Klantenservice
Reisverzekering

Dekking annuleringsverzekering vakantie

Wat dekt een annuleringsverzekering?

Als je een annuleringsverzekering bij je reisverzekering afsluit, dan ben je verzekerd voor de annuleringskosten als de reis die je hebt geboekt niet door kan gaan, of als je deze voortijdig moet afbreken. Of en hoeveel een annuleringsverzekering vergoed in deze gevallen, verschilt per verzekeraar. Het is daarom altijd aan te raden de polisvoorwaarden te raadplegen.

Dekking annuleringsverzekering vakantie

In de meeste gevallen biedt een doorlopende annuleringsverzekering dekking als je de reis moet annuleren of afbreken om één van de onderstaande redenen:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van jezelf of naaste familieleden in de eerste of tweede graad.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van personen waarbij je in het buitenland zou verblijven.
 • Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van verplichte inentingen voor de reis.
 • Het ernstig beschadigd raken van het vakantieverblijf, waardoor verblijf erin niet meer mogelijk is.
 • Schade aan eigendommen van de verzekerde door brand, inbraak, ontploffing, blikseminslag, storm, of overstroming. Dit geldt enkel in gevallen waarbij de aanwezigheid van de verzekerde dringend noodzakelijk is.
 • Definitieve ontwrichting van het huwelijk van de verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Bij samenwonen is een definitieve relatiebreuk alleen gedekt als het samenlevingscontract is ontbonden door de notaris.
 • Werkloosheid van een verzekerde met een vast dienstverband door onvrijwillig ontslag.
 • Zwangerschap van verzekerde of partner.
 • Overlijden van huisdier binnen 14 dagen voor de aanvang van de reis. Onder huisdier wordt uitsluitend verstaan een hond, kat of paard van de verzekerde.
 • Het onverwacht toegewezen krijgen van een nieuwe huurwoning in het thuisland in de periode van 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Het uitvallen van het vervoermiddel waarmee de verzekerde de reis maakt, door een van buiten komend onheil, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.

Als er sprake is van één van bovengenoemde redenen, dekt de annuleringsverzekering bij het annuleren van de reis de annuleringskosten. Als de reis tussentijds moet worden afgebroken, wordt vaak ook het niet-gebruikte deel van de reissom vergoed. Ook eventuele excursie die je voor vertrek geboekt hebt en niet kunt volgen, omdat je de vakantie voortijdig moet beëindigen worden vaak vergoed.

Let op: Bij veel annuleringsverzekeringen is de dekking aan een maximumbedrag gebonden. Controleer dus altijd of je voldoende verzekerd bent. Als het maximumbedrag lager is dan de totale reissom die je moet betalen voor het boeken van de reis, zul je bij annulering een deel niet terugkrijgen.

Annuleringsverzekering dekking

Zoals je hierboven ziet, zijn de redenen waarvoor een annuleringsverzekering dekking biedt bij annulering of voortijdig afbreken van de reis, zeer specifiek. Je kunt dus het beste voor jezelf nagaan hoe groot de kans is dat de hierboven beschreven gevallen je gaan overkomen. En in hoeverre je zelf in staat bent om de kosten die hierbij komen kijken, zelf te dekken. Over het algemeen geldt dat je alleen risico’s moet verzekeren die je niet zelf kunt dragen.

Annuleringsverzekering als onderdeel van de reisverzekering

Een annuleringsverzekering kun je separaat afsluiten maar ook als onderdeel van een reisverzekering. De standaard dekking van de reisverzekering wordt dan uitgebreid met een dekking voor annulering. Heb je al een doorlopende reisverzekering afgesloten, dan is het raadzaam de polis goed door te nemen om eventuele dubbele verzekering te voorkomen.

Wist je dat…Je niet alleen bespaart op de premie van je reisverzekering, maar ook op de kosten en de voorwaarden? Op Geld.nl vergelijk je het grootste aanbod reisverzekeringen heel makkelijk op de meest belangrijke punten. Reisverzekering vergelijken
;