Contact

Vrije zorgkeuze restitutiepolis toch niet echt vrij

Ook als een consument een restitutiepolis kiest, moet hij nog goed opletten of de zorgverleners waar hij naartoe wil een contract hebben. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Geld.nl. Bij 18 van de 22 restitutiepolissen bestaat de kans dat je een behandeling niet volledig vergoed krijgt als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. “Slechts enkele restitutiepolissen bieden altijd de volledig verzekerde vergoeding”, licht Amanda Bulthuis van Geld.nl toe.

Verzekeraars met volledig vrije zorgkeuze

De restitutiepolissen die altijd een volledige vergoeding bieden zijn die van Delta Lloyd en OHRA. Alleen als een zorgverlener echt buitensporige tarieven hanteert, vergoeden deze verzekeraar dit niet volledig. Je kunt hierbij denken aan een fysiotherapeut die in plaats van het gemiddelde van 30 tot 40 euro per behandeling 100 euro rekent.

Ook verzekeraar ONVZ, die zich nadrukkelijk profilieert als verzekeraar met vrije zorgkeuze, biedt volledig vrije zorgkeuze. De verzekeraar geeft aan dat ze wel kijkt naar de wettelijke en markconforme tarieven bij niet-gecontracteerde zorg, maar dat de klant hierdoor nooit met een lagere vergoeding te maken krijgt. “In de praktijk is het nog nooit voorgekomen dat wij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum niet vergoeden”, voegt een woordvoerder van ONVZ toe. “Als wij vinden dat een zorgverlener een te hoog tarief rekent, gaan wij met de zorgverlener in gesprek en proberen alsnog een contract te sluiten met de zorgverlener. Onze verzekerden ondervinden hier dus geen beperkingen van.”

Update 23 december 2015: Naar aanleiding van dit artikel geeft ook zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aan dat zij welliswaar werken met marktconforme tarieven voor niet-gecontracteerde zorg, maar dat de klant daar niets van merkt. "Wij vergoeden de verzekerde altijd het volledige bedrag en gaan dan wel met de zorgverlener uitvechten of het gedeclareerde bedrag terecht was", aldus de verzekeraar.

Alle andere verzekeraars bieden in hun restitutiepolis een beperktere vergoeding als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Als er een wettelijk tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dan vergoedt de verzekering maximaal dit tarief. In andere gevallen vergoedt de restitutiepolis een marktconform tarief. Meestal is dit het gemiddelde tarief dat de zorgverzekeraar heeft afgesproken met de zorgverleners die wel een contract hebben.

Controleer contracten en tarieven!

Mensen die voor een restitutiepolis kiezen, doen dit in de verwachting zich niet bezig te hoeven houden met gecontracteerde zorg. Wil je echter onverwachte kosten voorkomen, dan ontkom je er niet aan het nodige zelf uit te zoeken. Zeker als je naar een ziekenhuis zelfstandig behandel centrum (zbc)moet, is het altijd verstandig te controleren of je verzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis of het zbc, raadt Bulthuis aan. “Ga er niet blindelings vanuit dat je, omdat je een restitutiepolis hebt, de zorg ook altijd volledig vergoed krijgt.”

Blijkt vervolgens dat de zorgverlener geen contract heeft en wil je er toch naar toe, dan moet je ook nog uitzoeken of het tarief dat de zorgverlener hanteert niet te hoog is. Op de website van de zorgverzekeraar kun je lijsten vinden met de wettelijke en marktconforme tarieven. Deze lijsten werken vaak met behandelcodes, waardoor het niet heel gemakkelijk is om zelf uit te zoeken wat je vergoed krijgt. Je moet dus eigenlijk altijd bellen met je zorgverzekeraar om te vragen tot welk bedrag je de behandeling vergoed krijgt. “Zo zorg je dat je zelf een goede keuze kunt maken en voorkom je een onverwacht hoge rekening achteraf”, aldus Bulthuis.

;