anders (actuele rente van Knab deposito met gelijkwaardige (resterende) looptijd  – rente van uw huidige deposito) x opnamebedrag x resterende looptijd tot einddatum in jaren.
LeasePlan BankDepositoAlleen mogelijk in bijzondere situaties (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of scheiding) en dan 1% rente per resterend jaar.
Nationale NederlandenDeposito(Actueel-Rentepercentage) * Inleg * (Looptijd resterend in dagen /365). Bij negatieve uitkomst geen opnamekosten.
NIBC DirectTermijndepositoVroegtijdige beëindiging is niet mogelijk tenzij er sprake is van: Overlijden/echtscheiding/ werkloosheid (WW) en/of arbeidsongeschiktheid (WIA) van één van de depositohouders. Deze situaties dienen altijd ter beoordeling aan NIBC Direct te worden voorgelegd
OHRADepositoVerschil in rente nu en op het betreffende deposito over de resterende jaren. Plus 50 euro administratiekosten. Rente op deposito hoger dan nu? Dan alleen administratiekosten.
RabobankDepositoAlleen mogelijk bij overlijden rekeninghouder. Dan minimaal 0,25% opnamekosten per resterend jaar (plus renteverschil).
ReaalKeuzedeposito1,25% per resterend jaar, maximaal 4,5%.
RegioBankMeerkeuze Sparen vast1,25% per resterend jaar, maximaal 4,5%.
SNS BankKeuzedeposito1,25% per resterend jaar, maximaal 4,5%.
The Economy BankSterdepositoSinds 1 juli 2012 niet meer mogelijk. Daarvoor werd 1% van het rentetarief per jaar in mindering gebracht.
Triodos BankSpaardeposito1,5%per resterend jaar, maximaal 10%.
YapiKredi BankEuro-Plus depositoAlleen mogelijk in specifieke situaties, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of scheiding.
ZwitserlevenDeposito sparen1,25% per resterend jaar, maximaal 4,5%.
;