Sparen

Alles over heffingskortingen

Wat is heffingskorting en welke zijn er?

Heffingskortingen zorgen ervoor dat je minder belasting en premies hoeft te betalen. Als je voor een heffingskorting in aanmerking komt, wordt er een X bedrag van je belastbaar inkomen afgetrokken, waardoor je over een lager bedrag belasting betaalt. In Nederland kennen we de volgende heffingskortingen:

  • Algemene heffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Alleenstaande ouderkorting
  • Heffingskorting voor ouderen
  • Jonggehandicapten heffingskorting

Algemene heffingskorting

Ben je belastingplichtig en heb je het hele jaar in Nederland gewoond, dan heb je recht op de algemene heffingskorting. Of je (volledig) gebruik kunt maken van de algemene heffingskorting hangt af van de hoogte van je inkomen. Sinds 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Daarvoor kreeg iedereen die recht had op deze heffingskorting hetzelfde bedrag.

Heffingskorting - Arbeidskorting

Arbeidskorting is een heffingskorting die je krijg door te werken. Werk je in loondienst, dan houdt je werkgever rekening met de arbeidskorting bij het berekenen van de loonheffing. Je hoeft bij het doen van belastingaangifte de arbeidskorting niet apart aan te vragen. Deze wordt namelijk automatisch berekend over je arbeidsinkomen. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van je leeftijd en de hoogte van je inkomen. Voor de hoogste inkomens wordt de arbeidskorting vanaf 2014 geleidelijk afgebouwd.

Heffingskortingen alleenstaande ouderkorting

Je komt in aanmerking voor alleenstaande ouderkorting als je meer dan zes maanden geen fiscale partner hebt gehad en in die periode een huishouden had met een of meer kinderen. Om voor de heffingskorting in aanmerking te komen moet het kind bij jou op het woonadres staan ingeschreven en mag het geen eigen inkomen of vermogen hebben. 

Heffingskorting voor ouderen

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan kun je in aanmerking komen voor ouderenkorting. Bij het doen van aangifte wordt de korting automatisch verrekend. Je hoeft deze dus niet op de aangifte in te vullen.

Jonggehandicapten heffingskorting

Heb je recht op een uitkering uit de Wet werk en arbeidsinkomen jonggehandicapten (Wajong)? Of heb je recht op ondersteuning bij het vinden van werk volgens de Wajong en ontvang je geen ouderenkorting? Dan heb je recht op de heffingskorting voor jonggehandicapten. Je krijgt deze korting ook als je recht hebt op een Wajong-uitkering of ondersteuning bij het vinden van werk volgens de Wajong en dit niet krijgt omdat het samenvalt met een andere uitkering.

Laat geen spaarrente liggen!
Vergelijk snel en makkelijk het grootste aanbod spaarrekeningen op rente, kosten en voorwaarden. Stap online over van spaarrekening en spaar tegen het hoogste rendement! Spaarrente vergelijken