Contact

Niet genoten reisdagen

Krijg ik een vergoeding vanuit de reisverzekering voor niet genoten vakantiedagen?

Als je een annuleringsverzekering of een dekking voor annulering bij je reisverzekering afsluit, kun je bij niet-genoten vakantiedagen een vergoeding krijgen. In dit artikel lees je wat niet-genoten vakantiedagen precies zijn en waar je recht op hebt.

Niet genoten vakantiedagen

Verzekeraars noemen niet-genoten vakantiedagen alle dagen van je vakantie die je niet hebt kunnen benutten, omdat je door onvoorziene omstandigheden voortijdig je reis moest beëindigen. Ook als je een dag in het ziekenhuis lag voor een opname beschouwen sommige verzekeraars dit als een niet-genoten reisdag.

Niet genoten reisdagen, wanneer vergoedt de verzekering?

Bij niet-genoten vakantiedagen vergoedt de verzekering de reissom voor die dagen. Bij skivakanties worden bijvoorbeeld ook de niet-gebruikte dagen op de skipas vergoed. Je krijgt deze vergoeding alleen als je de reis hebt geannuleerd of tijdelijk onderbroken om een in de voorwaarden genoemde reden. Geldige redenen voor bijna alle annuleringsverzekeringen zijn bijvoorbeeld:

  • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van jezelf of naaste familieleden in de eerste of tweede graad.
  • Het ernstig beschadigd raken van het vakantieverblijf, waardoor verblijf erin niet meer mogelijk is.
  • Schade aan eigendommen van de verzekerde door brand, inbraak, ontploffing, blikseminslag, storm, of overstroming. Dit geldt enkel in gevallen waarbij de aanwezigheid van de verzekerde dringend noodzakelijk is.
  • Definitieve ontwrichting van het huwelijk van de verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Bij samenwonen is een definitieve relatiebreuk alleen gedekt als het samenlevingscontract is ontbonden door de notaris.
  • Werkloosheid van een verzekerde met een vast dienstverband door onvrijwillig ontslag.
  • Zwangerschap van verzekerde of partner.

In de polisvoorwaarden van je verzekering lees je precies in welke gevallen je verzekeraar de niet-genoten vakantiedagen vergoedt.

Claimen niet genoten vakantiedagen

Om de niet-genoten vakantiedagen te claimen, moet je een schadeformulier invullen. Dit download je op de website van de verzekeraar of vraag je telefonisch aan via de klantenservice. Daarnaast is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met je verzekeraar of tussenpersoon. Deze vertelt je waar je recht op hebt en of je bijvoorbeeld nog bewijsstukken moet meesturen met het schadeformulier.

Bespaar eenvoudig op je reisverzekering!Vergelijk nu het grootste aanbod reisverzekeringen op Geld.nl! Sluit eenvoudig online de verzekering met de laagste premie af en bespaar tot wel 150 euro per jaar! Reisverzekering vergelijken
;