Contact

Dubbel verzekerd

Is het erg als je dubbel verzekerd bent?

Er bestaan in Nederland talloze verzekeringen. Van voertuigverzekeringen, zoals auto- of fietsverzekeringen tot en met inboedelverzekeringen, telefoonverzekeringen en reisverzekeringen. Sommige verzekeringen overlappen elkaar in dekking. Zo biedt een kort- of doorlopende reisverzekering soms dekking voor medische kosten in het buitenland. Maar die kosten zijn vaak ook (deels) verzekerd via je zorgverzekering. In een dergelijk geval ben je dubbel verzekerd.

Dubbele verzekering met partner

Ook kun je dubbel verzekerd raken als je gaat samenwonen met je partner en bijvoorbeeld allebei een inboedelverzekering hebt. Eén van beide partners kan deze verzekeringen dan opzeggen. Let wel: als je gaat samenwonen moet de inboedelwaarde voor de inboedelverzekering van de partner die deze aanhoudt wel opnieuw worden vastgesteld. De inboedel in het huis zal in de meeste gevallen immers zijn gegroeid als je gaat samenwonen.

Mag je dubbel verzekerd zijn?

Dubbel verzekerd is natuurlijk nooit leuk. Je betaalt dan dubbel premie voor een bepaalde dekking. Daarnaast is het administratief onhandig om dubbel verzekerd te zijn. Als de dekkingen van je verzekeringen elkaar overlappen, kun je bij schade een beroep doen op verschillende verzekeraars. Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan over welke verzekeraar wat moet betalen, wat het schadeafhandelingsproces kan vertragen.

Gevolgen dubbel verzekerd

Als je schade lijdt die op meerdere verzekeringen is gedekt, noemen verzekeraars dit samenloop. Wettelijk is het zo geregeld dat wanneer je dubbel verzekerd bent je zelf mag kiezen welke verzekeraar je aanspreekt voor de schade. Je bent wel verplicht om dan te melden dat je voor dezelfde schade ook nog verzekerd bent bij een andere verzekeraar. De verzekeraar die je hebt aangesproken kan dan achteraf het uitgekeerde schadebedrag verrekenen met de andere verzekeraar waarvoor je voor deze schade verzekerd was. Uiteraard mag je niet de schade verhalen op beide verzekeraars.

Verzekeraars kunnen echter in hun voorwaarden opnemen dat ze afwijken van deze wettelijke samenloopregeling. In dat geval neemt de verzekeraar in de voorwaarden een na-u-clausule (non-contribution-clause) op. Als je verzekeraar deze clausule heeft opgenomen, hoeft hij niet uit te keren als de schade ook door een andere verzekeraar waarbij je bent verzekerd, wordt gedekt. Het is dus verstandig om te checken of je verzekeraar een dergelijke clausule heeft opgenomen in de voorwaarden.

Verzekeraars kunnen ook onderling afspraken maken over hoe om te gaan met de samenloop. Een voorbeeld hiervan is het Convenant samenloop zorgverzekeringen/reisverzekeringen.

Dubbel verzekerd, wat nu?

Een goede manier om te voorkomen dat je dubbel verzekerd raakt of dit zo snel mogelijk te achterhalen, is jaarlijks goed je polissen nakijken. Als je dan erachter komt dat bepaalde verzekeringen elkaar overlappen, kun je overwegen één van beide verzekeringen op te zeggen.

Ook kan het soms handig zijn beide verzekeringen bij eenzelfde verzekeraar onder te brengen in één pakket. Bij veel verzekeraars kun je bijvoorbeeld je inboedel- en opstalverzekering samenvoegen in één overkoepelende woonhuisverzekering. Als je dan te maken krijgt met schade die onder beide verzekeringen valt, hoeft het schadeafhandelingsproces geen vertraging op te lopen, omdat alles bij dezelfde verzekeringsmaatschappij blijft.

Bedenk echter wel dat een pakketverzekering niet per sé voordeliger is. Vergelijk dus altijd goed wat het je kost om beide verzekeringen los af te sluiten of samen in één pakket.

Dubbel verzekerd? Vergelijk en bespaar! Vergelijk nu het grootste aanbod reisverzekeringen op Geld.nl! Sluit eenvoudig online de verzekering met de laagste premie af en bespaar tot wel 150 euro per jaar! Reisverzekering vergelijken
;