Opstalverzekering

Waterschade opstalverzekering

Wat dekt mijn opstalverzekering bij waterschade? 

De meeste opstalverzekeringen onderscheiden drie oorzaken van waterschade. Als de schade door één van de oorzaken is ontstaan, is deze in principe gedekt door de opstalverzekering. De drie schadeoorzaken van waterschade zijn:

  • Neerslag
  • Indirecte neerslag
  • Leidingwater

Waterschade door neerslag

Onder neerslag verstaan opstalverzekeraars: regen, sneeuw, hagel of smeltwater. Waterschade veroorzaakt door één van deze vormen van neerslag, valt onder de dekking van de opstalverzekering. Voorwaarde hierbij is wel dat de neerslag onvoorzien de woning is binnengekomen. Heb je zelf een raam open laten staan tijdens een hevige regenbui, dan is dit niet verzekerd. Daarnaast stellen sommige verzekeraars als voorwaarde dat de neerslag door overlopen of lekkage van dakgoten, daken of bovengrondse afvoerpijpen het huis is binnengekomen. 

Waterschade door indirecte neerslag

Er is sprake van indirecte neerslag wanneer water je woning is binnengedrongen door overlopen van sloten of grachten als gevolg van hevige neerslag. Als je een extra uitgebreide opstalverzekering of een All risk woonverzekering hebt afgesloten, is deze schade ook gedekt. Schade als gevolg van een dijkdoorbraak of overstroming van rivieren of overstromingen vanuit zee is echter altijd uitgesloten van dekking.

Waterschade door leidingwater

Opstalverzekeringen dekken schades als gevolg van leidingwater indien deze is ontstaan door één van de volgende oorzaken:

  • Water dat onvoorzien uit de centrale verwarming, waterleiding, of daarop aangesloten installaties stroomt
  • Het overlopen van water uit de genoemde installaties en toestellen
  • Het stukvriezen van cv- of waterleidingbuizen

Ook hierbij stellen verzekeraars als randvoorwaarde dat de schade is ontstaan door een onvoorzien voorval. Als je in de winter op vakantie gaat en je hebt de waterleiding niet afgetapt dan is, als de leiding stukvriest, de schade niet gedekt. In veel gevallen dekt een opstalverzekering ook de kosten voor het opsporen van een breuk of defect aan de leiding en het daarmee verband houdende herstelwerk aan muren, vloeren of andere delen van het huis.

Opstalverzekering waterschade claimen

Heb je waterschade opgelopen aan je woning, dan is het van belang dit zo snel mogelijk te melden aan je verzekeraar. Dit doe je telefonisch doen of per mail. Om de schade ook daadwerkelijk te claimen vul je een schadeformulier in. Dit download op de website van je verzekeraar of vraag je telefonisch aan.

Op het schadeformulier vul je details in over de schade en de omstandigheden waaronder deze is ontstaan. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk. Des te beter kan de verzekeraar de claim beoordelen. Maar eventueel ook foto’s van de schade. Deze kunnen als bewijs dienen.

Schade-expert opstalverzekering waterschade

Zodra de verzekeraar het schadeformulier heeft ontvangen zal deze de claim beoordelen. Het kan zijn dat hij daarvoor nog een expert langs stuurt om de schade beter te kunnen beoordelen. Zodra de verzekeraar een besluit heeft genomen, ontvang je hiervan bericht. Je ontvangt dus ook bericht wanneer de claim is afgewezen.

Waterschade opstalverzekering via Geld.nl

Heb je een opstalverzekering afgesloten via Geld.nl? Neem dan contact op met het Service Team via telefoonnummer 040-7513968 of per mail via service@geld.nl.

Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod verzekeringen vergelijkt? Zo vind je zeker de best passende opstalverzekering tegen de laagste premie! Opstalverzekering vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten