Opstalverzekering

Opstalverzekering bedrijfspand

Wat dekt de opstalverzekering bij een bedrijfspand?

Net als een woonhuis kan ook het gebouw van een onderneming schade oplopen, bijvoorbeeld door brand of inbraak. Als ondernemer kun je het pand tegen deze risico’s verzekeren door een brand- of opstalverzekering voor het bedrijfspand af te sluiten.

Dekking opstalverzekering bedrijf

De opstalverzekering is van toepassing op het bedrijfspand zelf en op eventuele schuren, stallen en garages. Kortom: alle ruimtes die bestemd zijn voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten en die ‘duurzaam ter plaatste blijven’, dus niet verplaatsbaar zijn. Bouwketen of makkelijk verplaatsbare silo’s maken dus geen onderdeel uit van het bedrijfspand.

Fundamentenclausule bij opstalverzekering bedrijf

Meestal maakt de fundering geen deel uit van de polisomschrijving van het bedrijfspand. Deze is daarom vaak standaard uitgesloten van de verzekering. Het is wel mogelijk een zogenaamde fundamentenclausule af te sluiten bij de opstalverzekering van het bedrijfspand. Met deze clausule zijn de fundamenten van het bedrijfspand tegen betaling van een extra premie meeverzekerd.

Herbouwwaarde bedrijfspand

Net als bij een woonhuis moet voor een opstalverzekering de verzekerde waarde van het bedrijfspand worden vastgesteld. In het geval van een bedrijfspand wordt hiervoor als maatstaf meestal de herbouwwaarde of eventueel de verkoopwaarde gebruikt. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming te herbouwen. De verkoopwaarde is het bedrag dat het gebouw opbrengt, wanneer het de openbare verkoop in gaat. De grond wordt bij de herbouw- en/of verkoopwaarde niet meegerekend.

Opstalverzekering bedrijfspand - Deskundigentaxatie

Anders dan woonhuizen worden bedrijfspanden vaak door een deskundige getaxeerd. De getaxeerde waarde uit het taxatierapport geldt dan als verzekerde waarde van het bedrijfsgebouw. Het grote voordeel van deskundigentaxatie is dat onderverzekering geen rol speelt. Er is namelijk bij voorbaat overeenstemming over de waarde. Dit is bij een verzekerde waarde op basis van herbouw- of verkoopwaarde niet automatisch het geval.

Indexclausule opstalverzekering bedrijf

Het verzekerde bedrag van het bedrijfspand moet voor de opstalverzekering regelmatig worden aangepast. Ook wanneer het is vastgesteld door middel van een deskundigentaxatie. Zo stijgen de bouwkosten regelmatig, waardoor de herbouwwaarde toeneemt. Hiervoor kan een indexclausule worden opgenomen. Daarmee word de verzekerde som elk jaar automatisch verhoogd of verlaagd aan de hand van het indexcijfer voor bouwkosten.

Bespaar nu op je opstalverzekering!Vergelijk eenvoudig het grootste aanbod online. Sluit af en bespaar tot wel 150 euro per jaar op je opstalverzekering. Opstalverzekering vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten