Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten
Sparen

Alleenstaande ouderkorting

Let op: Per 1 januari 2015 is de alleenstaande ouderkorting afgeschaft. Je kunt voor 2015 en de jaren daarna dus niet meer gebruik maken van deze heffingskorting. De informatie hieronder heeft betrekking op de korting zoals die gold in 2014.


Wat is alleenstaande ouderkorting?

De alleenstaande ouderkorting was een heffingskorting op de inkomstenbelasting. Dankzij deze korting betaalde je dus minder belasting. Alleenstaande ouders konden, onder bepaalde voorwaarden, voor deze heffingskorting in aanmerking komen. In dit artikel lees je wanneer je recht had op alleenstaande ouderkorting en hoe je deze kon aanvragen.

Alleenstaande ouderkorting -Twee delen

De alleenstaande ouderkorting bestond uit twee delen: een algemene korting en een inkomensafhankelijke, aanvullende alleenstaande ouderkorting:

  1. De algemene korting was een vast bedrag waarvoor elke ouder die aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden in aanmerking kwam
  2. Of je in aanmerking kwam voor de aanvullende alleenstaande ouderkorting, was afhankelijk van je inkomen

Recht op alleenstaande ouderkorting?

In 2014 kreeg je alleenstaande ouderkorting als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je had in 2014 meer dan 6 maanden geen fiscale partner
  • Je had in die periode een huishouden met minimaal 1 kind en de jongste was geboren na 31 december 1995
  • Je onderhield in deze periode minimaal 1 kind voor minimaal 416 euro per kwartaal, of je kreeg kinderbijslag voor dit kind
  • Dit kind stond in 2014 bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres
  • Je kind had geen eigen inkomen of vermogen dat groot genoeg was om van te leven
  • was je kind geboren na 31 december 1997? Dan veronderstelde de Belastingdienst dat je het kind in belangrijke mate onderhield

Hoogte algemene alleenstaande ouderkorting

Wanneer je aan bovenstaande voorwaarden voldeed, kreeg je in 2014 een algemene alleenstaande ouderkorting van 947 euro. Had je destijds de AOW-gerechtigde leeftijd behaald, dan bedroeg de heffingskorting 481 euro. 

Hoogte aanvullende alleenstaande ouderkorting

Heb je een kind dat op 31 december 2013 jonger was dan 16 jaar? Dan had je bovenop de algemene alleenstaande ouderkorting recht op een inkomensafhankelijke aanvulling.

Was je jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan bedroeg deze aanvulling 4,3 procent van je arbeidsinkomen met een maximum van 1.139 euro.

Had je destijds de AOW-gerechtige leeftijd behaald? Dan bedraagt de inkomensafhankelijke aanvulling 2,16 procent van je inkomen met een maximum van 669 euro.

Alleenstaande ouderkorting aanvragen

De alleenstaande ouderkorting werd ,anders dan bijvoorbeeld de algemene heffingskorting, niet automatisch verrekend door je werkgever. Als je recht had op alleenstaande ouderkorting diende je deze dus zelf aan te vragen via de Belastingdienst. Dit deed je bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bedrag aan alleenstaande ouderkorting waar je recht op had over dat jaar, werd dan verrekend met je belastbaar inkomen.

Het was echter ook mogelijk al vooraf van de alleenstaande ouderkorting te profiteren. Dit deed je door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen via de Belastingdienst. Een voordeel was dat je het geld dan al eerder ontving. Een nadeel kon zijn dat wanneer je door veranderende omstandigheden achteraf toch geen recht bleek te hebben op alleenstaande ouderkorting, je het ontvangen bedrag (deels) weer terug moest betalen aan de Belastingdienst.

Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken

"Wat een aangename verrassing"

Meneer van der Vlis

"Goed advies en luisterend oor"

Meneer Asseldonk
Service Team Geld.nl