Reisverzekering

Samenloop verzekeringen

Wat zijn samenloop verzekeringen?

Iedere Nederlander is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Je zorgverzekering zorgt ervoor dat je bepaalde medische kosten vergoed krijgt. Zo worden bijvoorbeeld kosten voor spoedeisende hulp in het buitenland gedekt door je zorgverzekering. Maar als je naast een zorgverzekering ook een kort- of doorlopende reisverzekering hebt afgesloten, dan biedt deze ook dekking tegen spoedeisende hulp in het buitenland. Het kan dus zijn dat beide verzekeringen elkaar overlappen en dat je dubbel verzekerd bent. Mocht je in het buitenland kosten door medische zorg maken, dan kan je die dus zowel bij je reis- als bij je zorgverzekering claimen. Maar bij wie doe je dit?

Samenloop verzekeringen – Convenant

Om te voorkomen dat je je bij een levensbedreigende ziekte of ongeval druk moet maken over de afhandeling van de kosten, is het ‘convenant samenloop zorgverzekeringen reisverzekeringen’ in het leven geroepen. De belangrijkste regel hierin is dat de eerst aangesproken verzekeraar verantwoordelijk is om de zorg in gang te zetten en de schade af te wikkelen. Het maakt in dit geval dus niets uit bij wie je je schade claimt: de verzekeraar waar jij je als eerste meldt, is verplicht om het proces af te handelen

Let op: De afspraken in het convenant zijn alleen van toepassing bij een ongeval of levensbedreigende ziekte waarbij je acute zorg nodig hebt.

Samenloop verzekeringen – Overige gevallen

Is er geen sprake van een ongeval of levensbedreigende ziekte, dan gelden de regels van het convenant niet. Maar ook in dat geval mag je zelf kiezen waar je schade gaat claimen, mits de betreffende verzekering natuurlijk dekking biedt tegen de kosten. Je bent wel verplicht om te melden dat je voor dezelfde schade ook nog verzekerd bent bij een andere verzekeraar. De aangesproken verzekeraar kan dan achteraf het uitgekeerde schadebedrag verrekenen met de andere verzekeraar. Je kunt de schade uiteraard niet op beide verzekeraars verhalen.

Na u clausule

Verzekeraars kunnen in hun voorwaarden een zogenaamde na-u-clausule opnemen. In dat geval hoeft de verzekeraar de schade niet uit te keren als de schade ook door een andere verzekeraar wordt gedekt. Controleer dus de voorwaarden van je verzekering om te kijken of je verzekeraar gebruik maakt van een na-u-clausule.

Tip! Controleer je zorgverzekering voordat je een reisverzekering afsluit. Door te kijken naar de dekking die je zorgverzekering biedt tegen medische kosten in het buitenland, weet je of het nodig is je huidige doorlopende reisverzekering uit te breiden met een dekking voor geneeskundige kosten of niet. Zo voorkom je dat je dubbel verzekerd bent.

Wist je dat… Je op Geld.nl het grootste aanbod reisverzekeraars vergelijkt? Zo vind je zeker de best passende reisverzekering  tegen de laagste premie en ga je met een gerust hart op reis! Reisverzekering vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten